Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO (RÍ MUʼNIGAJMAA) Septiembre tsiguʼ 2017

Náa número rígi̱ na̱ʼkha̱ artículos rí muʼnigajmaa 23 ñajunʼ gu̱nʼ octubre ga̱jma̱a̱ 26 ñajunʼ gu̱nʼ noviembre tsiguʼ 2017.

Guʼgíʼ guñewa̱a̱n rí nuʼni

Xú káʼnii embáyulú xkri̱da rí na̱ʼkha̱ náa Biblia mu muguaʼdáá cualidad rígi̱ rá. Náa numuu rí gíʼmaa maʼndulú muguaʼdáá cualidad rígi̱ rá.

Guʼyaridáá rí xóo Jeobá nagáwíínʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú

Mbóo mbiʼi, Jeobá nisngájmaminaʼ náa Moisés índo̱ niʼthúu̱n xú káʼnii mbiʼyuu ga̱jma̱a̱ rí xú xa̱bu̱ nindxu̱u̱. Mbá rí niʼthí ginii nindxu̱u̱ rí nagáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí magaʼwíínʼ a̱jkiu̱lú rá. Náa numuu rí ndayúlú mbuʼyáá rá.

HISTORIA NDRÍGÓO XA̱BU̱

Májánʼ ninindxu̱u̱ rí mañajunʼ gajmíi̱nʼ bi̱ nambáxu̱u̱n gajmiún Dios

David Sinclair niniguʼ wéñuʼ rí mañajunʼ gajmíi̱n a̱ngiu̱lú bi̱ niguájun jmbu índo̱ nixtáa mbá 61 tsiguʼ náa Betel.

Ajngá rawunʼ Dios mbajyúuʼ asndu kámuu mbiʼi

Maski ajndu niʼni má mba̱yu̱ʼ tsiguʼ rí nigumaraʼmáʼ, Biblia nindxu̱u̱ libro rí itháan najuixnaraʼa maski ajndu nixtiʼkhuu ajngáa, Xa̱bu̱ Ñajunʼ ga̱jma̱a̱ rí tsíñún miʼtájuíi.

Ajngá rawunʼ Dios gíʼdoo tsiakii

Mbaʼin nuriʼkhumijná wéñuʼ ga̱jma̱a̱ numuu Ajngá rawunʼ Dios. Ndiéjunʼ eyóoʼ mu Biblia mambáyulúʼ rá.

“Araʼdáá tsiakii ga̱jma̱a̱ atani”

Náa numuu rí ndayóoʼ rí xámiñulu rá. Ndiéjunʼ gambáyulú mu xámiñulu rá.