Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 99

Ganitsuwañu ndrígóo Señor

Ganitsuwañu ndrígóo Señor

RÍ XÚGI̱ nindxu̱u̱ mbruʼun jueves, a̱jma̱ mbiʼi nda̱wa̱á rí Jesús nixtáa náa kúbá. Ikhaa gajmíi̱n 12 apóstoles niguwaʼ náa cuarto mba̱a̱ dí rígá náa imba̱ tsu̱du̱u̱ guʼwá mu muphu̱ ganitsuwañu ndrígóo Pascua. Bi̱ xtáa ragájnuu nindxu̱u̱ Judas Iscariote. Na̱jkha̱ gaʼthun ndxajkun rí xú káʼnii gurtuwiin Jesús.

Mbiʼi miercoles, Judas niʼthún ndxajkun: ‹Ndiéjunʼ gúxnuʼ á mu nambáyalaʼ murtuwiin Jesús rá.› Ndxajkun nithi: ‹Muxnaʼxu mbá skíñúʼ gu̱wa̱ʼ mbújkha̱a̱ plata›. Rí xúgi̱ Judas na̱jkha̱ gajmíi̱n xabekha bugi mu maxnáxi̱i̱ Jesús. Lá ragájkhun dí phú ra̱májánʼ wéñuʼ dí nirígá ráʼ.

Índo̱ guámbu̱u̱n niʼphu̱ ganitsu ndrígóo pascua. Rí xúgi̱ Jesús nagíʼdu̱u̱ naʼni imbo̱o̱ ganitsu kiejunʼ. Naxnáxi̱ náa apóstoles mbá pan ga̱jma̱a̱ naʼthí: ‹Guphula, numuu dí rígi̱ nandoo gáʼthi xuyuʼ rí mixná ga̱jma̱a̱ numala›. Ikhú, nixnún mbá vaso dí kajnu̱ʼ vino, ga̱jma̱a̱ naʼthún: ‹Guwa̱a̱nla, numuu dí rígi̱ nandoo gáʼthi eʼdi ndrígóʼ, dí magadíí ga̱jma̱a̱ numala›. Náa Biblia naxná mbiʼyuu xóo ‹ganitsuwañu ndrígóo Señor›.

Xa̱bu̱ israelitas niphiʼtsu índo̱ nirígá Pascua mu marmáʼáan a̱jkiún rí xú káʼnii ángel ndrígóo Dios ‹niniñamaʼa› guʼwá ndrígu̱ún náa xuajin Egipto, mú nigudíin timbíin e̱ji̱n bi̱ nagumii ginii náa mámbá guʼún xa̱bu̱ egipcios. Mú xúgi̱ Jesús nandoo rí xa̱bi̱i̱ marmáʼáan a̱jkiún kuyáá rí ikhaa nikháñu ga̱jma̱a̱ numún. Ikha jngó narígá rígi̱ mámbá tsiguʼ.

Nda̱wa̱á rí niʼphu̱ Ganitsuwañu ndrígóo Señor, Jesús naʼthún apóstoles ndrígóo rí xamiñun ga̱jma̱a̱ naʼthún rí maguaʼdáá wéñuʼ fe. Nda̱wa̱á kayuʼ nuni ajmúú náa Dios ga̱jma̱a̱ ikhú nagájnun nagún. Rí xúgi̱ ninújngoo má tikhu nduʼun. Náa egún xá.

Mateo 26:14-30; Lucas 22:1-39; Juan, tsinaʼ mba̱ʼu̱ 13 asndu 17; 1 Corintios 11:20.