Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Ndiéjunʼ eyóóʼ mu makuwáanʼ gagi náa mbá guʼwáanʼ rá.

Ndiéjunʼ eyóóʼ mu makuwáanʼ gagi náa mbá guʼwáanʼ rá.

Lá nindxu̱u̱ rí...

  • ... maʼndulúʼ kuʼyamijná ráʼ.

  • ... mbújkha̱a̱ ráʼ.

  • ... o rígá imbo̱o̱ ráʼ.

 RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA

“Ihua juhua gagui xabo tsi nudxahuin ajnga raun Dios, jame nunimbani.” (Lucas 11:28, Ajnga Raun’ Dios Mi’pa Malinaltepec.)

XÚ KÁʼNII GAMBÁYULÚ MBUʼYÁÁ RÍGI̱ RÁ.

Muxkamaa rí phú maʼndulú kuʼyamijná gajkhun (Efesios 5:28, 29).

Marigá wéñuʼ gamajku (Efesios 5:33).

Makuwáanʼ mbá kambáxulú náa mbá guʼwáanʼ (Marcos 10:6-9).

 LÁ GAJKHUN RÍ GÍʼMAA MUʼNIMBULÚ RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA RÁʼ.

Ma̱ndoo muniʼmbulú, rígá a̱jma̱ numuu:

  • Dios niʼni rí makuwáanʼ mbá guʼwáanʼ. Náa Biblia nasngájma rí Dios niʼni makuwáanʼ mbá guʼwáanʼ (Génesis 2:18). Xóo muʼthá, Jeobá niʼni xúgínʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwaa náa mámbá guʼwíín. Náa numuu rí gíʼdoo wéñuʼ numuu mbuʼyáá rígi̱ rá.

    Atatsaʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱: Á mu xtaa ratsu mbá ganitsu rí naniguaʼ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ ikháánʼ nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ xú káʼnii niguma májánʼ ganitsu rúʼko̱, tsáa lá gatraxi̱i̱ rá. Ikháánʼ matraxi̱i̱ xa̱bu̱ bi̱ niʼnimújúnʼ ganitsu rúʼko̱.

    Xúʼko̱ má ma̱ngaa, á mu ikháánʼ nandaʼ mata̱ya̱a̱ xú káʼnii gándoo gákuwáanʼ gagi náa mbá guʼwáanʼ, itháan májánʼ gaʼni rí matraxi̱i̱ Jeobá, bi̱ niʼni makuwáanʼ mbá guʼwáanʼ (Génesis 2:18-24).

  • Dios naxmiéjunʼ kaʼyulúʼ. Ikháánʼ ga̱jma̱a̱ bi̱ kúwi̱i̱n náa guʼwáaʼ ndayóoʼ mbuʼyááʼ consejo rí na̱ʼkha̱ náa Biblia rí naxná Jeobá ‹numuu rí ikhaa naxmiéjunʼ kaʼyalá› (1 Pedro 5:6, 7). Jeobá nandoo rí makuwáanʼ májánʼ. Ga̱jma̱a̱ consejo ndrígóo nambáyulú má xúʼko̱ (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 ATRAXI̱MÍNÁʼ

Xú káʼnii gándoo gánindxu̱ʼ mbáa xa̱biya̱ bi̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n náa a̱ʼgiu̱ʼ ráʼ. Ikhúúnʼ náná bi̱ gíʼdaa ajmbio̱o̱ xú káʼnii gánindxu̱ʼ mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n náa ikhaa xá. Ikhúúnʼ tátá o náná bi̱ gíʼdiin e̱ji̱i̱n xú káʼnii gándoo gánindxu̱ʼ mbáa xa̱bu̱ bi̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n náa e̱ji̱i̱nʼ rá.

Graxe̱ rígi̱ naxtiʼña̱a̱ náa texto ndrígóo Biblia rí na̱ʼkha̱ náa EFESIOS 5:1, 2 ga̱jma̱a̱ COLOSENSES 3:18-21.