Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (edición de estudio)  |  Febrero tsiguʼ 2016

Guʼyaridáá xkri̱da ndrígu̱ún bi̱ nambáxu̱u̱n gajmiún Jeobá

Guʼyaridáá xkri̱da ndrígu̱ún bi̱ nambáxu̱u̱n gajmiún Jeobá

“Bi̱ nambáxu̱u̱n májánʼ wéñuʼ gajmiún Jeobá nindxúu̱n xa̱bu̱ bi̱ nduyamajkuíí ikhaa” (SALMO 25:14).

AJMÚÚ 106 GA̱JMA̱A̱ 118

1-3. a) Xú káʼnii eʼyáá rí ma̱ndoo mambáxulúʼ gajmiúlú Dios rá. b) Tsíin numún gúʼthá náa artículo rígi̱ rá.

NÁA Biblia naʼthí ajtsú nuthu rí Abrahán nimbáxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ Jeobá (2 Cró. 20:7, nota; Is. 41:8; Sant. 2:23). Tséʼthi xúʼko̱ ga̱jma̱a̱ numuu imba̱a̱. Lá nandoo gáʼthúu̱n rúʼko̱ rí nimbáa xándoo mambaxúu ga̱jma̱a̱ Jeobá ráʼ. Na̱nguá. Xúgiáanʼ ma̱ndoo mambaxúlúʼ gajmiúlú. Xú káʼnii eʼyáá rá.

2 Náa Biblia na̱ʼkha̱ mbaʼa historias ndrígu̱ún xa̱bekha ga̱jma̱a̱ gu̱ʼu̱ bi̱ niguájun jmbu, bi̱ ninimi̱jna̱ munimbu̱ún kuyáá Jeobá, niguáʼdáá fe náa ikhaa ga̱jma̱a̱ nimbáxu̱u̱n gajmiún (atraxnuu Salmo 25:14). * Ikhiin ni̱ndxu̱ún “mbaʼin bi̱ nutaraʼa” bi̱ niʼthí apóstol Pablo (Heb. 12:1).

3 Náa artículo rígi̱ gúʼyáá ajtsú xkri̱da ndrígu̱ún xa̱bu̱ bi̱ nimbáxu̱u̱n gajmiún Dios nákha wajyúúʼ. Ginii muʼthá ga̱jma̱a̱ numuu Rut, mbáa a̱ʼgú xuáʼa̱ bi̱ na̱ʼkha̱ náa xuajin mba̱a̱ Moab  bi̱ ninindxu̱u̱ jmbii. Nda̱wa̱á gúʼthá ga̱jma̱a̱ numuu Ezequías, mbáa bi̱ ninindxu̱u̱ rey náa xuajin Judá. Ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á kayuʼ muʼthá ga̱jma̱a̱ numuu María, bi̱ ninindxu̱u̱ ru̱dúu̱ Jesús. Mbuʼyáá rí niʼni mámbáa mu mambaxúu májánʼ ga̱jma̱a̱ Dios.

RUT NISNGÁJMA RÍ NININDXU̱U̱ JMBII

4, 5. a) Ndiéjunʼ ndiyóoʼ maraʼwíí maʼni Rut rá. b) Náa numuu rí ninindxu̱u̱ mingíjyúuʼ rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

4 Noemí ninindxu̱u̱ mbáa a̱ʼgú israelita bi̱ nigájnuu náa Moab mu maʼga̱ náa Israel. Na̱jkha̱ gajmíi̱n gu̱jkui̱nʼ, Rut ga̱jma̱a̱ Orpá. Náa kamba̱a̱, Orpá niʼthí mata̱nga̱a̱ náa Moab. Mú Noemí nindoo maʼga̱ náa Israel. Ndiéjunʼ gáʼni Rut rá. Lá mata̱nga̱a̱ náa Moab mu maxtáa gajmíi̱n a̱ngui̱i̱n xáʼ. O lá maʼga̱ ga̱jma̱a̱ Noemí xáʼ. (Rut 1:1-8, 14.) Mingíjyúuʼ wéñuʼ rí maraʼwíí maʼni Rut. Náa numuu rá.

5 Á mu Rut naʼthí mata̱nga̱a̱ Moab, mata̱nga̱a̱ náa goʼwóo, ga̱jma̱a̱ mbáa a̱ngui̱i̱n ma̱ndoo muñewa̱a̱n. Ma̱ngaa, maxtáa náa xuajin rí naninuʼ ga̱jma̱a̱ náa nuthi ajngóo. Noemí xándoo maʼthúu̱n Rut rí magiʼdoo xúgíʼ rúʼko̱ náa Israel. Ma̱ngaa, Noemí namiñuu rí xáʼngo̱o̱ gámbáyúu mu maxkamaa mbáa xa̱bu̱ bi̱ mbayáa o magiʼdiin e̱ji̱n. Ikha jngó niʼthúu̱n Rut rí gatanga̱a̱ náa Moab. Xó má ndiʼyáá, Orpá nitanga̱a̱ “náa xuajñu ga̱jma̱a̱ náa dioses ndrígóo” (Rut 1:9-15). Mú Rut táʼndoo mata̱nga̱a̱ náa xuajñu ga̱jma̱a̱ mbaʼyamajkún xándú.

6. a) Káʼnii rí májánʼ niraʼwíí maʼni Rut rá. b) Ndiéjunʼ nindoo gáʼthi Boaz índo̱ niʼthí dí Rut ndiyáaʼ mixtiewa̱a̱n náa agoo “xpíjpiúu” Jeobá rá.

6 Mbáa Rut nininiʼ Jeobá numuu rí ajmbio̱o̱ o Noemí niʼthúu̱n. Nijmañuu rí Jeobá na̱nguá nindxu̱u̱ xóo dioses bi̱ kuwa náa Moab. Ni̱jkha̱nú nindoo kaʼyoo Jeobá ga̱jma̱a̱ nikro̱ʼo̱o̱ rí ikhaa gíʼmaa maʼndoo kaʼyoo ga̱jma̱a̱ mbaʼyamajkuu. Ikha jngó ndiyóoʼ maraʼwíí rí maʼni. Niʼthúu̱n Noemí: “Xuajñaʼ maʼni xuajñuʼ, ga̱jma̱a̱ Dios ndrígáʼ maʼni Dios ndrígóʼ” (Rut 1:16). Naʼniulú tsiánguá índo̱ nundxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ dí Rut nindoo kaʼyoo wéñuʼ Noemí. Mú itháan naʼniulú tsiánguá índo̱ nundxaʼwamíjna̱lu dí Rut ra̱ʼkhá tháán nindoo kaʼyoo Jeobá. Ikha jngó rí mbáa israelita bi̱ nigumbiʼyuu Boaz ndiʼyamajkhuu Rut numuu rí ndiyáaʼ mixtiewa̱a̱n náa agoo “xpíjpiúu” Jeobá (atraxnuu Rut 2:12). * Rí niʼthí Boaz naʼni marmáʼáan a̱jkiu̱lú índo̱ mbáa aʼdá xtílá nagidaʼ náa agoo xpíjpiúu ru̱dúu̱ mu mañeumínaʼ (Sal. 36:7; 91:1-4). Rúʼko̱ rí niʼni Rut. Ikhaa ndiyáaʼ rí Jeobá ma̱ndoo kaʼyoo ga̱jma̱a̱ mañewu̱u̱n, ga̱jma̱a̱ niʼni tsajkurámáánʼ numuu rí nigiʼdoo fe. Rut nditháan tagáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n rí niraʼwíí maʼni.

7. Ndiéjunʼ gambáñun bi̱ xóó tségíʼ muxnaximi̱jna̱ náa Jeobá rá.

7 Mbaʼin xa̱bu̱ najmañún ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá mu tseraʼwíí mumbayúmi̱jna̱ náa agoo “xpíjpiúu” Jeobá. Tségíʼ muxnaximi̱jna̱ náa Jeobá ní má rí majngún iyááʼ. Á mu xúʼko̱ ku̱ma̱ʼ mangáán, ndiéjunʼ gámbáyaʼ rá. Ginii, atatsaʼwáminaʼ náa numuu tsetagíminaʼ maraxnaxíminaʼ náa Jeobá. Nda̱wa̱á, garmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí náa numbaaʼ rígi̱, xúgiáanʼ nuʼni ñajunʼ Jeobá o mbáa dios bi̱ xtáa náa numbaaʼ rígi̱ (Jos. 24:15). Rí itháan májánʼ muraʼwíí muʼni ñajunʼ Dios gajkuwiin. Ma̱ngaa, garmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí índo̱ mbáa naxnáximinaʼ maʼni ñajunʼ Jeobá, nasngájma rí  gíʼdoo fe rí ikhaa gañewu̱u̱n ga̱jma̱a̱ mambáyúu asndu xú káʼnii xkujndu rí gagiʼdoo. Rúʼko̱ rí niʼni Dios ga̱jma̱a̱ Rut.

EZEQUÍAS NIRAʼWÍÍ MAMBÁXU̱U̱ GA̱JMA̱A̱ JEOBÁ

8. Xú káʼnii nixtáa Ezequías nákha xóó chíʼgíʼ rá.

8 Ezequías na̱nguá ndija̱a̱ xóo Rut, ikhaa ndija̱a̱ náa mbá xuajin rí niʼthí mani̱ndxu̱u̱ jmbii náa Dios. Mú raʼkháa xúgínʼ israelitas ninindxu̱ún jmbiin náa Jeobá. Mbá xkri̱da, anu̱u̱ Ezequías ninindxu̱u̱ mbáa rey bi̱ ra̱májánʼ wéñuʼ. Ikhaa taʼyamajkhuu nditháan templo ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ niʼniríjíin xa̱bu̱ mu mbuyamajkún xándú. Asndu nitsikhíin mbaʼin a̱ngui̱i̱n Ezequías xóo tsigijñaʼ náa inuu mbáa xándú. Ezequías ndija̱a̱ náa nirígá wéñuʼ dí ra̱májánʼ (2 Rey. 16:2-4, 10-17; 2 Crón. 28:1-3).

9, 10. a) Ndiéjunʼ rí táʼni Ezequías rá. b) Ndíjkha dí ragíʼmaa makiʼnáanʼ gajmiúlú Jeobá rá. c) Ndiéjunʼ dí ragíʼmaa mundxaʼwáá edxu̱lúʼ rá.

9 Ezequías tákiʼnáa kaʼyoo Jeobá ní má tayéxi̱i̱ sia̱nʼ numuu rí anu̱u̱ tániñuʼ mbá májánʼ xkri̱da maʼni ikhaa. Mbiʼi xúgi̱, tikhun tseraʼníí rí mingíjyúuʼ wéñuʼ xóo Ezequías, mú nakumu̱ún dí guáʼdáá mbá numuu mu muyéxi̱i̱ sia̱nʼ o makiʼníin gajmiún Jeobá o ga̱jma̱a̱ xuajñu (Prov. 19:3). Eʼwíínʼ nundxa̱ʼwa̱míjna̱ rí numuu rí a̱ngiu̱ún túnimbu̱ún kuyáá Jeobá, ikhiin makuwá ra̱májánʼ wéñuʼ o muni xó má nini anu̱ún (Ezeq. 18:2, 3). Mú, lá gajkhun rúʼko̱ ráʼ.

10 Xkridoo Ezequías nasngájma dí ragájkhun rúʼko̱. Nda̱a̱ mbá numuu mu makiʼnáanʼ gajmiúlú Jeobá. Ikhaa na̱nguá gíʼdoo aʼkhúun rí xa̱bu̱ muguaʼnii dí ra̱májánʼ (Job 34:10). Gajkhun má rí xa̱bu̱ ma̱ndoo musngúún e̱jñún mu mani̱ndxu̱ún míjínʼ xa̱bu̱ o na̱nguá (Prov. 22:6; Col. 3:21). Mú ragíʼmaa mundxaʼwamíjna̱lú rí anu̱lú o rudúlú kaʼñún muraʼwíí á mu manindxu̱lúʼ májánʼ xa̱bu̱ o na̱nguá. Náa numuu rá. Numuu rí Jeobá naniñulú rí ikháanʼ muraʼwíí rí muʼni (Deut. 30:19). Ndiéjunʼ niraʼwíí maʼni Ezequías rá.

Mbaʼin jiáma nuraʼwíí muni ñajunʼ Jeobá maski ajndu anu̱ún na̱nguá egíiʼ mbá xkri̱da májánʼ. (Atayáá kutriga̱ 9 ga̱jma̱a̱ 10)

11. Náa numuu rí Ezequías ninindxu̱u̱ mbáa rey májánʼ wéñuʼ náa Judá rá.

11 Maski ajndu anu̱u̱ Ezequías ninindxu̱u̱ mbáa rey bi̱ ra̱májánʼ wéñuʼ náa Judá, mú Ezequías ninindxu̱u̱ bi̱ itháan májánʼ  (atraxnuu 2 Reyes 18:5, 6). * Náa numuu ninindxu̱u̱ mbáa rey májánʼ wéñuʼ xá. Numuu rí táraʼwíí maʼni xóo anu̱u̱. Ikhaa niʼdxuun xtágabu ga̱jma̱a̱ niniñaminaʼ muxpriguíí gaʼyee ndrígóo Jeobá, xóo Isaías, Miqueas ga̱jma̱a̱ Oseas. Ga̱jma̱a̱ numuu rúʼko̱ rí niʼni jmbi̱i̱ mbaʼa dí ra̱májánʼ rí niʼni anu̱u̱. Niʼni kaʼwi̱i̱ templo, nindo̱ʼo̱o̱ Jeobá rí maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo aʼkhá ndrígóo xuajin ga̱jma̱a̱ niʼni gámbíin xándú bi̱ kuwa náa xúgíʼ xuajin (2 Crón. 29:1-11, 18-24; 31:1). Nda̱wa̱á índo̱ mbáa rey bi̱ sia̱nʼ niʼthí rí nandoo maxmínaʼ ga̱jma̱a̱ Jerusalén, Ezequías nisngájma rí nigiʼdoo wéñuʼ fe ga̱jma̱a̱ támiñuu. Ma̱ngaa, niʼthún xa̱bu̱ xuajin rí gakumu̱ún kuyáá Jeobá rí ikhaa má gañewu̱u̱n (2 Crón. 32:7, 8). Mbá miʼtsú niʼnimbamínáʼ, mú niniñuʼ rí Jeobá maxprígúu ga̱jma̱a̱ ninindxu̱u̱ mbu̱júu̱ xa̱bu̱ gua̱ba̱ʼ (2 Crón. 32:24-26). Xó má eʼyáá, Ezequías taʼyaridún a̱ngui̱i̱n. Nisngájma rí ninindxu̱u̱ mbáa bi̱ nimbáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱ Jeobá. Ikha jngó xúgiáanʼ gíʼmaa mbuʼyaridáá.

12. Xú káʼnii eyaridáá Ezequías mbaʼin cristianos rá.

12 Rí mbiʼi xúgi̱ kuwáanʼ náa mbá numbaaʼ xkawiiʼ ga̱jma̱a̱ mbaʼin xa̱bu̱ na̱nguá eñún kuñún e̱jñún ní má na̱nguá eñewu̱u̱n (2 Tim. 3:1-5). Mbaʼin cristianos naganun náa mbá guʼwá náa rígá wéñuʼ xkujndu mú niraʼwíí mambaxúún gajmiún Jeobá. Xó má Ezequías, ikhiin nisngajma rí tséyóoʼ má muni xó má eni anu̱ún. Dios naniñulú muraʼwíí rí muʼni. Ma̱ndoo majmulúʼ rígi̱ índo̱ gúʼni ñajunʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ mbuʼyamajkuíí, xó má niʼni Ezequías.

MBÁA ESCLAVA NDRÍGÓO JEOBÁ

13, 14. a) Ndiéjunʼ rí niʼni maxmiéjunʼ María rá. b) Ndiéjunʼ niʼthúu̱n María ángel Gabriel rá.

13 Mba̱yu̱ʼ tsiguʼ nda̱wa̱á rí nixtáa Ezequías, náa Israel nixtáa mbáa dxáʼgú bi̱ nigumbiʼyuu María. Ma̱ngaa nimbáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱ Jeobá. Ikha jngó ikhaa nixnúu mbá ñajunʼ rí gíʼdoo wéñuʼ numuu. Ikhaa magiʼdaa ga̱jma̱a̱ maʼni mbaja̱a̱ A̱ʼdióo Dios. Jeobá nixnúu ñajunʼ rígi̱ numuu rí nindoo kaʼyoo ga̱jma̱a̱ ndiʼyoo rí maʼngo̱o̱ maʼnimbánuu. Mú xú káʼnii niriʼña María índo̱ ndiʼyoo rí gíʼmaa maʼni xá.

Mbáa esclava ndrígóo Jeobá. (Atayáá kutriga̱ 13 ga̱jma̱a̱ 14)

14 Mbaʼa nuthu ejuiʼthá ga̱jma̱a̱ numuu ñajunʼ rí Dios nixnúu María. Mú, lá nundxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí niʼni maxmiéjunʼ xáʼ. Mbá xkri̱da, ángel Gabriel niʼthúu̱n rí magu ewáan mbáa ada̱ maski ajndu xáboʼ ga̱jma̱a̱ nimbáa xa̱bu̱. Mú ángel táʼthúu̱n María ndiéjunʼ gáʼthún a̱ngui̱i̱n ga̱jma̱a̱ bi̱ kuwa mijngii xú káʼnii gáʼga̱nú magu ewáan mbáa ada̱. Mbáa ikhaa nixmiéjunʼ  rí xú káʼnii gundxaʼwa̱a̱ edxu̱ún xa̱bu̱. Ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gáʼthúu̱n José rí táʼni nduwaʼ ga̱jma̱a̱ imba̱a̱. Ma̱ngaa, rí maʼni mbaja̱a̱ ga̱jma̱a̱ maʼsngóo A̱ʼdióo Dios, ninindxu̱u̱ mbá ñajunʼ mingíjyúuʼ. Tséʼyáá xúgíʼ rí niʼni maxmiéjunʼ María, mú nduʼyáá rí niriʼñuu ángel Gabriel. Ikhaa niʼthúu̱n rí nindxu̱u̱ mbáa esclava ndrígóo Jeobá ga̱jma̱a̱ rí ikhaa maʼnimbánuu xó má niʼthí Dios (Luc. 1:26-38).

15. Náa numuu rí nigiʼdoo wéñuʼ fe María rá.

15 Nduʼyáá rí María nigiʼdoo mbá fe mba̱a̱ wéñuʼ. Maʼni asndu xú káʼnii rí gúnda̱ʼa̱a̱ maʼni, xóo gáʼni mbáa esclava. Nikumu̱u̱ kaʼyoo Jeobá rí ikhaa má gañewu̱u̱n. Náa numuu rí nigiʼdoo wéñuʼ fe xá. Nduʼyáá rí ikhaa tágiʼdoo fe asndu nákha nixtáa mú niʼniminaʼ wéñuʼ mu maʼni itháan gujkhuʼ fe ndrígóo ga̱jma̱a̱ Dios niʼni tsajkurámúúʼ tsiakii rí niʼni (Gál. 5:22; Efes. 2:8). Xú káʼnii eʼyáá rí ikhaa niʼni mbá tsiakii mu maʼni itháan gujkhuʼ fe ndrígóo xá. Xó má gúʼyáá xúgi̱, nduʼyáá numuu rí xú káʼnii niʼdxuun ga̱jma̱a̱ rí xú káʼnii niʼthí.

16. Xú káʼnii eʼyáá rí María nigíʼ edxu̱u̱ maʼdxaun má xúʼko̱ rá.

16 Rí xú káʼnii niʼdxuun. Náa Santiago 1:19 naʼthí rí mbáa cristiano gíʼmaa magíiʼ cháʼun maʼdxun ga̱jma̱a̱ xáʼthi mbaʼ maʼthí. María nijmañuu maʼdxun. Náa Biblia naʼthí rí ikhaa nigíʼ edxu̱u̱ maʼdxaun má xúʼko̱, itháan índo̱ nitháán ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá. Ga̱jma̱a̱ niríyaʼ mbiʼi mu mandxa̱ʼóo edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ numuu xúgíʼ rí nigiʼdoo wéñuʼ numuu. Mbá xkri̱da, ikhaa niʼni rígi̱ índo̱ Jesús nigumaa ga̱jma̱a̱ índo̱ báxtúu nigún gúthan rí niʼthí mbáa ángel. Ga̱jma̱a̱ índo̱ Jesús nigiʼdoo 12 tsiguʼ, niʼthí mbá rí ninindxu̱u̱ kiejunʼ wéñuʼ rí niʼni maguanúu tsiánguá María. Náa nájma̱ nuthu rígi̱, ikhaa nigíʼ májánʼ edxu̱u̱ maʼdxun, nindxa̱ʼwáminaʼ rí niʼdxuun ga̱jma̱a̱ nditháan tágumuu (atraxnuu Lucas 2:16-19, 49, 51).

17. Ndiéjunʼ ejmañulú ga̱jma̱a̱ numuu María rá.

17 Rí xú káʼnii niʼthí. Náa Biblia tséʼkha̱ mbaʼa rí niʼthí María. Náa nuxkamaa itháan ajngáa rí niʼthí nindxu̱u̱ Lucas 1:46-55. Gi̱jyooʼ ejmañulú rí ikhaa nininuʼ májánʼ Escrituras Hebreas. Náa numuu eʼthá rígi̱ rá. Numuu rí ajngáa rí nijmuu nambánii ga̱jma̱a̱ rí nijmuu Ana, ru̱dúu̱ Samuel, índo̱ niʼtájkháan (1 Sam. 2:1-10). Nakujmaa rí ikhú, María niʼthí mbá 20 nuthu ajngáa rí na̱ʼkha̱ náa Biblia. Nduʼyáá kaʼwu rí ikhaa niniguʼ maʼthí ga̱jma̱a̱ numuu rí nijmañuu náa Jeobá, bi̱ nimbáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱.

18. Xú káʼnii gándoo guʼyaridáá fe ndrígóo María rá.

18 Á mu mbá miʼtsú gáʼyóóʼ muʼni mbá ñajunʼ Jeobá mú nakumulú rí mingíjyúuʼ wéñuʼ, mbáa makumulúʼ xóo nikumu̱u̱ María. Ndiéjunʼ gándoo muʼni rá. Mbuʼyaridáá fe ndrígóo. Xú káʼnii gúʼni rá. Rí muʼnimbulúʼ muʼni ñajunʼ rí nixnúlú Jeobá muʼni ga̱jma̱a̱ mbuʼyáá gajkhun rí mambáyulúʼ. Guʼgíiʼ edxu̱lúʼ muʼdxawíín Jeobá ga̱jma̱a̱ gundxaʼwáá edxu̱lúʼ rí nijmañulúʼ náa ikhaa ma̱ngaa rí maʼni nda̱wa̱á. Ga̱jma̱a̱ ma̱ngaa muʼthúún ga̱jma̱a̱ gagi eʼwíínʼ xa̱bu̱ rí nijmañulúʼ (Sal. 77:11, 12; Luc. 8:18; Rom. 10:15).

19. Ndiéjunʼ gándoo guguaʼdáá á mu nduʼyaridúún bi̱ nambáxu̱u̱n gajmiún Jeobá rá.

19 Xó má ndiʼyáá, Rut, Ezequías ga̱jma̱a̱ María nimbáxu̱u̱n gajmiún Dios, xóo Abrahán. Ikhiin ninindxu̱ún “mbaʼin bi̱ nutaraʼa” bi̱ nimbáxu̱u̱n gajmiún Dios. Guʼyaridáá má xúʼko̱ fe rí niguáʼdáá xúgínʼ ikhiin (Heb. 6:11, 12). Á mu nuʼni xúʼko̱, mangáanʼ ma̱ndoo mambaxúlúʼ gajmiúlú Jeobá kámuu mbiʼi.

^ párr. 2 Salmo 25:14: “Bi̱ nambáxu̱u̱n májánʼ wéñuʼ gajmiún Jeobá nindxúu̱n xa̱bu̱ bi̱ nduyamajkuíí ikhaa, ma̱ngaa naʼni rí ikhiin muniʼnuʼ rí nimbánun”.

^ párr. 6 Rut 2:12: “Jeobá gáʼni tsajkurámuuʼ rí xtaa ratani̱, ga̱jma̱a̱ gaʼga̱nú maʼni numaaʼ májánʼ wéñuʼ Jeobá Dios ndrígóo Israel, rí ni̱dxa̱ʼ náa agoo xpíjpiúu Jeobá matambáyuminaʼ”.

^ párr. 11 2 Reyes 18:5, 6: “Ikhaa nikumu̱u̱ kaʼyoo Jeobá Dios ndrígóo Israel; ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á na̱nguá nixtáa imba̱a̱ xóo ikhaa náa xúgínʼ reyes ndrígóo Judá, ní má bi̱ nikuwa ginii nákha xóó tséxtáa ikhaa. Ga̱jma̱a̱ ikhaa taniñuʼ Jeobá. Ni̱jkha̱ má xúʼko̱ náa kambo̱o̱, niʼnimbánuu rí Jeobá niʼtáñajunʼ Moisés”.