Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Julio tsiguʼ 2016

Guʼtáraʼa ajngáa rí májánʼ numuu rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Dios

Guʼtáraʼa ajngáa rí májánʼ numuu rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Dios

“Tséyóo vida ndrígóʼ dí ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo numuu, i̱ndó nandoʼ mambóʼ ñajunʼ rí gúʼdoo ga̱jma̱a̱ ñajunʼ rí mataráʼa rí nigruígú náa Señor Jesús, rí mataráʼa káxi̱ ajngáa rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios” (HECHOS 20:24).

AJMÚÚ 101 GA̱JMA̱A̱ 84

1, 2. Xú káʼnii nisngájma Pablo rí nixnáa núma̱aʼ Dios numuu rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n rá.

MBÁA bi̱ nixkúún cristianos ninindxu̱u̱ apóstol Pablo. Ikha jngó ndiʼyoo májánʼ rí Dios rakáʼyoo maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo. Ikha jngó niʼthí ga̱jma̱a̱ mbá kañiʼ a̱jkiu̱u̱n rí Dios májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n “táʼni ndíí” (atraxnuu 1 Corintios 15:9, 10). *

2 Índo̱ inu makhañúu, Pablo niʼnirámáʼ ajngáa rígi̱ náa Timoteo: “Naxna̱a̱ núma̱aʼ Cristo Jesús Señor ndrígúlú, rí nixnúʼ tsiakii, numuu rí ndiʼyoo rí ni̱ndxu̱ʼ jmbii ga̱jma̱a̱ nixnúʼ mbá ñajunʼ mani” (1 Tim. 1:12-14). Ndiéjunʼ ninindxu̱u̱ ñajunʼ  rúʼko̱ rá. Pablo niʼthún bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ náa congregación ndrígóo Éfeso: “Mú, tséyóo vida ndrígóʼ dí ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo numuu, i̱ndó nandoʼ mambóʼ ñajunʼ rí gúʼdoo ga̱jma̱a̱ ñajunʼ rí mataráʼa rí nigruígú náa Señor Jesús, rí mataráʼa káxi̱ ajngáa rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios” (Hech. 20:24).

3. Xú káʼnii ñajunʼ kiejunʼ nikána Pablo maʼni rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

3 Xú káʼnii “ajngáa rí májánʼ” niʼtáraʼa Pablo rá. Ga̱jma̱a̱ náa numuu rí ajngáa dí májánʼ rúʼko̱ nisngájma rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá rá. Pablo niʼthún cristianos bi̱ Éfeso: “Ikháanʼ nidxawíín ga̱jma̱a̱ numuu ñajunʼ rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí nikhánuʼ ga̱jma̱a̱ numala ikháanʼ” (Efes. 3:1, 2). Jesús nixnúu Pablo mbá ñajunʼ rí maʼga̱ kaʼyoo ajngáa náa xa̱bu̱ tsí rañájúnʼ judíos. Ajngáa rúʼko̱ naʼthí rí xa̱bu̱ buʼko̱ ma̱ndoo mani̱ndxu̱ún náa Xa̱bu̱ Ñajunʼ ndrígóo Mesías (atraxnuu Efesios 3:5-8). * Pablo niʼtáraʼa ga̱jma̱a̱ gagi ma̱ngaa nixnúlú mbá májánʼ xkri̱da rí mbiʼi xúgi̱. Xúʼko̱ nisngájma rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios “táʼni ndíí”.

LÁ NUSNGÁJMA RÍ NUXNÁA NÚMA̱Aʼ DIOS NUMUU RÍ MÁJÁNʼ A̱JKIU̱U̱N RÁʼ.

4, 5. Náa numuu ma̱ndoo muʼthá rí “ajnga ri majan nuxiʼ” nindxu̱u̱ ikháá má “ajngáa rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios” rá.

4 Rí inu ma̱ʼkha̱ fin, Jeobá nixnúlú mbá ñajunʼ rí muʼtáraʼa “ajnga ri majan nuxiʼ” ndrígóo reino. Ga̱jma̱a̱ ndayóoʼ muʼtáruʼun “mba xuguinʼ xabo gentil” (Mat. 24:14). Rí “ajnga ri majan nuxiʼ” ndrígóo reino ikháá má nindxu̱u̱ “ajngáa rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios”. Náa numuu nuʼthá rígi̱ rá. Numuu rí xúgíʼ rí májánʼ rí gáʼkha̱ kaʼyoo Reino ndrígóo Dios maʼni numuu rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá (Efes. 1:3). Pablo nisngájma rí nixnáa núma̱aʼ Dios índo̱ niʼtáraʼa ga̱jma̱a̱ gagi. Lá kuwaanʼ ruyaʼridáá xkri̱da ndrígóo Pablo ráʼ. (Atraxnuu Romanos 1:14-16.) *

5 Náa artículo rí ninújngoo ndiʼyáá rí ma̱ndoo mambáyulúʼ rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Dios maski ajndu ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ aʼkhá. Ga̱jma̱a̱ ndiʼyáá dí rúʼko̱ ma̱ngaa maʼni tsajkurámáánʼ wéñuʼ. Ikha jngó kaʼyulú muʼthúún eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí nandoo kaʼyulú Jeobá ma̱ngaa rí gíʼmaa muni mu mambáñun rúʼko̱. Xú káʼnii gándoo gumbañúún eʼwíínʼ mu musngájma rí nuxnáa núma̱aʼ rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios rá.

GUʼTÁRAʼA RÍ JESÚS NIXNÁXIMINAʼ

6, 7. Índo̱ nuʼthúún xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ numuu tsigijñaʼ ndrígóo Jesús, xú káʼnii kuwaanʼ ruʼtáraʼa rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios rá.

6 Rí mbiʼi xúgi̱ mbaʼin xa̱bu̱ tsékumu̱ún nimbá índo̱ nuni aʼkhá. Ikha jngó tséyáá náa numuu rí ndañún rí nixnáximinaʼ Jesús. Ma̱ngaa mámbá mbiʼi itháan xa̱bu̱ nduyáá rí xóo kuwa na̱nguá eʼni makuwá gagi. Mú índo̱ nutamijná gajmiún xa̱bi̱i̱ Jeobá, tikhun nakru̱ʼu̱u̱n rí ñajunʼ aʼkhá, xú káʼnii eʼni gawúunʼ ga̱jma̱a̱  rí gíʼmaa muni mu muniñaʼ ranindxu̱ún ñumbáá ndrígóo aʼkhá. Á mu májánʼ a̱jkiu̱ún, nuxnáa núma̱aʼ rí najmañún rí Dios nikuʼmaa A̱ʼdióo náa Ku̱ba̱ʼ mu maʼni káwáanʼ náa aʼkhá ga̱jma̱a̱ rí naʼni makhañúlúʼ. Ma̱ngaa, najmañún rí Jeobá niʼni rúʼko̱ numuu rí nandoo kaʼyulúʼ ga̱jma̱a̱ rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n (1 Juan 4:9, 10).

7 Guʼyáá rí niʼthí Pablo ga̱jma̱a̱ numuu A̱ʼdióo Jeobá: “Ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa nikáwáanʼlu numuu rí ikhaa niʼtsiwáanʼlu ga̱jma̱a̱ eʼdiu, xúʼko̱ nanujngorámuʼ aʼkhá dí naxuʼdamijnalú”. Pablo ma̱ngaa niʼthí dí rígi̱ nindxu̱u̱ numuu rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios (Efes. 1:7). Rí nixnáximinaʼ Cristo nindxu̱u̱ dí ra̱ʼkhá tháán eyoo kaʼyulú Dios ga̱jma̱a̱ nasngájmulúʼ dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ a̱jkiu̱u̱n. Naʼni̱i̱ a̱jkiu̱lú rí nduʼyáá rí á mu nusngájma fe náa tsigijñaʼ ndrígóo Jesús, ma̱ndoo maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo aʼkhá ndrígúlú ga̱jma̱a̱ conciencia ndrígúlú mani̱ndxu̱u̱ kaʼwu (Heb. 9:14). ¡Ra̱ʼkhá tháán májánʼ ajngáa! Lá ragájkhun rí nandulúʼ muʼthúún mbá xúgínʼ xa̱bu̱ ráʼ.

GUMBÁÑÚN XA̱BU̱ MU MAMBAXÚÚN GAJMIÚN DIOS

8. Náa numuu rí xa̱bu̱ numbaaʼ ndayóoʼ rí matangi̱i̱n gajmiún Dios rá.

8 Dios ndaʼyoo rí bi̱ raguáʼdáá fe náa tsigijñaʼ ndrígóo Jesús ni̱ndxu̱ún xa̱bu̱ sia̱nʼ náa ikhaa. Ikha jngó kaʼyulú muʼthúún rí ma̱ndoo mambaxúún gajmiún Dios. Apóstol Juan niʼthí: “Tsi najumu-jaʼyo Ada, ndaʼya asjndo jamu, indo tsi tsijumu-yaʼyo Ada, maxaʼya. Tsuʼkue tsi mbayaminuʼ gaʼne Dios” (Juan 3:36). Nadxulú índo̱ nduʼyáá rí tsigijñaʼ ndrígóo Cristo naniñulú matangáanʼ náa Dios (atayáá kúgumaʼá “Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n”). Pablo niʼthí xúgi̱ káʼnii: “Ikháanʼla rí nákha ginii tsejmaʼniáanʼla ga̱jma̱a̱ nindxa̱laʼ xa̱bu̱ sia̱nʼ numuu rí i̱ndó nundxa̱ʼwa̱míjna̱ náa dí ra̱májánʼ wéñuʼ, ikhaa niʼni matangáanʼ mbu̱júu̱ʼ ga̱jma̱a̱ numuu xuyuʼ índo̱ nikháñu” (Col. 1:21, 22).

Kaʼyulú muʼthúún xa̱bu̱ rí ma̱ndoo mambaxúún gajmiún Dios

9, 10. a) Xú káʼnii ñajunʼ nixnúún Cristo bi̱ kaxtaʼwíin rá. b) Xú káʼnii embañún ‹eʼwíínʼ mugu̱› bi̱ kaxtaʼwíin rá.

9 Cristo nixnúún mbá ñajunʼ bi̱ kaxtaʼwíin náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rí mutún “eʼwíínʼ matangi̱i̱n” (atayáá kúgumaʼá “Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n”). Pablo niʼthún: “Mú xúgíʼ na̱ʼkha̱ náa Dios, bi̱ niʼni matangáanʼ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo ma̱ngaa nixnúlú ñajunʼ rí muʼthúún eʼwíínʼ matangi̱i̱n, rí Dios niʼni rí xa̱bu̱ matangi̱i̱n náa ikhaa ga̱jma̱a̱ numuu Cristo, rí asndu tseʼyoo rí nakiéʼkhun xa̱bu̱, ga̱jma̱a̱ nixnúlú ñajunʼ rígi̱ rí muʼthúún xa̱bu̱ matangi̱i̱n. Ikháanʼ ni̱ndxu̱xu̱ʼ bi̱ kaxúnguinʼ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo rí asndu xóo Dios xtáa raʼthí náa ikháanʼxu. Bi̱ nuriʼkuriyaʼxu Cristo nunda̱ʼa̱: ‹Gatangaánʼ náa Dios›” (2 Cor. 5:18-20).

10 Nindxu̱u̱ mbá rí májánʼ wéñuʼ rí ‹eʼwíínʼ mugu̱› mumbañún bi̱ kaxtaʼwíin náa ñajunʼ rígi̱ (Juan 10:16). Bi̱ ‹eʼwíínʼ mugu̱› numbañún bi̱ kaxtaʼwíin xóo bi̱ nagún ku̱ñu̱u̱n ajngáa ndrígóo Cristo. Ikhiin nutarúʼún itháan xa̱bu̱ rí naʼsngáa Biblia. Ga̱jma̱a̱ numbañún rí mambaxúún  májánʼ gajmiún Dios. Rígi̱ nindxu̱u̱ mbá rí itháan gíʼdoo numuu náa muʼtáraʼa “ajngáa rí májánʼ wéñuʼ rí na̱ʼkha̱ náa Dios”.

GUʼSNGÚN XA̱BU̱ RÍ DIOS NAʼDXUN RÍ NUTAJKHÁAN

11, 12. Ndíjkha rí nindxu̱u̱ mbá ajngáa májánʼ náa xa̱bu̱ rí ma̱ndoo mutakáñii Jeobá rá.

11 Mbaʼin xa̱bu̱ nutajkháan numuu dí xúʼko̱ naʼni̱i̱ a̱jkiu̱ún. Mú nakumu̱ún rí Dios tséʼdxuun rí nutajkháan. Ndayóoʼ mbuyáá rí Jeobá naʼdxun rí nutajkháan. Náa mbá ajmúú, David niʼthúu̱n Jeobá: “Ikhaa bi̱ naʼdxawun índo̱ nugríga̱a̱, náa ikháánʼ gaguwáʼ xúgínʼ xa̱bu̱. Rí nikiéʼkunʼ itháan gíʼdoo tsiakii ki xóo ikhúúnʼ. Mú xúgíʼ rí nakiéʼkuxu ikháánʼ gatruguáá” (Sal. 65:2, 3).

Índo̱ nuʼsngúún xa̱bu̱ mu majmañún mutajkáan, numbáñuun mu mambaxúún májánʼ gajmiún Jeobá

12 Jesús niʼthún xa̱bi̱i̱: “Ri mba xugui asjndo guata ri mudaʼala Ana gajma mbiʼyuʼ, maxnaʼla” (Juan 16:23). Ga̱jma̱a̱ ajngáa rígi̱, Jesús nindoo gáʼthi rí ma̱ndoo munda̱ʼa̱a̱ Jeobá asndu náa má rí gáʼndulúʼ mu xó má eniguʼ ikhaa. Ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá, Juan niʼnirámáʼ: “Rígi̱ jngó nakumulúʼ kuʼyáá ikhaa, numuu rí, tséʼniuu ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí gúnda̱ʼa̱a̱, ikhaa naʼdxun á mu ikháanʼ nunda̱ʼa̱ rí nandoo ikhaa” (1 Juan 5:14). Nadxulú rí mumbáñuun xa̱bu̱ mu makru̱ʼu̱u̱n rí muʼtájkáan na̱nguá nindxu̱u̱ mbá rí maʼni makuwa májánʼ. Rí muʼtájkáan nindxu̱u̱ mbá rí xóo mu̱ʼgua̱ kanuu náa “narígá rí májánʼ rí na̱nguá kaʼyulúʼ mundrígú” náa Jeobá (Heb. 4:16). Ndayóoʼ muʼsngúún xa̱bu̱ mu majmañún xóo mutajkáan, tsáa gutakáñii ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gándoo gúnda̱ʼa̱. Ikha jngó mumbáñuun mu mambaxúún gajmiún Jeobá (Sal. 4:1; 145:18).

NAKUJMAA RÍ MÁJÁNʼ WÉÑUʼ A̱JKIU̱U̱N DIOS “NÁA TSIGUʼ RÍ NA̱ʼKHA̱”

13, 14. a) Ndiéjunʼ rí májánʼ guáʼthi̱i̱n nda̱wa̱á bi̱ kaxtaʼwíin rá. b) Ndiéjunʼ rí májánʼ gúni bi̱ kaxtaʼwíin ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ numbaaʼ rá.

13 Jeobá masngájma xóó itháan rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n “náa tsiguʼ rí na̱ʼkha̱”. Xú káʼnii gáʼni xá. Ikhaa maʼni rí bi̱ 144,000 bi̱ maʼtáñajunʼ gajmíi̱n Cristo mekhuíí mudrigú mbá ñajunʼ májánʼ wéñuʼ. Xú káʼnii nindxu̱u̱ rígi̱ rá. Pablo naʼthí xúgi̱ káʼnii: “Dios bi̱ ra̱ʼkhá tháán egáwinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú, numuu rí nindoo kaʼyulú wéñuʼ, niʼni makuwaanʼ mbóó gajmiúlú Cristo, maski ajndu nakháñulú ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá, ikháanʼ nikáwáanʼ numuu rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n, ga̱jma̱a̱ nikuxáanʼ mbóó, niʼni mutrigáanʼ mbóó gajmiúlú Cristo Jesús mekhuíí, mu náa tsiguʼ rí na̱ʼkha̱ makujmaa rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ nakro̱ʼo̱o̱ xóo kuwaanʼ, mbóó náa Cristo Jesús” (Efes. 2:4-7).

14 Mingíjyúuʼ mundxaʼwamíjna̱ rí mitsaan wéñuʼ gáʼni̱i̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ numún bi̱ kaxtaʼwíin índo̱ gútañajunʼ gajmiún Cristo mekhuíí (Luc. 22:28-30; Filip. 3:20, 21; 1 Juan 3:2). Jeobá masngájmuun “rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n”. Ikhiin mani̱ndxu̱ún ‹nuxi̱ʼ Jerusalén› ga̱jma̱a̱ “novia” ndrígóo Cristo (Rev. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10). Ga̱jma̱a̱ muñajunʼ gajmiún Cristo  mu muni “thanún xa̱bu̱ numbaaʼ”. Rígi̱ nandoo gáʼthúu̱n rí mumbañún xa̱bu̱ numbaaʼ mu makáwíin náa aʼkhá, rí naʼni makhañún ga̱jma̱a̱ ní xaguaʼdáá aʼkhá (atraxnuu Revelación 22:1, 2, 17). *

15, 16. Xú gasngájma Jeobá rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n gajmíi̱n ‹eʼwíínʼ mugu̱› náa numbaaʼ nuxi̱ʼ rá.

15 Efesios 2:7 naʼthí rí Dios masngájma rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n náa “tsiguʼ rí na̱ʼkha̱”. Mbiʼi rúʼko̱, xúgínʼ bi̱ gakuwa náa Ku̱ba̱ʼ mbuyáá “rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n” Dios (Luc. 18:29, 30). Mbá rí maʼni ginii kayuʼ Jeobá mu masngájma rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n nindxu̱u̱ rí markabíín bi̱ nikháñun náa Ku̱ba̱ʼ (Job 14:13-15; Juan 5:28, 29). Tsíin gátangi̱i̱n makuwá rá. Tikhun mani̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá bi̱ jmbiin bi̱ nikháñun nákha xóó tsekháñu Cristo. Ma̱ngaa magabiín bi̱ ‹eʼwíínʼ mugu̱› bi̱ nikháñun náa iwáá mbiʼi. Xúgínʼ ikhiin matangi̱i̱n makuwá mbu̱júu̱ ga̱jma̱a̱ muni ñajunʼ Jeobá.

16 Mú Dios ma̱ngaa maʼnigabi̱ín mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ bi̱ túniʼniiʼ. Juan niʼnirámáʼ: “Ndiñu̱u̱n bi̱ nikháñun, bi̱ majkhinʼ ga̱jma̱a̱ bi̱ guanuu, wájun náa inuu xílí, ga̱jma̱a̱ nimbaʼtoo i̱yi̱i̱ʼ kambúxi̱. Mu nimbaʼtoo imbo̱o̱ i̱yi̱i̱ʼ; ikhaa rúʼko̱ nindxu̱u̱ i̱yi̱i̱ʼ rí naʼni makuwá kámuu xa̱bu̱. Ga̱jma̱a̱  bi̱ nikháñun nijuiʼthún rí mugíʼnii xó má kiʼniraʼmáʼ náa i̱yi̱i̱ʼ rí kambúxi̱. Ga̱jma̱a̱ lamáa nixnaxi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ nikháñun ikhí, ga̱jma̱a̱ rí nakháñulú ga̱jma̱a̱ Iñá wa̱jinʼ nixnaxi̱i̱n bi̱ kuwa ikhí, nijuiʼthún rí mugiʼnin xó má dí niʼni mámbáa” (Rev. 20:12, 13). Bi̱ magabiín ma̱ndoo muguáʼnu muniʼniiʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ maʼni Xa̱bu̱ Ñajunʼ ndrígu̱ún. Mbaʼyóoʼ majmañún makuwá xó má eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ xó má nuxi̱ʼ ikha rí na̱ʼkha̱ náa “i̱yi̱i̱ʼ kambúxi̱”. Ikha nuxi̱ʼ rígi̱ mani̱ndxu̱u̱ imbo̱ʼ rí xóo Jeobá masngájma rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n.

GUʼTÁRAʼA MÁ XÚʼKO̱ “AJNGA RI MAJAN NUXIʼ”

17. Ndiéjunʼ gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú índo̱ kuwáanʼ ruʼtáraʼa rá.

17 Fin gíʼ mijngii wéñuʼ. Ikha jngó rí xúgi̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu muʼtáraʼa “ajnga ri majan nuxiʼ” ndrígóo Reino (Mar. 13:10). Garmáʼáan a̱jkiu̱lú rí meta ndrígúlú índo̱ nuʼtáraʼa nindxu̱u̱ rí muʼni mba̱a̱ Jeobá. Xú káʼnii gúʼni rá. Rí muʼthán xa̱bu̱ dí xúgíʼ rí májánʼ rí maguaʼdáá náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan i̱ndó ma̱ndoo marigá rígi̱ numuu rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá.

Guʼni ñajunʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ gagi xóo “mayordomo bi̱ májánʼ a̱jkiu̱ún numuu rí Dios májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n” (1 Ped. 4:10). (Atayáá kutriga̱ 17 asndu 19.)

18, 19. Xú káʼnii eʼyamajkuíí rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá rá.

18 Índo̱ guʼtáraʼa, ma̱ndoo muʼthúún xa̱bu̱ ndiéjunʼ garigá índo̱ Cristo gáʼtañajunʼ náa Ku̱ba̱ʼ. Ikhú xa̱bu̱ numbaaʼ mambáñun káxi̱ tsigijñaʼ ndrígóo Cristo ga̱jma̱a̱ mañu mañu gáʼga rámbáa aʼkhá. Náa Biblia naʼthí: “Xúgíʼ rí niguma magumakríyaaʼ náa rí kaxtuʼwájma ga̱jma̱a̱ rí mitsaga ma̱ngaa maguma káwíin xóo e̱ji̱i̱n Dios” (Rom. 8:21). Rígi̱ marigá ga̱jma̱a̱ numuu rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá.

19 Nindxu̱u̱ mbá ñajunʼ kiejunʼ rí muʼthúún xa̱bu̱ rí mitsaan wéñuʼ marigá nda̱wa̱á rí nuraxnuu náa Revelación 21:4, 5. Ikhí naʼthí rí inu maʼni Dios gajmíi̱n xa̱bu̱: “Maʼni kaʼwi̱i̱ xúgíʼ iyoʼ idún, ní xákhañun itháan, ní xárígá xtambiyaʼ, gitsawaʼskha asndu má gaʼkhu, xúgíʼ rígi̱ ninújngoo gáʼni ikhú”. Asndu náa trono, Jeobá naʼthí: “¡Atayáá! Mani̱i̱ xúgíʼ nuxi̱ʼ”. Ga̱jma̱a̱ naʼthí ma̱ngaa: “Ataniraʼmáʼ numuu rí ajngáa rígi̱ nindxu̱u̱ gajkhun ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ gárígá”. Guʼtáraʼa ga̱jma̱a̱ gagi ajngáa nuxi̱ʼ rígi̱, ma̱ngaa xúʼko̱ mbuyamajkuíí rí májánʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá.

^ párr. 1 1 Corintios 15:9, 10: “Numuu rí ikhúúnʼ ni̱ndxu̱ʼ bi̱ itháan chíʼgíʼ náa apóstol, ga̱jma̱a̱ rakáʼyoʼ magumbiʼyuu apóstol, numuu rí nixkúún bi̱ kuwa náa congregación ndrígóo Dios. Numuu rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios ikhúúnʼ má ni̱ndxu̱ʼ. Ga̱jma̱a̱ rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ numuʼ táʼni ndíí, numuu rí niñajunʼ itháan ki xóo xúgínʼ ikhiin, mú raʼkháa ikhúúnʼ, nindxu̱u̱ rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n Dios dí rígá náa ikhúúnʼ”.

^ párr. 3 Efesios 3:5-8: “Nákha wajyúúʼ xa̱bu̱ tuninuʼ rí warkaʼo rígi̱ xóo rí najmaʼnuʼ rí mbiʼi xúgi̱ náa apóstoles bi̱ ni̱ndxu̱ún santos ga̱jma̱a̱ náa gaʼyee numuu espíritu, rí xa̱bu̱ náa xúgíʼ xuajen, gajmiún Cristo ga̱jma̱a̱ ajngáa rí májánʼ, gíʼmaa mani̱ndxu̱ún bi̱ mutañajunʼ, mbóó xuwiʼ ga̱jma̱a̱ numbayúlú makuwaanʼ mbóó náa nakudaminaʼ Dios. Ni̱jkhánú nini ñajunʼ rígi̱ ga̱jma̱a̱ numuu rí nixnuʼ xó má tsiakii ndrígóo Dios numuu rí májánʼ wéñuʼ a̱jkiu̱u̱n. Ikhúúnʼ rí ni̱ndxu̱ʼ xa̱bu̱ bi̱ itháan chíʼgíʼ ki xóo xúgínʼ santos, nijuixnúʼ rígi̱ rí májánʼ wéñuʼ, rí mataráʼa ajngáa rí májánʼ náa i̱ʼwáʼ xuajen rí Cristo gíʼdoo wéñuʼ”.

^ párr. 4 Romanos 1:14-16: “Xó má griegos ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ bi̱ naguwáʼ, xó má xa̱bu̱ bi̱ nduyáá ga̱jma̱a̱ bi̱ skágunʼ, Ikhúúnʼ gíʼmuu: Ikha jngó ra̱ʼkhá tháán eyoʼ mataráʼala ajngáa rí májánʼ mangáanʼ, náa Roma. Numuu rí ikhúúnʼ tsíti̱yu̱ʼ ga̱jma̱a̱ numuu ajngáa rí májánʼ; ikhaa nindxu̱u̱ tsiakii ndrígóo Dios mu maʼni káwíin xúgínʼ bi̱ guáʼdáá fe, ginii judío ga̱jma̱a̱ ma̱ngaa griego”.

^ párr. 14 Revelación 22:1, 2, 17: “Ga̱jma̱a̱ ikhaa nisngájmuʼ mbá mañu iyaʼ rí ndaʼya, mixngiyaʼ xóo cristal, rí na̱ʼkha̱ asndu náa trono ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ ndrígóo Aʼdá Múgú, náa thapho̱o̱ kambo̱o̱ rí ma̱ja̱nʼ. Ga̱jma̱a̱ náa mámbá níjniúu mañu wájun ixi̱ rí naxná vida rí naxná mbá gu̱wa̱ʼ ijma̱ nuthu xndúu, ga̱jma̱a̱ rí naxná xndúu mámbá gu̱nʼ. Ga̱jma̱a̱ inúu ixi̱ ninindxu̱u̱ rí naʼni thanún xa̱bu̱ numbaaʼ. Espíritu ga̱jma̱a̱ novia nuthi má xúʼko̱: “¡Ayi̱!”. Ga̱jma̱a̱ bi̱ gáʼdxuun, gáʼthi: “¡Ayi̱!”. Ga̱jma̱a̱ asndu tsáa bi̱ gakandawuʼ, ga̱ʼkha̱; asndu tsáa bi̱ nandoo, gaga̱a̱n xúʼkhíin iyaʼ rí ndaʼya”.