Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (edición de estudio)  |  Agosto tsiguʼ 2016

Graxe̱ rí nuni bi̱ nuraxnuu

Graxe̱ rí nuni bi̱ nuraxnuu

Náa numuu rí bi̱ nikiʼníin kuyáá Jesús ndiyáá rí gíʼdoo wéñuʼ numuu mujñáa ñawúunʼ rá.

Rígi̱ nindxu̱u̱ mbá numuu rí xa̱bu̱ sia̱nʼ náa Jesús nitanumúún discípulos asndu nitanumáá Jesús. Náa xtángoo ndrígóo Moisés niʼthí dí rígá mbaʼa rí naʼni mitsagaa mbáa xa̱bu̱ náa inu Dios. Tikhu nindxu̱u̱ rí nuxidíí iyaʼ náa numixúnʼ, bi̱ guáʼdáá lepra o rí muxkajmaa xa̱bu̱ o xujkhúʼ bi̱ nikháñu. Ndiéjunʼ rí ma̱ndoo maʼni xa̱bu̱ mu maguma kaʼwi̱i̱ rá. Náa xtángoo naʼthí rí ma̱ndoo maxnáxi̱ tsigijñaʼ, maʼjñáa o maxtíjyooʼ (Levítico, capítulos 11 asndu 15; Números, capítulo 19).

Xa̱bu̱ ede̱ náa guʼwá ndxajkun nirigu̱u̱ i̱ʼwáʼ awan náa xtángoo rígi̱. Mbá libro naʼthí rí nirigu̱u̱ i̱ʼwáʼ awan rí xú káʼnii mbáa xa̱bu̱ ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ mitsagaa náa inu Dios ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gándoo gáʼni rí eʼwíínʼ mani̱ndxu̱ún mitsagiin. Ma̱ngaa nini mbá lista rí najmaa ga̱jma̱a̱ i̱ʼwáʼ rí ma̱ndoo o xándoo maʼni tsagaa. Ma̱ngaa niniku̱ma̱a̱ i̱ʼwáʼ costumbre rí xa̱bu̱ ndayóoʼ munimbánii mu maguma kaʼwi̱i̱n.

Xa̱bu̱ sia̱nʼ náa Jesús niraxii: “¿Narijngo ri tsi gajmiaʼ narasjngun tsini xoma ri nuni xabo huanu, ri xkahuiʼ ñau iʼpi pan-roʼ” (Mar. 7:5). Xa̱bu̱ ede̱ buʼko̱ na̱nguá nindúún guthi rí i̱ndó mujñáa ñawúnʼ mu maʼni kaʼwi̱i̱n. Ikhiin nini kumaa mbá costumbre rí natsudíín musngatramaʼ iyaʼ ñawúunʼ xa̱bu̱ bi̱ makuiʼtsu. Libro rí niʼthá ga̱jma̱a̱ numuu náa timbóo kutriga̱ niʼthí rí xa̱bu̱ ede̱ ma̱ngaa nugiʼdu̱u̱n ga̱jma̱a̱ numuu daan rí majmúún, xú káʼnii iyaʼ rí ma̱ndoo majmúún, tsáa kaʼyoo mastrámuʼ ga̱jma̱a̱ asndu náa gáʼyoo musngatramaʼ iyaʼ.

Ndiéjunʼ nindxa̱ʼwáminaʼ Jesús ga̱jma̱a̱ numuu awan rí nini xa̱bu̱ numbaaʼ rá. Ikhaa niʼthún Xa̱bu̱ Ede̱ judíos: “Pu-rigujnu ri nutanla jame ri nunila, pu-majan niʼtan gaʼyo Isaías ri nijana maʼtan neʼ ne Dios numaʼla, xo ri iʼtan naʼ Huaʼtan: Xuajin rigueʼ rigujnu ri ndayamakuiʼ, Jame ni raguihuanʼ akuin-jaʼyeʼ. Nda namu iyamakuiʼ, Indo ri nusjnga jame ri nutañajun xabo isjnga. Numu ri niniʼñala ri naʼtañajun Dios, indo ajnganga ri xkaʼtsun xabo inimbanila; xo ri nagaʼu dan, xo ri nagaʼu vaso ri nahuanla gajma iya, jame mbaʼa-güeño xo ri xaʼni jaʼni inila” (Mar. 7:6-8).