Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios rá.

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios rá.

Lá marata̱ rí nindxu̱u̱...

 • ... mbá dí rígá náa a̱jkiu̱lú ráʼ.

 • ... náa nagúun bi̱ nikháñun ráʼ.

 • ... o mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ xtáa mekhuíí dxe̱ʼ.

 RÍ E̱’KHA̱ RA’THÍ NÁA BIBLIA

“Dios bi̱ xtáa mekhuíí magíiʼ mbáa reino bi̱ xáʼganú mambáa.” (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

“Mbáa ada̱ nikániulú; ga̱jma̱a̱ ikhaa makhánaa dí maʼtáñajunʼ.” (Isaías 9:6.)

XÚ KÁʼNII GAMBÁYULÚ MBUʼYÁÁ RÍGI̱ RÁ.

 • Manindxu̱u̱ mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ jmbi bi̱ mambáyúu mámbáa dí ikháanʼlú (Isaías 48:17, 18).

 • Náa numbaaʼ nuxi̱ʼ makuwáanʼ gagi ga̱jma̱a̱ ní xáʼniulu nandii (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4).

 LÁ GAJKHUN RÍ GÍ’MAA MU’NIMBULÚ RÍ E̱’KHA̱ RA’THÍ NÁA BIBLIA RÁ’.

Ma̱ndoo mu’nimbulú, rígá a̱jma̱ numuu:

 • Jesús nisngájma ndiéjunʼ gáʼni Xa̱bu̱ Ñajunʼ ndrígóo Dios. Ikhaa niʼsngúún xa̱bi̱i̱ munda̱ʼa̱ rí ma̱ʼkha̱ Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ dí maguma dí nandoo ikhaa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (Mateo 6:9, 10). Ma̱ngoo niʼsngúún xóo gambánuu dí gúnda̱ʼa̱.

  Nákhi nixtáa Jesús náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱, nixniʼtsun xa̱bu̱ bi̱ nixkidxu̱u̱n, niʼni tanún xa̱bu̱ bi̱ nindoo káñuun ma̱ngaa asndu nikuxi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ nikháñun (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Numuu dí manindxu̱u̱ Rey náa Reino ndrígóo Dios, nindoo nisngájma dí gáʼni Reino rúʼko̱ nda̱wa̱á ga̱jma̱a̱ numún bi̱ nunimbu̱u̱n kuyáá ikhaa (Revelación 11:15).

 • Dí narígá náa xúgíʼ numbaaʼ nasngájma rí Reino ndrígóo Dios ma̱ʼkha̱ má nacha̱. Jesús niʼtíriyaʼ rí ginii marigá guerra, ewiʼ ga̱jma̱a̱ gaʼxma nda̱wa̱á Reino ndrígóo Dios maʼni̱i̱ tsímáá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (Mateo 24:3, 7).

  Xúgíʼ rúʼko̱ kuwáanʼ ruʼyáá rí mbiʼi xúgi̱. Ikha jngó nandoo nuʼthá rí nacha̱ má Reino ndrígóo Dios maʼni̱i̱ májánʼ.

 ATRAXI̱MÍNÁ’

Xóo gákuwáanʼ índo̱ gáxtáa raʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá.

Graxe̱ rígi̱ naxtiʼña̱a̱ náa texto ndrígóo Biblia rí na̱ʼkha̱ náa SALMO 37:29 ga̱jma̱a̱ ISAÍAS 65:21-23.