Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Agosto tsiguʼ 2016

Náa nikumu̱u̱ ga̱jma̱a̱ náa numuu nudamijná xa̱bu̱ rá.

Náa nikumu̱u̱ ga̱jma̱a̱ náa numuu nudamijná xa̱bu̱ rá.

“Ikhú Jeobá Dios niʼthí: ‹Ra̱májánʼ rí xa̱biya̱ maxtáa mbáwíi. Mani̱i̱ mbáa bi̱ mambáyúu›” (GÉNESIS 2:18).

AJMÚÚ 36 GA̱JMA̱A̱ 11

1, 2. a) Xú káʼnii nigi̱ʼdu̱u̱ nirígá rí xa̱bu̱ mudamijná rá. b) Ndiéjunʼ rí nikro̱ʼo̱o̱ timbáa xa̱biya̱ ga̱jma̱a̱ timbáa a̱ʼgu̱ ga̱jma̱a̱ numuu rí mudamijná rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

NA̱NGUÁ nindxu̱u̱ ra̱májánʼ rí xa̱bu̱ munigu̱nʼ. Mú xú káʼnii ni̱jkha̱nú nirígá rí xa̱bu̱ munigu̱nʼ ga̱jma̱a̱ náa numuu erígá rá. Rí majmañulúʼ mambáyulúʼ mbuʼyáá xóo phú nindxu̱u̱ rí mudamijná ga̱jma̱a̱ rí májánʼ rí narígá. Índo̱ Dios niʼnii Adán, nindo̱ʼo̱o̱ rí maxná mbiʼñún xujkhúʼ. Adán ndiʼyoo rí xúgínʼ xujkhúʼ kuwa majmi̱i̱n, “mú táxtáa mbáa bi̱ mambáyúu xa̱biya̱ xóo bi̱ kaʼyoo ikhaa”. Ikha jngó Dios niʼni rí Adán migu ga̱jma̱a̱ niríyaʼ mbá itsu̱ tso̱xto̱o̱. Ga̱jma̱a̱ itsu̱ rúʼko̱ niʼnii mbáa a̱ʼgu̱ ga̱jma̱a̱ nixniúu Adán mu maʼni a̱ʼgiu̱u̱. Xúʼko̱ ni̱jkha̱nú nirígá rí xa̱bu̱ mudamijná (atraxnuu Génesis 2:20-24). * Xó má eʼyáá, rí xa̱bu̱ nudamijná nindxu̱u̱ mbá regalo ndrígóo Jeobá.

 2 Mba̱yu̱ʼ tsiguʼ nda̱wa̱á, Jesús nitanga̱a̱ niʼthí ajngáa rí niʼthí Jeobá náa ixi̱ ri̱ʼi̱ Edén: “Xabiya maniñu anu jame maniñu rudu mambaxu gajma aʼgüi, ri ajmi maʼnila imbahui xabo ñajunʼ” (Mat. 19:4, 5). Numuu rí Dios nijmuu mbá itsu̱ tso̱xto̱o̱ Adán mu maʼnii Eva, ikhiin nikru̱ʼu̱u̱n rí Jeobá nindoo makuwá mbóó asndu kámuu mbiʼi. Ikhaa táʼndoo rí xa̱bu̱ muniñami̱jna̱ ni má rí mbáa xa̱bu̱ magiʼdiin mbaʼin guʼyi̱i̱ o a̱ʼgu̱ magiʼdiin mbaʼin xa̱bekha.

RÍ MUDAMIJNÁ NA̱ʼKHA̱ NÁA JEOBÁ

3. Ndiéjunʼ nindoo Dios índo̱ niʼni rí xa̱bu̱ mudamijná rá.

3 Adán nidxuu wéñuʼ ga̱jma̱a̱ numuu a̱ʼgiu̱u̱, bi̱ nda̱wa̱á nixná mbiʼyuu Eva. Ikhaa ninindxu̱u̱ bi̱ nimbáyúu ga̱jma̱a̱ ninindxu̱u̱ xóo mbáa bi̱ kaʼyoo ikhaa. Rígi̱ nindoo gáʼthúu̱n rí ikhaa ninindxu̱u̱ mixtiʼkuii ki xóo Adán mú rúʼko̱ ndiyóoʼ mu makuwá májánʼ mbá guʼwíin. Adán ga̱jma̱a̱ Eva makuwá mbóó ga̱jma̱a̱ makuwá tsímáá (Gén. 2:18). Dios nindoo rí xa̱bu̱ mudamijná mu majtíin xa̱bu̱ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (Gén. 1:28). Ga̱jma̱a̱ maski ajndu e̱ji̱n maʼndún kuñún anu̱ún, nda̱wa̱á muniñu̱nʼ mu munigu̱nʼ ga̱jma̱a̱ muguaʼdiin e̱jñún. Xa̱bu̱ numbaaʼ majtíin náa Ku̱ba̱ʼ ga̱jma̱a̱ muni rí mani̱ndxu̱u̱ mitsaan.

4. Xú káʼnii nikuwa timbíi̱n xa̱bu̱ bi̱ nidamijná rá.

4 Adán ga̱jma̱a̱ Eva, bi̱ nidamijná na̱nguá nikuwa májánʼ índo̱ túnimbu̱ún náa Jeobá. “A̱bu̱nʼ wayuu” niʼninduwaʼ Eva ga̱jma̱a̱ niʼthúu̱n rí á mu na̱ʼkhu̱ xndúu “ixi̱ ku̱ma̱ dí májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ”, magiʼdoo mbá ku̱ma̱ kiejunʼ. “A̱bu̱nʼ” buʼko̱ nindxu̱u̱ Satanás. Ikhaa niʼthúu̱n Eva rí á mu na̱ʼkhu̱ xndúu ixi̱, ma̱ndoo maraʼwíí rí májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ. Mú Eva niraʼwíí mikhu xndúu ixi̱, asndu táʼthúu̱n ginii ajmbio̱o̱. Índo̱ niʼni xúʼko̱, tágiʼdoo gamajkhu náa Adán xóo bi̱ kayá edxu̱u̱ náa mbá guʼwíin. Rígáa Adán ni̱ʼkhu̱ xndúu ixi̱ rí nixnúu a̱ʼgiu̱u̱. Índo̱ niʼni rígi̱, táʼnimbo̱o̱ náa Dios (Rev. 12:9; Gén. 2:9, 16, 17; 3:1-6).

Mu makuwá májánʼ bi̱ nidamijná ndayóoʼ rí munimbu̱ún kuyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ muraʼníí rí gúni

5. Ndiéjunʼ ejmañuluʼ rí xóo niriʼña̱a̱ Adán ga̱jma̱a̱ Eva náa Jeobá rá.

5 Índo̱ Jeobá niraxu̱u̱ Adán ga̱jma̱a̱ Eva numuu rí nini, Adán niʼni tsu̱du̱u̱ a̱ʼgiu̱u̱. Ikhaa niʼthí: “A̱ʼgu̱ bi̱ niraxniuʼ maxtáá ga̱jmu̱ʼ, ikhaa nixnúʼ xndúu ixi̱ miʼkhu ikha jngó nikhu”. Ga̱jma̱a̱ Eva, niʼni tsu̱du̱u̱ a̱bu̱nʼ numuu rí niʼninduwaʼ (Gén. 3:12, 13). ¡Phú ra̱májánʼ rígi̱! Adán ga̱jma̱a̱ Eva túnimbu̱ún. Ikha jngó Jeobá niʼthí rí mugíʼnii. Ndiéjunʼ ejmañuluʼ náa xkridoo Adán ga̱jma̱a̱ Eva rá. Á mu bi̱ nidamijná nandún makuwá májánʼ, ndayóoʼ munimbu̱ún kuyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ muraʼníí rí gúni.

6. Xóo gárata rí naʼthí náa Génesis 3:15 rá.

6 Maski ajndu rígi̱ niʼni Satanás náa Edén, Jeobá niʼni rí xa̱bu̱ numbaaʼ muguaʼthi̱i̱n mbá rí májánʼ nda̱wa̱á. Rígi̱ kiʼniraʼmáʼ náa timbá rí naʼtáriyaʼ náa Biblia, rí na̱ʼkha̱ náa Génesis 3:15 (atraxnuu). * Gi̱jyooʼ naʼthí rí Jeobá majmiuu “bi̱ naguwáʼ” náa mbáa “a̱ʼgu̱” mu maʼni gámbáa Satanás. Mekhuíí, kuwa mbaʼin wéñuʼ ángeles jmbiin bi̱ nambáxu̱u̱n májánʼ gajmiún Dios. Ikha jngó náa Biblia naʼthí rí ni̱ndxu̱ún  xóo mbáa a̱ʼgiu̱u̱ ikhaa. Jeobá mbayáaʼ mbáa náa ikhiin mu maʼni gámbáa Satanás ga̱jma̱a̱ maʼni rí xa̱bu̱ bi̱ nunimbu̱ún muguaʼdáá rí Adán ga̱jma̱a̱ Eva ninimbáti̱ga̱. Xa̱bu̱ bi̱ gunimbu̱u̱n ma̱ndoo makuwá kámuu náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, xó má Jeobá nindoo asndu nákha ginii (Juan 3:16).

7. a) Ndiéjunʼ eʼguáʼnii bi̱ nidamijná asndu nákha túnimbu̱ún Adán ga̱jma̱a̱ Eva rá. b) Ndiéjunʼ eʼthúún Biblia muni xá.

7 Índo̱ Adán ga̱jma̱a̱ Eva túnimbu̱ún niʼni rí muguaʼdáá mbaʼa xkujndu ma̱ngaa náa bi̱ nikuwa nda̱wa̱á. Mbá xkri̱da, Eva gajmíi̱n eʼwíínʼ gu̱ʼu̱ muguaʼdáá wéñuʼ gaʼkhu índo̱ gúníin e̱jñún. Ma̱ngaa maʼndún wéñuʼ rí ajmbiún maʼndún kuñún ga̱jma̱a̱ rí mixtiewu̱u̱n. Mú ajmbiún muni gíníin ga̱jma̱a̱ muxnún, xó má eʼyáá rí mbiʼi xúgi̱ (Gén. 3:16). Jeobá naʼthí náa Biblia rí xa̱bekha gíʼmaa mbu̱ya̱ edxu̱u̱ náa mbá guʼwíin ga̱jma̱a̱ ngajua ma̱ngaa rí gu̱ʼu̱ gíʼmaa musngajma gamajkhu náa ajmbiún (Efes. 5:33) (atayáá kúgumaʼá “Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n”). Índo̱ bi̱ nidamijná numbayúmi̱jna̱, tseguáʼdáá wéñuʼ xkujndu.

BI̱ NIDAMIJNÁ NÁKHA NIXTÁA ADÁN ASNDU RÍ NIXNÚU RUʼWA MBIIʼ

8. Arathá xú káʼnii nirígá rí nidamijná nákha nixtáa Adán asndu índo̱ nixnúu Ruʼwa mbiiʼ.

8 Adán ga̱jma̱a̱ Eva niguáʼdiin e̱jñún nákha xóó tsekhañun (Gén. 5:4). Timbáa aʼdiún ninindxu̱u̱ Caín. Ikhaa ninigúnʼ ga̱jma̱a̱ mbáa bi̱ kaʼyoo. Ga̱jma̱a̱ mbáa a̱ʼdióo Caín ninindxu̱u̱ Lamec, timbáa xa̱biya̱ bi̱ nigiʼdiin a̱jmi̱i̱n gu̱ʼu̱ bi̱ naʼthí náa Biblia (Gén. 4:17, 19). Mbiʼi rí nixtáa Adán asndu mbiʼi rí nixtáa Noé, káaʼ nguáthi̱i̱n xa̱bu̱ ndiyamajkuíí Jeobá. Tikhun ninindxu̱ún Abel, Enoc, ga̱jma̱a̱ Noé gajmíi̱n bi̱ nikuwa náa goʼwóo. Náa Biblia naʼthí rí mbiʼi rí nixtáa Noé, ángeles “nigi̱ʼdi̱i̱ ndiñún wa̱ʼxa̱ʼ” numuu rí mitsiʼñíin wéñuʼ. Náa Biblia naʼthí rí ángeles nigi̱ʼdi̱i̱ nidiin mbaʼin gu̱ʼu̱. Mú rí mudamijná ángeles gajmiún gu̱ʼu̱ na̱nguá kaʼyoo, e̱ji̱n bi̱ niguáʼdiin ninindxu̱ún mbijui̱i̱n wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nuxnún eʼwíínʼ, náa Biblia nixná mbiʼñún nefilim. Nákha ikhú, “xa̱bu̱ kuwa runi dí ra̱májánʼ wéñuʼ náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ” ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ nundxa̱ʼwa̱míjna̱ má xúʼko̱ dí ra̱májánʼ (Gén. 6:1-5).

9. a) Ndiéjunʼ niʼniún Jeobá xa̱bu̱ bi̱ mixkawiinʼ nákhi mbiʼi ndrígóo Noé rá. b) Ndiéjunʼ eʼsngúlúʼ ikháanʼ rá.

9 Jeobá ni̱ʼkha̱ kayóo mbá ruʼwa mbiiʼ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ mu maʼni gámbíin xúgínʼ xa̱bu̱ bi̱ ra̱míjínʼ. Ginii, Noé niʼtáruʼun xa̱bu̱ rí marigá. Ikha jngó náa Biblia naʼthí rí Noé “niʼtáraʼa rí jmbu” (2 Ped. 2:5). Mú xa̱bu̱ túnimbu̱ún numuu rí taguapiin, nini i̱ʼwáʼ xóo rí munigu̱nʼ. Jesús niʼthí rí mbiʼi ndrígúlú mani̱ndxu̱u̱ xóo mbiʼi rí nixtáa Noé (atraxnuu Mateo 24:37-39). Rí mbiʼi xúgi̱, kuwáanʼ ruʼtáruʼun xa̱bu̱ rí Jeobá maʼni gámbáa numbaaʼ xkawiʼ rígi̱. Mú mbaʼin xa̱bu̱ tsénimbu̱ún índo̱ nuʼthúún ajngáa rí májánʼ numuu Reino. Ndiéjunʼ eʼsngúlú rí nirígá nákhi nixnúu Ruʼwa mbiiʼ rá. Rí xágiʼdoo itháan numuu xóo rí muniʼgúnʼ o munujúnʼ ga̱jma̱a̱ muguaʼdiin e̱ji̱n rí asndu magumulúʼ rí mbiʼi ndrígóo Jeobá na̱ʼkha̱ mijngii.

RÍ NIDAMIJNÁ NÁKHA NIXNÚU RUʼWA MBIIʼ ASNDU ÍNDO̱ NIXTÁA JESÚS

10. a) Xú káʼnii ndiyáá náa i̱ʼwáʼ xuajen rí xa̱bu̱ mubúúnʼ gajmiún eʼwíínʼ rá. b) Ndiéjunʼ májánʼ xkri̱da nigíiʼ Abrahán ga̱jma̱a̱ Sara rá.

10 Noé gajmíi̱n nájtsíin e̱ji̱i̱n, mámbáa rí ikhiin nigiʼdaa mbáwíi aʼgiún. Mú nda̱wa̱á rí nixnúu Ruʼwa mbiiʼ, mbaʼin xa̱bu̱ niguáʼdiin mbaʼin gu̱ʼu̱. Náa tikhuu xuajen xa̱bu̱ naguʼún mubúúnʼ gajmiún eʼwíínʼ. Asndu nuni mu mbuyamajkuíí dios ndrígu̱ún. Índo̱ Abrahán ga̱jma̱a̱ Sara nigún gakuwa náa xuajen Canaán, ikhí ndiyáá rí  xa̱bu̱ nuxuda̱mi̱jna̱ aʼkhá, rí mubúúnʼ gajmiún eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ tseyamajkuíí rí xa̱bu̱ nudamijná. Jeobá niʼni gámbáa xuajen Sodoma ga̱jma̱a̱ Gomorra numuu rí ikhí xa̱bu̱ nuni dí mixkawiʼ wéñuʼ. Abrahán ninindxu̱u̱ mixtiʼkuii ki xóo xa̱bu̱ buʼko̱. Ikhaa niyéjkha̱ májánʼ edxu̱u̱ náa goʼwóo. Ga̱jma̱a̱ Sara ninindxu̱u̱ mbá xkri̱da májánʼ, numuu rí ndiʼyamajkuu ajmbio̱o̱ (atraxnuu 1 Pedro 3:3-6). * Abrahán ndiʼyoo májánʼ rí a̱ʼdióo Isaac mbayáa mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ ndaʼyamajkuu Jeobá. Nda̱wa̱á Isaac niʼni ikhaa kayúʼ ga̱jma̱a̱ a̱ʼdióo Jacob. Náa e̱ji̱i̱n Jacob niguwáʼ gu̱wa̱ʼ ijma̱ xuajen ma̱jkha̱ʼ ndrígóo Israel.

11. Xú káʼnii niñewu̱u̱n israelitas Xtángoo ndrígóo Moisés rá.

11 Nda̱wa̱á, Jeobá nimbánuu ga̱jma̱a̱ xuajen Israel. Nixnúún israelitas xtángoo ndrígóo Moisés, rí nimbáñun muñewa̱a̱n rí nambáxu̱u̱n gajmiún Dios. Mbá xkri̱da, nirígá xtángoo náa naʼthí xú káʼnii gíʼmaa muni bi̱ nidamijná, xóo dí ragíʼmaa muguaʼdiin mbaʼin gu̱ʼu̱. Ma̱ngaa nirígá mbá xtángoo rí naʼthí dí rakáʼyoo mudiin xa̱bu̱ bi̱ nduyamajkhún dios bi̱ ragájkhun (atraxnuu Deuteronomio 7:3, 4). * Á mu xa̱bu̱ bi̱ nidamijná naguáʼdáá xkujndu gakhi̱i̱, bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ numbañún. Ma̱ngaa nirígá xtángoo ga̱jma̱a̱ numuu rí xa̱bu̱ nuninduwamijná, rí naxíñu̱u̱n ga̱jma̱a̱ índo̱ nakumu̱ún rí naguma nduwiinʼ. Ga̱jma̱a̱ nirígá xtángoo rí naniñúnʼ xa̱bu̱ muniñamijna̱a̱ mú nañewu̱u̱n xa̱bekha ga̱jma̱a̱ gu̱ʼu̱. Mbá xkri̱da, mbáa xa̱biya̱ ma̱ndoo maniñaʼ a̱ʼgiu̱u̱ á mu naxkamaa mbá dí ‹ra̱májánʼ› náa ikhaa (Deut. 24:1). Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ dí ‹ra̱májánʼ› rá. Náa Biblia tséʼthi. Mú xa̱biya̱ ragíʼmaa maʼthí mbá dí ragíʼdoo numuu mu ma̱ndoo maniñaaʼ a̱ʼgiu̱u̱ (Lev. 19:18).

XÚʼNI̱ NDUWAAʼ BI̱ NDIʼYÁA

12, 13. a) Xú káʼnii niniu̱u̱n guʼñún tikhun judíos mbiʼi rí nixtáa Malaquías rá. b) Káʼnii gárígá á mu mbáa bi̱ nijngúun iyááʼ nakudaminaʼ aʼkhá ga̱jma̱a̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ ninigúnʼ ma̱ngaa ndayáa xá.

12 Nákha mbiʼi ndrígóo gaʼyee Malaquías, mbaʼin judíos nuthi mbaʼa dí ragíʼdoo numuu mu muniñiinʼ guʼñún. Nuniñunʼ mu mudiin bi̱ xóo wa̱ʼxa̱ʼ o bi̱ tseni ñajunʼ Jeobá. Nákha mbiʼi rí nixtáa Jesús, judíos nuniñunʼ má xúʼko̱ guʼñún asndu náa numuu (Mat. 19:3). Jeobá naguiyuʼ kaʼyoo rí mbaaʼ nuniñami̱jna̱ (atraxnuu Malaquías 2:16). *

13 Rí mbiʼi xúgi̱ na̱nguá májánʼ rí xa̱bi̱i̱ Jeobá muni nduwiinʼ ajmbiún o guʼñún. Rígi̱ narígá nguánáá. Mú gundxaʼwamíjna̱ rí mbáa bi̱ nijngúun iyááʼ ga̱jma̱a̱ ninigúnʼ má, nabóoʼ ga̱jma̱a̱ mbáa bi̱ ndiyáa má xa̱bu̱, ikhaa naniñaaʼ bi̱ ndiyáa mu mbayáa xa̱bu̱ buʼko̱. Á mu tsetanga̱a̱ a̱jkiu̱u̱n, magumaa expulsar náa congregación mu marigá rí kaʼwu (1 Cor. 5:11-13). Á mu nandoo mata̱nga̱a̱ náa congregación, mbaʼyóoʼ masngájma rí phú gajkhun natanga̱a̱ a̱jkiu̱u̱n (Luc. 3:8; 2 Cor. 2:5-10). Nguáthá mba̱yu̱ʼ  gáʼyóóʼ manújngoo mu ma̱ndoo mata̱nga̱a̱ náa congregación xá. Nda̱a̱ mbá tiempo. Ma̱ndoo manújngoo mbá tsiguʼ o itháan asndu índo̱ bi̱ nikudaminaʼ aʼkhá masngájma gajkhun rí nitanga̱a̱ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ mudriguíi mbu̱júu̱ náa congregación. Ga̱jma̱a̱ á mu nindriguíi, mbaʼyóoʼ maxnáxi̱i̱ “cuenta náa Dios” (Rom. 14:10-12; atayáá La Atalaya 15 ñajunʼ gu̱nʼ febrero tsiguʼ 1980, ináa 29 ga̱jma̱a̱ 30).

RÍ MUDAMIJNÁ CRISTIANOS

14. Xú káʼnii phú niyambáá Xtángoo rá.

14 Israelitas niguáʼdáá xtángoo ndrígóo Moisés itháan rí 1,500 tsiguʼ. Xtángoo rígi̱ nimbáñun wéñuʼ. Mbá xkri̱da, nimbáñun mu maxnún ikha mu munimbánii xkujndu rí naguáʼdáá náa mbá guʼwíin. Ma̱ngaa nixnúún ikha asndu mbiʼi rí ni̱ʼkha̱ Mesías (Gál. 3:23, 24). Índo̱ Jesús nikháñu niguámbáa Xtángoo. Ikhú Dios nimbánuu mbu̱júu̱ gajmíi̱n xa̱bi̱i̱ (Heb. 8:6). Mú rígi̱ nánguá eniñúnʼ cristianos muni tikhuu rí nuni nákha ginii xó má naniñúnʼ muni xtángoo ndrígóo Moisés.

15. a) Xú káʼnii gíʼmaa makuwá bi̱ ninigu̱nʼ náa congregación rá. b) Ndiéjunʼ gíʼmaa mbaʼyoo mbáa á mu nandxa̱ʼwáminaʼ maniñaaʼ bi̱ ndiyáa rá.

15 Mbá mbiʼi, xa̱bu̱ ede̱ judíos bi̱ kuwa náa guʼwá ndxajkun niraxi̱i̱ Jesús ga̱jma̱a̱ numuu rí nudamijná. Jesús niriʼña̱a̱ rí Dios naniñuʼ náa xtángoo ndrígóo Moisés rí israelitas muniñami̱jna̱a̱, mú raʼkháa rúʼko̱ rí nindoo Jeobá asndu nákha ginii (Mat. 19:6-8). Rí niriʼña̱a̱ rígi̱ nisngájma rí cristianos munimbánii rí nindoo Dios asndu nákha ginii náa bi̱ nidamijná (1 Tim. 3:2, 12). Numuu rí bi̱ nunigu̱nʼ mani̱ndxu̱ún “imbahui xabo”, mbaʼyóoʼ makuwá mbóó asndu kámuu mbiʼi. Mu makuwa mbóó, gíʼmaa maʼndún kuyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ maʼndún kuyamijná ikhiin. Á mu xa̱bu̱ bi̱ nidamijná nuniñami̱jna̱a̱ ga̱jma̱a̱ túbúnʼ gajmiún imba̱a̱, na̱nguá xóo mbu̱ya̱a̱ imba̱a̱ (Mat. 19:9). Mbáa bi̱ ninigúnʼ ma̱ndoo maraʼwíí maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo ajmbio̱o̱ o a̱ʼgiu̱u̱ bi̱ niʼninduwaʼ. Rúʼko̱ rí niʼni gaʼyee Oseas ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ Gómer. Ga̱jma̱a̱ rúʼko̱ má rí niʼni ma̱ngaa Jeobá gajmíi̱n israelitas bi̱ nitanga̱a̱ a̱jkiu̱ún (Os. 3:1-5). Á mu mbáa xa̱bu̱ gáʼdxuun rí ajmbio̱o̱ o a̱ʼgiu̱u̱ nibóo̱ʼ ga̱jma̱a̱ imba̱a̱ mú nabóoʼ mbu̱júu̱ ga̱jma̱a̱ ikhaa, rúʼko̱ eyoo gáʼthi rí niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo. Ikhú, nánguá xóo muniñami̱jna̱a̱.

16. Ndiéjunʼ niʼthí Jesús ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ bi̱ ndajkúun rá.

16 Jesús niʼthí rí xa̱bu̱ bi̱ nidamijná ma̱ndoo muniñami̱jna̱a̱ i̱ndó á mu mbáa rí ikhiin nibóoʼ ga̱jma̱a̱ imba̱a̱. Nda̱wa̱á niʼthí ga̱jma̱a̱ numún ‹bi̱ maʼngu̱u̱n makuwá ndajkuíin› ga̱jma̱a̱ niʼthí: “Tsi maʼngo maʼne xkuaʼni, gaʼne xkuaʼni” (Mat. 19:10-12). Mbaʼin cristianos nuraʼwíí maguanún ndajkúun numuu rí nandún muni ñajunʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ xárígá nimbá rí maʼni jngi̱i̱n. Ga̱jma̱a̱ gíʼmaa muʼthúún rí májánʼ wéñuʼ eni.

17. Ndiéjunʼ gámbáyúu mbáa cristiano mbaʼyoo á mu manigúnʼ o na̱nguá rá.

17 Ndiéjunʼ gámbáyúu mbáa cristiano mbaʼyoo á mu manigúnʼ o na̱nguá rá. Ndayóoʼ mbaʼyoo á mu maʼngo̱o̱ rí maxánigúnʼ. Apóstol Pablo niʼthí rí itháan májánʼ maguanún ndajkúun. Ma̱ngaa niʼthí rí nubúnʼ gajmiún eʼwíínʼ nakujmaa wéñuʼ. Ikha jngó nixná xtágabu rígi̱: “Mámbáa xa̱biya̱ gágiʼdaa a̱ʼgiu̱u̱ ga̱jma̱a̱ mámbáa a̱ʼgu̱ gágiʼdaa ajmbio̱o̱”. Ga̱jma̱a̱ xóó niʼthí: “Á mu tséʼngala gurikháá rí mubalaʼ, gunigunʼ o gunujunʼ, numuu rí itháan májánʼ rí mudamijná ki xóo rí majngruigala mijkháanʼ”. Ikha jngó mbáa ma̱ndoo maraʼwíí mbayáa xa̱bu̱ mu xátsijmuu xuyuʼ ga̱jma̱a̱ xábóoʼ  ga̱jma̱a̱ mbáa. Maski ajndu xúʼko̱, bi̱ ndajkuíin ndayóoʼ mundxaʼwamíjna̱ á mu gajkhun guáʼdáá tsigúnʼ mu munigu̱nʼ o munuju̱nʼ. Pablo niʼthí: “Á mu mbáa naku̱mu̱u̱ rí xtáa raʼni dí ra̱májánʼ rí xóó tsenújúnʼ, ga̱jma̱a̱ nikhi̱i̱ má, ga̱jma̱a̱ rígi̱ rí gíʼmaa maʼni, gaʼni rí nandoo. Ganújúnʼ, tséʼni aʼkhá” (1 Cor. 7:2, 9, 36; 1 Tim. 4:1-3). Ragíʼmaa muʼtháán mbáa rí manigúnʼ o manújunʼ i̱ndó numuu rí nandoo mabóoʼ ga̱jma̱a̱ mbáa, rí naku̱mu̱u̱ índo̱ nindxu̱u̱ mbáa dxámá o dxáʼgú. Náa numuu dí na̱nguá rá. Numuu rí mbáa xóó tseʼyoo májánʼ rí kaʼyoo maʼni índo̱ gánigúnʼ.

18, 19. a) Tsíin gíʼmiin mudiin cristianos rá. b) Ndiéjunʼ gúʼyáá náa imbo̱o̱ artículo rá.

18 Mu bi̱ nidamijná mugi̱ʼdi̱i̱ makuwá májánʼ, ndayóoʼ mbáa xa̱biya̱ bi̱ nijngúun iyááʼ ga̱jma̱a̱ mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ nijngúun iyááʼ bi̱ nandún kuyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱ún. Ma̱ngaa gíʼmaa maʼndún kuyamíjna̱ wéñuʼ mu ma̱ndoo makuwá mbóó xúgíʼ mbiʼi ndrígu̱ún. Jeobá maʼni tsajkurámiinʼ á mu nunimbaníí xtángoo rí munigu̱nʼ o munuju̱nʼ “i̱ndó náa Señor” (1 Cor. 7:39). Á mu nunimbu̱ún má xúʼko̱ xtágabu ndrígóo Biblia ikhiin makuwá májánʼ.

19 Kuwáanʼ “iwáá mbiʼi”, ga̱jma̱a̱ mbaʼin na̱nguá guáʼdáá rí mambáñun mu makuwíin májánʼ mbá guʼwíin (2 Tim. 3:1-5). Náa imbo̱o̱ artículo gúʼyáá ikha rí na̱ʼkha̱ náa Biblia rí ma̱ndoo mambáñun wéñuʼ cristianos mu makuwá tsímáá bi̱ gajmii maski ajndu guáʼdáá xkujndu. Rígi̱ mambáñun mu magún má xúʼko̱ náa kamba̱a̱ rí na̱jkha̱ kagu̱u̱n makuwá kámuu (Mat. 7:13, 14).

^ párr. 1 Génesis 2:20-24: “Xa̱biya̱ xtáa raxnún mbiʼñún xúgínʼ xujkhúʼ kharaʼdiin ga̱jma̱a̱ xujkhúʼ bi̱ jngruigu̱u̱n mekhuíí ga̱jma̱a̱ xúgínʼ xujkhú xáná, mú táxtáa mbáa bi̱ mambáyúu xa̱biya̱ xóo bi̱ kaʼyoo ikhaa. Ikha jngó Jeobá Dios niʼni rí xa̱biya̱ migu midu ga̱jma̱a̱ índo̱ xtáa raʼgu, niríyaʼ mbá itsu̱ tso̱xto̱o̱ ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á nirugua̱a̱ xuyuʼ. Ga̱jma̱a̱ Jeobá Dios nigíʼdu̱u̱ niʼnii mbáa a̱ʼgu̱ ga̱jma̱a̱ itsu tsoxto̱o̱ xa̱biya̱, ga̱jma̱a̱ ni̱ʼkha̱ kayáa náa xa̱biya̱. Ikhú niʼthí xa̱biya̱: ‹Asndu xúgi̱ rá itsu rígi̱ ñajunʼ itsuʼ, xuwiʼ rígi̱ xuyuʼ. Bugi̱ magumbiʼyuu A̱ʼgu̱, numuu rí náa xa̱biya̱ ni̱ʼkha̱ ikhaa›. Ikha jngó xa̱biya̱ maniñuʼ anu̱u̱ ga̱jma̱a̱ ru̱dúu̱ gíʼdoo rí maxtáa ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ ma̱ngoo maguanu mani̱ndxu̱ún mbóó xuwiʼ”.

^ párr. 6 Génesis 3:15: “Mani rí ikháánʼ ga̱jma̱ʼ a̱ʼgu̱ muguaʼdála sia̱nʼ, bi̱ gaguwáʼ náa ikháánʼ ga̱jma̱a̱ bi̱ gaguwáʼ náa ikhaa muguaʼdáá sia̱nʼ. Ikhaa makujmbi̱i̱ náa edxa̱a̱ʼ ma̱ngoo ikháánʼ matanigawíínʼ náa nixtuun rajkhúu”.

^ párr. 10 1 Pedro 3:3-6: “Xátatsiʼñáʼ rí xóo etanirataminaʼ makujmaa rí mbájniin, xóo rí mataxtígúu edxa̱ʼ, rí matanirataminaʼ ga̱jma̱a̱ oro ma̱ngaa xtíin rí minumuu wéñuʼ, gíʼmaa mani̱ndxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ xóo mijngo̱ʼo̱o̱ a̱jkiu̱u̱n rí xáʼchúu rí maʼnirataminaʼ ga̱jma̱a̱ mbá espíritu gua̱ba̱ʼ a̱jkiu̱u̱n, rí gíʼdoo numuu náa inuu Dios. Numuu rí xúʼko̱ ma̱ngaa, eniratamijná gu̱ʼu̱ bi̱ kaʼwiin nákha wajyúúʼ bi̱ guáʼthi̱i̱n Dios, nunimbu̱ún kuñún ajmbiún, xó má Sara niʼnimbo̱o̱ kaʼyoo Abrahán, índo̱ niʼthúu̱n “tátá”. Ga̱jma̱a̱ ikháanʼ ni̱jkua̱nú ninindxa̱la e̱ji̱i̱n ikhaa, mu muni má xúʼko̱ rí májánʼ ga̱jma̱a̱ xamíñala gáʼni nimbá”.

^ párr. 11 Deuteronomio 7:3, 4: “Ga̱jma̱a̱ ragíʼmaa muxnatsigumíjna gajmiála ikhiin. Ragíʼmaa maraxna̱a̱ wáxiaʼ a̱ʼdióo ikhaa, ní ragíʼmaa matanda̱ʼa̱a̱ wáxioo mu mbayáa a̱ʼdiáaʼ. Numuu rí ikhaa maʼniuu a̱ʼdiáaʼ rí ná xáʼga̱ kidxuuʼ ikhúúnʼ, ga̱jma̱a̱ ikhiin muni ñajúnʼ eʼwíínʼ dios; ga̱jma̱a̱ Jeobá makiʼnáa wéñuʼ kaʼyala, ga̱jma̱a̱ gajkhun rí ikhaa maxíña̱a̱n mbá nacha̱”.

^ párr. 12 Malaquías 2:16: “Numuu rí ikhaa naguiyuʼ kaʼyoo rí xa̱bu̱ muniñamijna̱a̱, niʼthí Jeobá Dios ndrígóo Israel, bi̱ narugoo ga̱jma̱a̱ xtíñuu dí raʼkhí, niʼthí Jeobá bi̱ gíʼdiin mbaʼin ejército. Ga̱jma̱a̱ gíʼmaa muñewa̱a̱n a̱jkia̱la ma̱ngaa ragíʼmáanʼ muni nduwaʼ”.