Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Biblia ga̱jma̱a̱ ajngóo

 KÍXNUU 12

Ajngáma̱ʼa̱ dí naʼsnguluʼ xú káʼnii makuwaa

Ajngáma̱ʼa̱ dí naʼsnguluʼ xú káʼnii makuwaa

I̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Proverbios —dí itháan mbaʼa ikhaa Salomón niʼni— kagu mbaʼa ajngáma̱ʼa̱ ndrígóo Diúu̱ dí kaʼnii mambáyuluʼ

LÁ MÁJÁNʼ gáʼni rí Jeobá maʼtáñájuluʼ rá. Mu mbuʼyáá, gíʼmaa dí muʼnigajmaa̱ májánʼ ajngáma̱ʼa̱ dí na̱ʼkha̱ náa Ajngóo. Lá májánʼ ráʼ. Lá nambáyuluʼ makuwanʼ itháan májánʼ ráʼ. Náa i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Proverbios, rey Salomón nigímbóó mbaʼa wéñuʼ ajngáma̱ʼa̱ dí naʼthí mbaʼa enii rí xú káʼnii makuwánʼ. Guʼyáá xú káʼnii ni̱ndxu̱u̱ thikuʼ.

Dí mambaxuluʼ májánʼ gajmiúluʼ Diúu̱. Dí mambaxulúʼ májánʼ gajmiúluʼ Jeobá, ndayóóʼ rí makumuluʼ kuʼyáá káxi̱. Salomón niʼthí: «Gakumaʼ xtayaa Jeobá ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkia̱nʼ, xákumaʼ i̱ndó dí na̱ʼkha̱ náa edxa̱a̱ʼ ikháánʼ. Xúgíʼ dí gátani garmáʼáan a̱jkia̱nʼ gáʼni Jeobá, ikhaa má gáʼni jmbu ka̱mba̱a̱ʼ» (Proverbios 3:5, 6). Xú káʼnii esngajmá dí nakumuluʼ kuʼyáá káxi̱ Diúu̱ rá. Dí muʼniñámi̱jna̱ rí maxnuluʼ ikha dí muʼnimbuluʼ xtángoo. Á mu xúʼko̱ kaʼnii guʼni magiʼdo itháan numuu rí xú makuwa: Ma̱ʼni maʼdxuu a̱jkiu̱u̱n Anu̱luʼ bi̱ xtáa mekhuíí xúʼko̱ gusngajma rí Gixa̱a̱ mixtujtaa wéñuʼ (Proverbios 27:11).

Bi̱ kúwi̱i̱n náa guʼwáaʼ ma̱ngaa bi̱ nambáxaʼ gajmiáanʼ. Ajngáma̱ʼa̱ ndrígóo Diúu̱ rí ndayóóʼ itháan xúgi̱ dí najkha̱ inún xa̱bu̱ bi̱ ninigu̱nʼ ga̱jma̱a̱ gu̱ʼu̱ bi̱ ninuju̱nʼ e̱ji̱n ma̱ngaa. Diúu̱, naʼthúu̱n xa̱biya̱ bi̱ ninigúnʼ: «Gaʼdxaʼ ga̱jma̱a̱ a̱ʼgia̱ʼ bi̱ ndiyáa̱ nákha dxámá», ikhaa rígi̱ naʼthí rí marmáʼáan a̱jkiu̱u̱n dí ragíʼmaa magiʼdiin eʼwíínʼ gu̱ʼu̱, i̱ndó a̱ʼgiu̱u̱ gíʼmaa maxtáa ga̱jma̱a̱ (Proverbios 5:18-20). Náa i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Proverbios naʼthúu̱n a̱ʼgu̱ bi̱ ninujúnʼ mbá xkrida májánʼ rí xú káʼnii gáʼni ikhaa rí ajmbio̱o̱ gajmíi̱n e̱ji̱i̱n muguaʼnu mbuyamajkhuíí. Najuiʼthúún ma̱ngaa e̱ji̱n rí munimbu̱ún kuñun anu̱ún (Proverbios 6:20). I̱yi̱i̱ʼ rígi̱ naʼthí rí ndayóóʼ wéñuʼ mambáxuluʼ gajmiúluʼ eʼwíínʼ á mu tsembáxuluʼ ma̱ʼga kaguánʼ mundxaʼwámijna i̱ndó ga̱jma̱a̱ numuluʼ ikháanʼ (Proverbios 18:1). Dí xúgi̱ rá maski ajndu gíʼdo numuu mambaxuluʼ gajmiúluʼ eʼwíínʼ gíʼmaa muraʼwíi̱n tsíi̱n bi̱ mumbaxuluʼ gajmiulúʼ ma̱ngoo ragíʼmaa mambaxuluʼ gajmiáánʼ bi̱ magun kudáanʼ muʼni dí raʼkhí (Proverbios 13:20; 17:17).

Rí xú káʼnii xtáa mambáa. Proverbios kagu ajngáma̱ʼa̱ dí gíʼdo wéñu numuu dí makuwánʼ májánʼ ma̱ngaa nambáyuluʼ dí xundxa̱ʼwa̱a̱ edxu̱luʼ dí ra̱májánʼ, xóo dí munigaʼduun iya najnga̱a̱, manindxa̱luʼ xa̱bu̱ bi̱ nandxaʼwóo májánʼ edxu̱u̱ má xúʼko̱ asndu xú káʼnii má dí ga̱ʼkha̱ inuluʼ, asndu ma̱ʼganú manindxa̱luʼ xa̱bu̱ bi̱ nañajunʼ itháanʼ májánʼ (Proverbios 6:6; 14:30; 20:1). Á mu nuʼniñámi̱jna̱ ma̱ʼga kaguáanʼ rí xú endxaʼwamíjna̱ xa̱bu̱ bi̱ tsenimbu̱ún xtángoo ndrígóo Diúu̱, magíʼnalu dí ra̱májánʼ wéñuʼ (Proverbios 14:12). Ikháanʼ gíʼmáanʼ muñawa̱a̱n a̱jkiu̱luʼ mú xáto̱ʼo̱o̱ nditháan dí mixkawiʼ numuu «dí gíwanʼ má náa a̱jkiu̱luʼ má gasngájma á mu makuwa o xákuwa» (Proverbios 4:23).

Ajngáma̱ʼa̱ rígi̱ nimbáñun mbiʼin wéñu xa̱bu̱ xú káʼnii makuwá májánʼ, dí ikhíínʼ xúgi̱ nuthi rí nda̱a̱ i̱mbo̱o̱ dí phú itháan májánʼ dí munimbáníí xóo eʼthí Xa̱bu̱ Ñajunʼ ndrígio̱o̱ Jeobá.

(Na̱ʼkha̱ náa i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Proverbios.)