“Numu ri nijni ri ramajan, ikajngo mbaʼin xabo maxaʼne akuin juyamijna” (MATEO 24:12).

AJMÚÚ 60 GA̱JMA̱A̱ 135

1, 2. a) Tsíin ninimbaníí ajngáa rí na̱ʼkha̱ náa Mateo 24:12 rá. b) Xú káʼnii esngájma i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Hechos rí mbaʼin a̱ngiu̱lú táxa̱a̱ rí nindúún kuyáá Dios rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

ÍNDO̱ Jesús nixtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, niʼtáriyaʼ rí marigá “índo̱ rí mambáa xúgíʼ dí xtáa rarígá náa numbaaʼ”. Mbá xkri̱da, niʼthí rí “xabo maxaʼne akuin juyamijna” (Mat. 24:3, 12) (atayáá kúgumaʼá “Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n”). Ajngáa rígi̱ nimbánuu ginii náa judíos nákha timbá siglo. Ikhiin niguánu ndiyáá rí ni̱ndxu̱ún xuajñu Dios, mú niniñaaʼ maxa̱a̱ rí nandún kuyáá Dios.

2 Mú mbaʼin cristianos bi̱ nikuwa ikhú ninindxu̱u̱n mixtiʼkun. Ikhiin “nutaraʼe apa numu Jesucristo” ga̱jma̱a̱ nisngájma rí nandún kuyáá Dios, a̱ngiu̱ún ga̱jma̱a̱ bi̱ xóo tsíjmañún rí gajkhun. A̱ngiu̱lú bugi̱ nindúún kuyáá wéñuʼ Dios (Hech. 2:44-47; 5:42). Mú phú gíná, tikhun a̱ngiu̱lú bi̱ nikuwa nákha timbá siglo niniñaaʼ rí maxa̱a̱ rí nandún kuyáá Dios. Xú káʼnii eʼyáá rá.

3. Ndiéjunʼ niʼni rí maxa̱a̱ rí nandún kuyáá Dios tikhun cristianos rá.

 3 Cristianos bi̱ nikuwa náa Éfeso, Jesús niʼni mbuyáá rí nindáti̱gu̱u̱n rí nandún kuyáá Dios xóo nákha gíníi (Rev. 2:4). Mbáa cristianos nini xóo eni eʼwíínʼ bi̱ i̱ndó nini rí nandún ikhiin (Efes. 2:2, 3). Éfeso ninindxu̱u̱ mbá xuajen rí nigiʼdoo wéñuʼ mbújkha̱a̱, ga̱jma̱a̱ bi̱ kuwa ikhí ninigu̱nʼ makuwa májánʼ wéñuʼ. Ma̱ngaa mbaʼin nubúunʼ gajmiún eʼwíínʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ tséyamajkuíí xtángoo ndrígóo Dios. Itháan nindúún muni rí nandún ikhiin ki xóo musngajma rí nandún kuyáá Dios ga̱jma̱a̱ náa eʼwíínʼ xa̱bu̱.

4. a) Náa numuu rí nánguá eñún kuyamijná xa̱bu̱ rí mbiʼi xúgi̱ rá. b) Ndiéjunʼ gúʼyáá xúgi̱ rá.

4 Ajngáa rí niʼthí Jesús rí xáʼndun kuyamijná xa̱bu̱ rí mbiʼi xúgi̱ nambánuu. Mámbá mbiʼi xa̱bu̱ nánguá eñún kuyáá Dios. Índo̱ nunimbánii xkujndu dí rígá náa numbaaʼ tséyaaʼ Dios, mú mbaʼin xa̱bu̱ nduyaaʼ náa organización ndrígu̱ún xa̱bu̱ numbaaʼ. Rígi̱ naʼni rí xa̱bu̱ ní xáʼndun kuyáá Dios. Asndu xa̱bi̱i̱ Jeobá ma̱ndoo muguáʼníí rígi̱, xó má niguáʼniin cristianos náa xuajen Éfeso. Ikha jngó, guʼyáá xú káʼnii gúʼni mu maʼndulú kuʼyáá itháan Jeobá, rí naʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ rí maʼndulú kuʼñúún a̱ngiu̱lú.

RÍ MAʼNDULÚ KUʼYÁÁ JEOBÁ

5. Ndíjkha rí gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá Dios rá.

5 Tsáa gíʼmaa maʼndulú kuyáá itháan rá. Jesús niʼthí: “‹Gíʼmaa maʼnda̱ʼ xtayáá Jeobá Dios ndrígia̱ʼ ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkia̱nʼ, ga̱jma̱a̱ xúgíʼ nímia̱nʼ ga̱jma̱a̱ xúgíʼ ku̱ma̱ ndrígáʼ›. Rígi̱ nindxu̱u̱ rí itháan mba̱a̱ ga̱jma̱a̱ timbá kiʼtáñajunʼ” (Mat. 22:37, 38). Rí maʼndulú kuʼyáá Jeobá nambáyulúʼ muʼnimbulúʼ xtángoo ndrígóo, muraʼníílu xkujndu ga̱jma̱a̱ maguiyulúʼ kuʼyáá dí ra̱májánʼ (atraxnuu Salmo 97:10). * Mú Satanás ga̱jma̱a̱ numbaaʼ ndrígóo nandoo maʼni gámbáa rí nandulúʼ kuʼyáá Dios.

6. Ndiéjunʼ erígá índo̱ xa̱bu̱ nánguá eñún kuyáá Dios rá.

6 Xa̱bu̱ numbaaʼ tsíkru̱ʼu̱u̱n májánʼ rí maʼndún kuyamijná. Mbaʼin nandún “kuyamijná i̱ndó ikhiin”, raʼkháa Dios (2 Tim. 3:2). I̱ndó nuni rí ‹nagua̱ʼa̱ xuñúnʼ, rí nagua̱ʼa̱ idún ga̱jma̱a̱ rí nanigu̱nʼ muni mbaʼumíjna̱ ga̱jma̱a̱ rí guáʼdáá› (1 Juan 2:16). Apóstol Pablo niʼthí rí gágiʼnulu á mu nuʼni rí nandulúʼ ikháanʼ. Ikhaa niʼthí: “Á mu nundxa̱ʼwa̱míjna̱ náa xuwiʼ nandoo gáʼthúu̱n rí makhañúlúʼ”. Náa numuu rí makhañúlúʼ rá. Numuu rí bi̱ nuni i̱ndó rí nanigu̱nʼ ikhiin nanindxu̱ún xa̱bu̱ sia̱nʼ náa Dios (Rom. 8:6, 7). Xa̱bu̱ bi̱ i̱ndó nduyááʼ mbújkha̱a̱ o nubúunʼ gajmiún eʼwíínʼ nakuwa gíná wéñuʼ (1 Cor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10).

7. Xú káʼnii ku̱ma̱ ma̱ndoo maʼni gachíin cristianos rí mbiʼi xúgi̱ rá.

7 Mbaʼin ateos, filósofos ga̱jma̱a̱ bi̱ nakumu̱ún náa evolución nandún rí mbaʼin xa̱bu̱ makumún náa evolución ga̱jma̱a̱ muniñaʼ rí nandún kuyáá Dios o rí ikhaa na̱nguá xtáa. Nuni makujmaa rí i̱ndó xa̱bu̱ bi̱ tséyáá o bi̱ táguun escuela nakumu̱ún kuyáá Dios, bi̱ Niʼni wíi xúgíʼ. Mbaʼin xa̱bu̱ nduyamajkhún itháan científicos ki xóo Jeobá, bi̱ Niʼni wíi xúgíʼ (Rom. 1:25). Á mu nuʼniñámíjná dí ku̱ma̱  rígi̱ marigá náa ikháanʼ, rí nambáxulúʼ gajmiúlú Jeobá gamíi mambáa (Heb. 3:12).

8. a) Náa numuu rí ma̱ndoo makáguabiinʼ xa̱bi̱i̱ Jeobá rá. b) Xú káʼnii eʼni̱i̱ a̱jkiu̱lú rí naʼthí náa Salmo 136 rá.

8 Náa numbaaʼ rígi̱ xtáa raʼtáñajunʼ Satanás, ikha jngó nguáná nakuwáanʼ gíná (1 Juan 5:19). Mú á mu nuʼniñámi̱jna̱ gamíi makáguabaaʼ fe ga̱jma̱a̱ rí nandulúʼ kuʼyáá Dios. Mbáa kuaʼdáá xkujndu ga̱jma̱a̱ numuu mbújkha̱a̱, nandii o rí nikiáanʼ má. O mbáa kuwa gíná numuu rí tséʼngulú guʼni tikhuu rí nandulúʼ. O tagajnuu májánʼ tikhuu rí niʼni. Tséʼniuu xú káʼnii xkujndu kuaʼdáá, ragíʼmaa mundxaʼwami̱jna̱ rí Jeobá niniñulú. Garmáʼáan a̱jkiu̱lú ajngáa mitsaan rí naʼthí náa Salmo 136:23. Náa naʼthí Jeobá: “Ikhaa nirmáʼáan a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú índo̱ nikuwaanʼ gíná, numuu rí ikhaa nandoo kaʼyulú má xúʼko̱”. Mú nduʼyáá gajkhun rí Jeobá maʼdxun ga̱jma̱a̱ mariʼña̱a̱ rí gúʼtháán (Sal. 116:1; 136:24-26).

9. Ndiéjunʼ nimbáyúu Pablo mu ma̱ndoo kaʼyoo itháan Dios rá.

9 Apóstol Pablo nindxa̱ʼwáminaʼ xú káʼnii nimbáyúu Jeobá, ga̱jma̱a̱ rígi̱ nixnúu tsiakii. Ikhaa niʼnirámáʼ: “Jeobá nindxu̱u̱ bi̱ nambáyuʼ; xámiñuʼ. Ndiéjunʼ gándoo gáʼniuʼ xa̱biya̱ rá.” (Heb. 13:6.) Rí Pablo nikumu̱u̱ kaʼyoo Jeobá nimbáyúu maraʼnuu xkujndu. Maski ajndu nigíʼnuu mbaʼa dí ra̱májánʼ, mu nikumu̱u̱ kaʼyoo má xúʼko̱ Jeobá. Asndu índo̱ nixtáa náa guʼwá e̱jua̱nʼ nimbáñun a̱ngui̱i̱n ga̱jma̱a̱ carta rí nixnúún tsiakii (Efes. 4:1; Filip. 1:7; Filem. 1). Maski ajndu nigiʼdoo xkujndu, ikhaa nindoo kaʼyoo má xúʼko̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱u̱n. Nikumu̱u̱ kaʼyoo “Dios bi̱ naʼni̱i̱ a̱jkiu̱lú, bi̱ naʼni̱i̱ a̱jkiu̱lú náa xúgíʼ gamiéjunʼ rí kuaʼdáá” (2 Cor. 1:3, 4). Xú káʼnii gándoo guʼyaridáá xá.

Gusngajmá rí nandulúʼ kuʼyáá Jeobá. (Atayáá kutriga̱ 10.)

10. Ndiéjunʼ gándoo gúʼni mu maʼndulú kuyáá má xúʼko̱ Jeobá rá.

10 Pablo niʼthí mbá rí ma̱ndoo muʼni mu maʼndulú kuʼyáá itháan Dios. Ikhaa niʼthí: “Gutajkháan má xúʼko̱.”  Ma̱ngaa niʼnirámáʼ: “Xúʼniñáʼ runi tsajkhun” (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12). Náa numuu rí muʼtájkáan naʼni mambáxulúʼ itháan gajmiúlú Dios rá. Numuu rí índo̱ nuʼtájkáan nuʼtámíjná gajmiúlú Jeobá (Sal. 86:3). Índo̱ nuʼtháán Anu̱lú bi̱ xtáa mekhuíí rí nundxa̱ʼwa̱míjna̱ ga̱jma̱a̱ rí nakumulú, nuxuʼmámíjná itháan náa ikhaa (Sal. 65:2). Ma̱ngaa, nandulúʼ kuʼyáá itháan índo̱ nduʼyáá rí nariʼña̱a̱ rí nuʼtájkáan. Nduʼyáá rí “Jeobá xtáa mijngii náa xúgínʼ xa̱bu̱ bi̱ nutakáñii” (Sal. 145:18). Rí Jeobá nandoo kaʼyulú ma̱ngaa mambáyulúʼ muraʼníí xkujndu rí mbiʼi xúgi̱ ga̱jma̱a̱ dí ma̱ʼkha̱ nda̱wa̱á.

GAʼNDULÚʼ KUʼYÁÁ RÍ GAJKHUN DÍ NAʼTHÍ NÁA BIBLIA

11, 12. Ndiéjunʼ gúʼni mu maʼndulú kuʼyáá itháan rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia rá.

11 Bi̱ cristianos nandulúʼ kuʼyáá rí gajkhun. Ga̱jma̱a̱ rí gajkhun muxkamaa náa Ajngá rawunʼ Dios. Jesús niʼthúu̱n anu̱u̱: “numu ajngaʼ ñajun ri gako” (Juan 17:17). Ikha jngó maʼndulú kuyáá rí naʼthí Biblia, gíʼmaa mbuʼyáá rí naʼsngáa (Colosenses 1:10). Mú ma̱ngaa gíʼmaa muʼni mbá rí gíʼdoo numuu. Bi̱ niʼnirámáʼ Salmo 119 nambáyulúʼ makru̱ʼu̱lú ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni (atraxnuu Salmo 119:97-100). * Kañiʼ mbiʼi, gíʼmaa mundxaʼwamíjna̱ rí nuraxnulú náa Biblia. Á mu nundxa̱ʼwa̱míjna̱ xú kaʼnii gambáyulú rí muʼnimbánii rí naʼthí náa Biblia, maʼndulú kuʼyáá itháan.

12 Bi̱ niʼnirámáʼ Salmo 119 ma̱ngaa niʼthí: “¡Majphú taun ajngáaʼ náa rawunʼ, itháan ki xóo yááʼ náa rawunʼ!” (Sal. 119:103). I̱yi̱i̱ʼ rí naʼni mújúúnʼ xuajñu Dios nindxu̱u̱ xóo mbá ganitsu miʼtsí wéñuʼ. Índo̱ naphu mbá rí nanigulúʼ, nandulúʼ mu̱ʼphu̱ mañúú. Xúʼko̱ má gíʼmaa muʼnigajmaa. Mu manigulúʼ ‹ajngáa mitsaan› rí gajkhun ga̱jma̱a̱ marmáʼáan a̱jkiu̱lú xúgi̱ rí gúraxnuu ma̱ngaa majmulúʼ mu mumbáñún eʼwíínʼ (Ecl. 12:10).

13. Ndiéjunʼ nimbáyúu Jeremías mu maʼndoo kaʼyoo Ajngá rawunʼ Dios rá. Xú káʼnii nimbáyúu xá.

13 Gaʼyee Jeremías nindoo kaʼyoo Ajngá rawunʼ Dios. Ikhaa niʼthí: “Nixkamaa ajngáʼ, ga̱jma̱a̱ nikhu; ga̱jma̱a̱ ajngáʼ niʼni maxtáá gagi ga̱jma̱a̱ maʼdxuu wéñuʼ a̱jkiu̱nʼ; numuu rí mbiʼyaaʼ nikhánuʼ, oh Jeobá Dios bi̱ gíʼdiin mbaʼin ejércitos” (Jer. 15:16). Jeremías nindoo kaʼyoo ajngá rawunʼ Dios ga̱jma̱a̱ nindxa̱ʼwáminaʼ numuu rúʼko̱. Ikha jngó ndiʼyoo rí gíʼdoo numuu mani̱ndxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ maʼtáraʼa ajngóo. Á mu ikháanʼ nandulúʼ kuʼyáá rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia, ma̱ngaa mbuʼyáá rí gíʼdoo numuu manindxu̱lúʼ xa̱bi̱i̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ rí muʼtáraʼa ajngóo Reino náa iwáá mbiʼi rígi̱.

Gaʼndulúʼ kuʼyáá rí gajkhun naʼthí náa Biblia. (Atayáá kutriga̱ 14.)

14. Ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni mu maʼndulú kuʼyáá itháan rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia rá.

14 Ndiéjunʼ gándoo muʼni itháan mu maʼndulú kuʼyáá rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia rá. Gíʼmaa muʼguá xúgíʼ reunión dí narígá náa congregación, rí Jeobá najmuu mu maʼsngúlú. Mbá rí Jeobá najmuu mu maʼsngúlú nindxu̱u̱ rí muʼnigajmaa mámbá xmáná i̱yi̱i̱ʼ Bi̱ Nayejngoo. Á mu nandulúʼ rí mambáyulúʼ reunión rígi̱, ginii gíʼmaa muʼniratamijná májánʼ.  Mbá xkri̱da, ma̱ndoo muraxnuu xúgíʼ textos ndrígóo Biblia rí kiʼniraʼmáʼ ikhí. Rí mbiʼi xúgi̱, mbaʼin a̱ngiu̱lú nandoo nuraxnuu o mudrígú revista náa celular o náa i̱ʼwáʼ ajua̱nʼ. Numuu dí rígá náa mbaʼa ajngáa náa ináa jw.org ga̱jma̱a̱ náa aplicación JW Library. Tikhu formatos naniñulú mbuʼyáaʼ nacha̱ texto rí na̱ʼkha̱ ikhí. Mú tséʼniuu xóo guʼnigajmaa artículos, gíʼmaa muʼgíʼ edxu̱lúʼ índo̱ guraxnuu textos ndrígóo Biblia ga̱jma̱a̱ mundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu rí nuraxnuu. Á mu nuʼni, maʼndulú kuʼyáá itháan rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia (atraxnuu Salmo 1:2). *

GAʼNDULÚʼ KUʼÑÚÚN A̱NGIU̱LÚ

15, 16. a) Ndiéjunʼ xtángoo rí nixná Jesús nuxkamaa náa Juan 13:34, 35 rá. b) Náa numuu rí nandulúʼ kuʼyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ Biblia nambánii ga̱jma̱a̱ rí nandulúʼ kuñún a̱ngiu̱lú rá.

15 Náa iwáá mbruʼun rí Jesús nixtáa gajmíi̱n discípulos ndrígóo náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ niʼthí: “Naxnalá imbo̱o̱ nuxi̱ʼ xtángoo: Dí gaʼndala kuyamíjna̱; xó má ikhúúnʼ nindooʼ kayalá, ikha jngó ikháanʼla ma̱ngaa gíʼmaa maʼndalá kuyamíjna̱. Mú xúʼko̱ xúgínʼ gúyáá dí ikháanʼla nindxalá xa̱bi̱ʼ, á mu nandala kuyamíjna̱” (Juan 13:34, 35.)

16 Rí nandulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú phú gíʼdoo numuu xó má rí nandulúʼ kuʼyáá Jeobá. Á mu na̱nguá eyulú kuʼyáá Dios, xándoo gáʼndulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú. Á mu na̱nguá eyulú kuʼñúún, xándoo gaʼndulúʼ kuʼyáá Dios. Apostol Juan niʼnirámáʼ: “Numuu bi̱ tsíyoo kaʼyoo ndxájuu bi̱ xtáa raʼyoo, xándoo kaʼyoo Dios bi̱ tseʼyoo” (1 Juan 4:20). Ma̱ngaa, rí nandulúʼ kuʼyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ rí nandulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú nambánii ga̱jma̱a̱ rí nandulúʼ kuʼyáá Biblia. Náa numuu rá. Numuu rí á mu nanigulúʼ rí najmañulúʼ náa Biblia, muʼnimbánii xtágabu rí maʼndulú kuʼyáá Dios mangiin a̱ngiu̱lú (1 Ped. 1:22; 1 Juan 4:21).

Gusngajma rí nandulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú. (Atayáá kutriga̱ 17.)

17. Xú káʼnii esngajmá rí nandulúʼ kuñún a̱ngiu̱lú rá.

 17 (Atraxnuu 1 Tesalonicenses 4:9, 10). * Xú káʼnii gusngajmá rí nandulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú náa congregación rá. Índo̱ mbáa ndxájulú nikhi̱i̱ ndayóoʼ mumbáyii mu maʼga̱ náa reunión. O mbáa ndxájulú a̱ʼgú xuáʼa ndayóoʼ muʼni májáánʼ goʼwóo (Sant. 1:27). A̱ngiu̱lú bi̱ kuwa gíná, najmún o guáʼdáá mbá xkujndu ndayóoʼ rí mumbaʼñún o muxnún tsiakii (Prov. 12:25; Col. 4:11). Rí gúʼthá ga̱jma̱a̱ rí guʼni masngájmaa rí nandulúʼ kuʼñúún “bi̱ guáʼdáá ikháá má fe xóo ikháanʼ” (Gál. 6:10).

18. Ndiéjunʼ gambáyulú mu muʼnimbánii ajngáa rí gaguaʼdáá gajmiúlú a̱ngiu̱lú rá.

18 Náa Biblia naʼthí rí “náa iwáá mbiʼi” ndrígóo numbaaʼ rígi̱ mbaʼin xa̱bu̱ muni i̱ndó rí nandún ikhiin (2 Tim. 3:1, 2). Ikha jngó bi̱ ni̱ndxu̱lú cristianos gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá itháan Jeobá ga̱jma̱a̱ Ajngá rawunʼ, ma̱ngaa maʼndulú kuʼyamijná kaníkháanʼ. Mú rí ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ aʼkhá, nguáná maguaʼdáá ajngáa gajmiúlú a̱ngiu̱lú. Mú rí nandulúʼ kuʼyamijná maʼni rí muʼnimbánii asndu xú káʼnii xkujndu mbá nacha̱ (Efes. 4:32; Col. 3:14). Xúniñaʼ rí maxa̱a̱ rí nandulúʼ kuyamijná. Gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá má xúʼko̱ Jeobá, Ajngóo ga̱jma̱a̱ rí maʼndulú kuʼñúún a̱ngiu̱lú ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱lú.

^ párr. 5 Salmo 97:10: “Bi̱ nandala ku̱ya̱a̱ Jeobá, gaguiyala ku̱ya̱a̱ dí raʼkhí. Ikhaa xaniñúnʼ xa̱bi̱i̱ bi̱ nuni rí jmbu; ga̱jma̱a̱ maʼni káwíin náa xa̱bu̱ xkawiinʼ”.

^ párr. 11 Salmo 119:97-100: “¡Phú nandoʼ ka̱yo̱o̱ xtángoo ndrígáʼ! Kañiʼ mbiʼi endxa̱ʼwa̱mínáʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa. Rí naratá ñájunʼ naʼni majmañuʼ itháan ki xóo bi̱ guáʼdúún sia̱nʼ, numuu dí rígá náa ikhúúnʼ asndu kámuu. Najmañuʼ itháan ki xóo xúgínʼ bi̱ nisngóʼ, numuu dí nandxa̱ʼwa̱mínáʼ dí nirathúnʼ. Nani itháan májánʼ ki xóo xa̱bu̱ guanuu, numuu rí nanimbánuu xtángoo ndrígáʼ”.

^ párr. 14 Salmo 1:2: “Ikhaa naniguʼ maʼni xó má eʼthí náa xtángoo ndrígóo Jeobá, ga̱jma̱a̱ mbiʼí mbruʼun nandxa̱ʼwáminaʼ rí niguxnuu”.

^ párr. 17 1 Tesalonicenses 4:9, 10: “Mú, rí nandala kuyamíjna̱, na̱nguá má eyóoʼ muniraʼmáʼxu náa ikháanʼ, numuu rí Dios naʼsngálá rí gíʼmaa maʼndala kuyamíjna̱, ga̱jma̱a̱ ikháanʼ nandala kuñu̱u̱n xúgínʼ a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa xúgíʼ Macedonia. Mú nuʼthála, a̱ngui̱nʼ, guni itháan káxi̱ rígi̱”.