Jeobá naxnúu wéñuʼ edxu̱u̱ rey Salomón xú maʼni. Índo̱ ikhaa nixtáa niʼtáñajunʼ, ikhú bi̱ israelitas nimbáxu̱u̱n májánʼ gajmiún iʼwááʼ xuajin ma̱ngaa niguaʼda wéñuʼ

XÚ KÁʼNII gákúwi̱i̱n xa̱bu̱ á mu xúgíʼ xuajin ga̱jma̱a̱ bi̱ naʼtáñajunʼ gunimbúu̱n xtángoo ndrígóo Jeobá ma̱ngaa dí mbuyamajkuí dí ikhaa maʼtáñajunʼ rá. Rígi̱ nixtiʼña̱a̱ índo̱ Salomón niʼni a̱jma̱ skiñúʼ tsiguʼ ni̱gi̱da̱ʼ niʼtáñajunʼ.

Nákha xóó tsekháñu, David nigíiʼ aʼdióo Salomón mu maʼtáñajunʼ nda̱wa̱á. Mbá miʼtsú Salomón nigundaa dí Diúu̱ niʼthúu̱n maxnúu asndu ndiéjunʼ má dí eyoo. Ikhaa ninda̱ʼa̱ dí magiʼdo edxu̱u̱ ma̱ngaa ku̱ma̱ mu majmañu maʼnimbánuu xkujndu ndrígu̱ún xa̱bu̱. Jeobá niniguʼ rí ikhaa ninda̱ʼa̱, ikha jngó nixnúu rí nindo̱ʼo̱o̱. Ma̱ngoo, niʼthúu̱n rí á mu naʼnimbo̱o̱, magiʼdo wéñuʼ, xúʼko̱ ma gloria ga̱jma̱a̱ maxtáa mba̱yu̱u̱ʼ mbiʼi.

Salomón nijmaʼniiʼ wéñuʼ numuu rí nijmañu niʼnimbánuu xkujndu. Mbá miʼtsú, a̱jmi̱i̱n gu̱ʼu̱ niguwaʼ ku̱ya̱a̱ mbáa ada̱, numuu dí ikhíínʼ nuthi dí nájmi̱i̱n aʼdiún. Ndiéjunʼ niʼni Salomón ráʼ. ¡Ikhaa nixná awan dí muxpiʼta̱a̱ ada̱ mú makánaa mbáxiʼtháa mámbáa! Mbáa dí ikhíínʼ nindoo má dí muxpiʼta̱a̱ mú i̱mba̱a̱ niʼthá káñu Salomón rí makánáala ada̱ i̱mba̱a̱ a̱ʼgu̱. Ikhú ndiʼyoo Salomón tsáa ñajunʼ phú ikhaa aʼdióo. Índo̱ xa̱bu̱ israel nidxawíín ndiéjunʼ nirígá, xúgínʼ xa̱bu̱ niguanu ndiyáá rí Diúu̱ nixnúu edxu̱u̱ Salomón xóo maʼni.

Mbaʼa rí niʼni Salomón, mu mbó rí niʼni dí itháan májánʼ ikhaa ma guʼwóo Jeobá náa xuajin Jerusalén. Náa guʼwá rígi̱ gáʼni náa phú mbuyamajkhuíí Jeobá xa̱bu̱ israelitas. Índo̱ niguma ndxo̱o̱ guʼwá rígi̱ Salomón niʼtákañu Diúu̱, niʼthúu̱n: «¡Atayáá! Mekhu, asndu mekhu ndrígóo mekhu rí itháan mba̱a̱, tseʼngo̱o̱ garuguaru̱wi̱i̱n; ¡iwáá lá guʼwá rígi̱ rí nini ikhúúnʼ!» (1 Reyes 8:27).

Salomón nijkha̱nú nijmaʼniiʼ wéñuʼ, asndu iʼwááʼ xuajin rí itháan mitsinguanʼ niguanu nidxawíín ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa xóo má náa Seba (o Saba), náa Arabia. Mbáa reina bi̱ xtáa ikhí nijkha̱ náa Israel mu mbaʼyoo gloria ndrígóo Salomón ga̱jma̱a̱ á mu rí gíʼdo wéñuʼ, ma̱ngoo mbaʼyoo á mu gajkhun rí gíʼdo wéñuʼ edxu̱u̱ xú maʼtáñajunʼ. Asndu nijkha̱nú niʼniu tsiángua índo̱ ndiʼyoo rí gajkhun Salomón gíʼdo wéñuʼ edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ rí nigiʼdoo wéñuʼ, ikha jngó nijkha̱nú niʼnimba̱a̱ Jeobá numuu rí ndiyááʼ mbáa rey bi̱ gíʼdo wéñuʼ edxu̱u̱. Numuu rí Diúu̱ niʼnitsajkurámáʼ Salomón índo̱ ni̱gi̱da̱ʼ niʼtáñajunʼ, ikha jngó ra̱ʼkhá tháán niguaʼda ma̱ngoo nikúwi̱i̱n tsímáá náa Israel.

Mú dí raʼkhí dí niʼni Salomón ikhaa tániñaminaʼ má xúʼko̱ magruigú ikhoo dí nixnúu Jeobá. Mbá xkrida, maski ajndu Diúu̱ taniñuʼ dí reyes maguaʼdiin mbiʼin gu̱ʼu̱ ikhaa ninigúúnʼ gajmíi̱n mbiʼin wéñuʼ gu̱ʼu̱, bi̱ nduyamajkhúún eʼwíínʼ Diúu̱. Mañu mañu nigun runi̱ rí matsíngúunʼ náa Jeobá ma̱ngaa nigun ku̱ya̱a̱ mbaʼyamajkhúúnʼ xándú. Ikha jngó Diúu̱ niʼthúu̱n Salomón rí bi̱ kúwi̱i̱n náa guʼwóo makajtakaʼñúnʼ dí mutañajunʼ, mú raʼkháa xúgíʼ xuajin, numuu rí nixnúu̱ má ajngóo Diúu̱ David. Maski ajndu Salomón niniñuʼ Jeobá, mú Jeobá niʼnimbánuu dí niʼthúu̱n David.

(Na̱ʼkha̱ náa tsinaʼ mba̱ʼu̱ 1 asndu 11 náa 1 Reyes, tsinaʼ mba̱ʼu̱ 1 asndu 9 náa 2 Crónicas ga̱jma̱a̱ Deuteronomio 17:17.)