Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO (RÍ MUʼNIGAJMAA) Enero tsiguʼ 2016 | Lá májánʼ matani rí jmbu ráʼ.

Mbaʼin xa̱bu̱ nuninduwaʼ mbá miʼtsu índo̱ nutamijná gu̱wa̱ʼ minutos. Náa numuu rí gíʼmaa maʼni mixtiʼkuáanʼ rá.

COVER SUBJECT

Lá xóó gíʼdoo numuu matani rí jmbu ráʼ.

Rí nigíʼnuu Hitoshi nasngájma rí asndu xóo nánguá.

COVER SUBJECT

Rí xáni̱ndxa̱ʼ xa̱bu̱ jmbii naʼni gawúunʼ xúgínʼ

Atatsinuʼ rí gajkhun ga̱jma̱a̱ numuu nduwaʼ.

COVER SUBJECT

Rí manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ jmbii gíʼdoo numuu

Atraxnuu xú káʼnii nimbáñun tikhun xa̱bu̱ bi̱ nuni rí jmbu.

Gugími̱jna̱ maʼndala “ku̱ñu̱u̱n má xúʼko̱ a̱ngia̱la”

Xú káʼnii gambáyuluʼ texto rí kaʼyoo tsiguʼ 2016 makuwáanʼ xawii mu muraʼníí rí inuu marigá rá.

Lá nuxnáa núma̱aʼ Dios rí niʼni ga̱jma̱a̱ numulúʼ ráʼ.

Á mu nuxnáa núma̱aʼ Dios rí nandoo kaʼyulúʼ, mbuyaridáá Cristo, maʼndulú kuʼñúún a̱ngiu̱lú ga̱jma̱a̱ muʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱lú kuʼñúún

Xi̱ʼ kaʼwu naʼthúu̱n xi̱ʼ ndrígúlú

Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n rí manindxa̱ʼ cristiano bi̱ kixtiyáaʼ rá. Ndiéjunʼ erígá índo̱ Dios nda̱yáaʼ ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu mbáa cristiano rá.

“Muʼguá ga̱jma̱á nindxa̱laʼ”

Ndiéjunʼ rí gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú ga̱jma̱a̱ numún 144,000 rá.

Rí muñajunʼ gajmiúlú Jeobá naʼni makuwáanʼ gagi wéñuʼ

Rí muñajunʼ gajmiúlú Jeobá naʼni makuwáanʼ gagi wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nañewu̱nlú. Náa numuu rá.