Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO (EDICIÓN DE ESTUDIO) Abril tsiguʼ 2017

Náa revista rígi̱ gátaxkamaa artículos rí muʼnigajmaa 29 ñajunʼ gu̱nʼ mayo asndu 2 ñajunʼ gu̱nʼ julio de 2017.

“Rí niratá matani, atani”

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ mbá voto rá. Ndiéjunʼ eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu rí muʼni votos náa Dios rá.

Ndiéjunʼ gámbáa índo̱ ga̱ʼkha̱ Reino ndrígóo Dios rá.

Náa Biblia naʼthí rí numbaaʼ rígi̱ mámbáa. Mú, ndiéjunʼ ni xarigá índo̱ numbaaʼ rígi̱ gámbáa rá.

“Juez ndrígóo xúgíʼ ku̱ba̱ʼ” naʼni má xúʼko̱ rí jmbu

Náa numuu rí Dios xándoo maʼni dí ra̱májánʼ rá. Ndíjkha gíʼdoo numuu rí cristianos makru̱ʼu̱u̱n rígi̱ rá.

Lá natayáá rí jmbu xó má eʼyoo Jeobá ráʼ.

Gíʼmaa manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ guabaaʼ ga̱jma̱a̱ muʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱lú á mu nandulúʼ mbuʼyáá rí jmbu xó má eʼyoo Jeobá. Náa numuu rá.

Guʼni mba̱a̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ mbá a̱jkiu̱lú káxi̱

Dios bi̱ gíʼdoo xúgíʼ tsiakii ndaʼyoo rí gíʼdoo numuu tsiakii rí nuni xa̱bi̱i̱ mu mambanúu rí nandoo, maski ajndu nakujmaa dí ragíʼdoo numuu.