Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Biblia ga̱jma̱a̱ ajngóo

 KÍXNUU 7

Diúu̱ naʼnikáwíín israelitas

Diúu̱ naʼnikáwíín israelitas

Jeobá nakuʼma gamiéjunʼ náa Egipto, ma̱ngoo Moisés naguwíín israelitas náa xuajin rúʼko̱. Diúu̱ nijmiuu Moisés mu maxnún Xtángoo

MBA̱YU̱U̱ʼ tsiguʼ nikuwa májánʼ náa Egipto, bi̱ israelitas niʼni mbaʼin wéñuʼ. Ikhú ndiya ñajunʼ i̱mba̱a̱ xa̱bu̱ nuxi̱ʼ bi̱ mbiʼyuu faraón, ikhaa bi̱ niʼni gíniin wéñuʼ eʼwíínʼ, mú ikhaa tániniʼ José. Índo̱ ndiʼyoo rí israelitas nijkha̱ raʼni mbaʼin wéñuʼ, nixná awan rí mani̱ndxu̱ún esclavo ga̱jma̱a̱ maguʼwi̱i̱n náa iyaʼ Nilo e̱ji̱n bi̱ ndiʼkhú nigumii bi̱ ñajúúnʼ jiama. Mbáa a̱ʼgu̱ israelita bi̱ ga̱khi̱i̱ a̱jkiu̱u̱n nirajkuáa aʼdióo náa extu̱ʼ, ikhaa nirkaʼwii náa rawunʼ mañu náa rígá wéñuʼ iná. Waxio faraón nixka̱ma̱a̱, ikhaa nixnúu mbiʼyuu Moisés ma̱ngoo niʼnimba̱ja̱a̱ náa guʼwóo faraón.

Moisés 40 tsiguʼ, índo̱ nigiʼdoo xkujndu mu rí nimbáyuu mbáa israelita índo̱ rí mbáa xa̱bu̱ bi̱ naʼtáñajunʼ niʼni gínáa, ikha jngó nigáyuu náa xuajin mitsinguanʼ. Índo̱ nigiʼdoo 80 tsiguʼ, Diúu̱ niʼthúu̱n rí maguta̱nga̱a̱ náa Egipto mu matsudá faraón rí maniñúnʼ magun israelitas.

Numuu rí faraón niʼnigaʼduun mbá kayuu, ikha jngó Diúu̱ nikhunguanʼ gu̱wa̱ʼ gamiéjunʼ náa xuajin rúʼko̱. Mámbá rí ma̱ri̱gá gamiéjunʼ, Moisés nijkha̱ raʼyoo faraón mu xáʼkha̱nú gamiéjunʼ náa inuu. Mú xa̱bu̱ bugi niʼnimbamínáʼ wéñuʼ ma̱ngoo niʼnigaʼduun dí maʼdxawun dí niʼthí Moisés ga̱jma̱a̱ Jeobá. Índo̱ najkha̱ mambá rí ma̱ʼni gu̱wa̱ʼ gamiéjunʼ, Diúu̱ nikunguaanʼ mbáa ángel mu magudíín xúgínʼ e̱ji̱n giʼnuu náa xuajin rúʼko̱. I̱ndó riejun guʼwá rí nixtajmá eʼdxuu mugu̱ ikhíí dí ángel tágudíín e̱ji̱n, numuu dí ninimbu̱ún kuyaa Jeobá. Mú majmaku̱ma̱a̱ rúʼko̱ israelitas nigi̱ʼdi̱i̱ nini ndxa̱a̱ Pascua mámbá tsiguʼ.

Índo̱ nikháñu aʼdióo faraón, ikhú niʼthúu̱n Moisés gajmíi̱n israelitas rí magajnun náa Egipto. Nacha̱ ma ikhíínʼ nigimbúmijna̱ mu magajnun. Mú faraón niriʼkhu̱u̱ rí nindxaʼwáminaʼ ikhaa nijkha̱ kidxuúnʼ gajmíi̱n soldados ga̱jma̱a̱ carro dí nuni guerra mu magudíinʼ. Índo̱ tsú israelitas niguanu náa rawunʼ lamá Mañaʼ, nánguá náa magun ndiyaa. Mú Jeobá má nirmbaʼto lamá, xúʼko̱ nindoo ninujngun xúgínʼ xa̱bu̱ náa ku̱ba̱ʼ mi̱xo̱ʼ. Índo̱ tsú xa̱bu̱ egipcios niguwaʼ kidxuúnʼ ikhíínʼ, Diúu̱ má niʼni rí muwaa iyaʼ ikhú nikháñu faraón gajmíi̱n xa̱bi̱i̱.

Nda̱wa̱á, israelitas niguájun náa nijniúu kúbá Sinaí, ikhí Jeobá nimbánuu gajmíi̱n. Nijmiuu Moisés mu maʼthí ga̱jma̱a̱ numún israelitas, nixnún xtángoo dí mambañun ma̱ngaa mañawu̱u̱n ajndu náa má gakhúwa. Á mu ikhíínʼ nakhuwa káxi̱ a̱jkiu̱ún ma̱ngaa á mu nunimbu̱ún, Diúu̱ maxtáa gajmíi̱n ma̱ngoo majmiu mu ma̱ʼnitsajkuramáʼ iʼwáa xuajen.

Mú, mbiʼin dí ikhíínʼ nisgajma rí nangua nikhumúu̱n kuyaa ikhaa. Ikha jngó Diúu̱ nitsudiin dí magun náa ku̱ba̱ʼ gina, mu majnguʼun a̱jma̱ skiñúʼ tsiguʼ. Ikhú, Moisés nigíiʼ mbáa israelita bi̱ nini̱ndxu̱u̱ jmbii ikhaa nigumbiʼyuu Josué. Nda̱wa̱á kayuu, nijkha̱nú mbiʼi rí xa̱bu̱ Israel matu̱ʼu̱u̱n náa ku̱ba̱ʼ rí Diúu̱ nikudaminaʼ maxnúu Abrahán.

(Na̱ʼkha̱ náa Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 136:10-15 ga̱jma̱a̱ Hechos 7:17-36.)