Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Biblia ga̱jma̱a̱ ajngóo

 KÍXNUU 15

Mbáa gaʼyee bi̱ nixkriyaaʼ náa kaʼyoo maxtáa ndaʼyoo dí ma̱ri̱gá nda̱wa̱á

Mbáa gaʼyee bi̱ nixkriyaaʼ náa kaʼyoo maxtáa ndaʼyoo dí ma̱ri̱gá nda̱wa̱á

Daniel naʼnirámáʼ dí ma̱ri̱gá nda̱wa̱á ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Diúu̱ ma̱ngaa rí ma̱ʼkha̱nú Mesías. Nixkawíín náa Babilonia

DANIEL nini̱ndxu̱u̱ mbáa israelita jmbii bi̱ nijkha̱ kiʼyáa náa Babilonia, kaʼníí dxámá nini̱ndxu̱u̱ ikhaa, nákha xóó tseguambáa Jerusalén. Xóo má ikhaa gajmíi̱n eʼwíínʼ judíos bi̱ nixkawíín náa kaʼñún makuwá, mú nangua ma niguma gíniin wéñuʼ índo̱ nikúwi̱i̱n náa Babilonia. Xó má mba̱yu̱u̱ʼ rí nixtáa náa xuajin rúʼko̱ Daniel, Diúu̱ má nixtáa ga̱jma̱a̱. Asndu nimbáyuu ma rí magajnáa jma̱a̱ májánʼ náa iñáaʼ ndrígúun león, ma̱ngoo niniñuʼ rí mbaʼyoo rí garígá nda̱wa̱á. Rí nijuiʼtá nákha ginii dí gíʼdo itháan numuu dí niʼthí Daniel ga̱jma̱a̱ numuu Mesías ma̱ngaa Reino ndrígóo.

Tsiguʼ rí ma̱ʼkha̱nú Mesías. Asndu nguana gíʼmaa rí muguaʼti̱i̱n xuajñu Diúu̱ rí ma̱ʼkha̱nú «Mesías bi̱ kaya edxu̱u̱» rá. Daniel nijuiʼtháán rí ma̱ʼganú mbá 69 semanas rí tsiguʼ, nda̱wa̱á rí nijuixná awan rí maguma̱a̱ xtátsi ndrígóo Jerusalén. Xóo má mbá semana gíʼdo juwan mbiʼi, mbá semana rí tsiguʼ gíʼmaa magiʼdo juwan tsiguʼ. Awan rí nigi̱ʼi̱ rí maguma̱a̱ xtátsi ndrígóo Jerusalén nijuixna nákha tsiguʼ 455 nákha xóó tsejkha̱nú tsiguʼ 1, mba̱yu̱u̱ʼ mbiʼi nda̱wa̱á, índo̱ ninda̱wa̱a̱ má Daniel. Á mu nugíʼdi̱i̱ mbiʼi rúʼko̱ nuraxnuu 69 «semana» —rí nandoo gáʼthi, 483 tsiguʼ—, najkuaʼnú tsiguʼ 29. Ndiéjunʼ nirígá ikhú rá. Náa iʼwááʼ má inúu i̱yi̱i̱ʼ rígi̱ guʼya. Daniel ma̱ngaa nikánaa mbaʼyoo rí Mesías makhañúu, mú maʼni numa̱a̱ aʼkhá ndrígu̱ún xa̱bu̱ numbaaʼ (Daniel 9:24-26).

Mesías mani̱ndxu̱u̱ Rey náa mekhuíí. Daniel ndiʼyoo rí xóo «mbáa aʼdióo xa̱biya̱» —ikhaa má ni̱ndxu̱u̱ Mesías— najkha̱ ma̱ʼganú náa xiliu̱u̱ ndrígóo Diúu̱ mekhuíí. Ikhú, Jeobá naxnúu «ñajunʼ ma̱ngoo gamajkhu ga̱jma̱a̱ reino», mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ mbajyúuʼ kámuu mbiʼi. Nda̱wa̱á Daniel nijkha̱nú niʼdxawun ga̱jma̱á i̱mba̱ numuu Reino ndrígóo Mesías: Rey ndrígóo maʼtáñajunʼ gajmíi̱n mbá chimbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nimbiʼñún «bi̱ nini̱ndxu̱ún kaʼwiin ndrígio̱o̱ Diúu̱ bi̱ itháan mba̱a̱» (Daniel 7:13, 14, 27).

Reino buʼko̱ maʼnigámbiin xúgínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa numbaaʼ. Diúu̱ niʼni rí Daniel majmañu maʼtajuíí xnuʼnda ndrígóo Nabucodonosor rey ndrígóo Babilonia dí naxmiéjunʼ eʼni. Ikhaa ndiʼyoo xóo mbáa xa̱bu̱ mba̱a̱ kaʼnii, dí edxu̱u̱ ni̱ndxu̱u̱ oro, tsoxto̱o̱ ga̱jma̱a̱ ñawunʼ ñajunʼ plata, awúu̱n ga̱jma̱a̱ itsu tsaguʼ ñajunʼ cobre, xtiyuu ga̱jma̱a̱ itsu rajkhúu ñajunʼ hierro ma̱ngaa rajkhúu kandawoʼ hierro ga̱jma̱a̱ ku̱ba̱ʼ. Ikhú mbá itsí nigájnu náa mbá kúbá nixnúu náa rajkhúu dí nangua migujkuʼ wéñuʼ ikhú ikhaa niʼni̱i̱ yujndaa mbá xúgíʼ. Daniel niʼthúu̱n rey, rí ndiʼyoo nandoo gáʼthi eʼwíínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ mba̱ʼwi̱i̱n bi̱ maguwáʼ nda̱wa̱á ikhaa nagi̱ʼdu̱u̱ ga̱jma̱a̱ edxu̱u̱ rí ñajunʼ oro rí nandoo gáʼthúu̱n Babilonia. Reino ndrígóo Diúu̱ magi̱ʼdu̱u̱ maʼni rí eyoo gajmíi̱n Xa̱bu̱ Ñajunʼ mba̱ʼu̱u̱n bi̱ xo nawanun —rajkhúu rí ñajunʼ hierro ga̱jma̱a̱ ku̱ba̱ʼ— maʼnigámbiin mangiin xúgínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa numbaaʼ. Nda̱wa̱á maʼtáñajunʼ kámuu mbiʼi náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ numbaaʼ (Daniel, tsinaʼ mba̱a̱ 2).

Daniel nixtáa mba̱yu̱u̱ʼ mbiʼi dí mbaʼyoo xú káʼnii gajpatrigu Babilonia. Xó má nijuiʼtariyaa, rey Ciro ni̱ʼngo̱o̱ nixkawíín xa̱bu̱ náa xuajin rúʼko̱. Nguáta mba̱yu̱u̱ʼ nda̱wa̱á, índo̱ nirámuʼ ajtsú skíñúʼ gu̱wa̱ʼ tsiguʼ rí nímba̱a̱ nánguá nixtáa náa ku̱bu̱únʼ, ikhú bi̱ judío nigajni̱i̱n la náa nijkha̱ kiʼdiin. Náa ñawunʼ mbaʼin Xa̱bu̱ Ñajunʼ, ndxajkhun ga̱jma̱a̱ gaʼyee bi̱ nini̱ndxu̱u̱n jmbiin, nini̱i̱ la mbu̱júu̱ Jerusalén ga̱jma̱a̱ guʼwóo ndrígóo Jeobá. Mú, ndiéjunʼ nirígá índo̱ ninújngoo 483 tsiguʼ rí nijuiʼtariyaa rá.

(Na̱ʼkha̱ náa i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Daniel.)