Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 74

Mbáa xa̱bu̱ bi̱ na̱nguá miñu

Mbáa xa̱bu̱ bi̱ na̱nguá miñu

ATAÑÚN xa̱bu̱ bi̱ kuwa runduʼwajmaa dxámá bugi̱. Lá natayáá tsáa ñajunʼ ráʼ. Ikhaa ñajunʼ Jeremías, mbáa xa̱bu̱ gaʼyee ndrígóo Dios bi̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu.

Nguátha mbiʼi nda̱wa̱á rí rey Josías nagíʼdu̱u̱ naʼni gámbíin xándú náa xuajin, Jeobá naʼthúu̱n Jeremías rí mani̱ndxu̱u̱ xa̱bu̱ gaʼyee ndrígóo. Mú, Jeremías ndaʼyoo rí xóó lájuíin ñajunʼ mu mani̱ndxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ gaʼyee. Mú Jeobá naʼthúu̱n Jeremías rí Ikhaa má gambáyúu.

Jeremías naʼthúún israelitas rí muniñaʼ runi dí ra̱májánʼ. Naʼthí: ‹Xa̱bu̱ xuajin nduyamajkún Dios bi̱ ragájkhun›. Mu mbaʼin israelitas nandún mbuyamajkún xándú, ga̱jma̱a̱ na̱nguá eyamajkhuíí Jeobá Dios bi̱ gajkhun. Índo̱ Jeremías naʼthúún rí Dios makuʼma mbuyamíniiʼ numuu rí kuwa runi dí ra̱májánʼ, ikhú xa̱bu̱ xuajin nunduʼwajmaa Jeremías.

Nakrújngoo mbaʼa tsiguʼ. Josías nakháñuu, ga̱jma̱a̱ ajtsú igu̱nʼ nda̱wa̱á aʼdióo bi̱ nagumbiʼyuu Jehoiaquim na̱jkha̱nú nanindxu̱u̱ rey. Jeremías naʼthúún ma xúʼko̱ xa̱bu̱ xuajin: ‹Mambáa Jerusalén á mu ikháanʼ tsiriʼkumijná›. Ndxajkun nurtuwin Jeremías ga̱jma̱a̱ nundxa̱ʼwa̱: ‹Gíʼmaa rí makhañúu Jeremías; niʼthí dí ra̱májánʼ ga̱jma̱a̱ numuu xuajñulú›.

Rí xúgi ndiéjunʼ gáʼni Jeremías rá. ¡Ikhaa na̱nguá miñu! Naʼthúún xúgínʼ xa̱bu̱: ‹Jeobá nikuʼmún mu matala rígi̱. Á mu tsiriʼkumijná rí xú káʼnii ra̱májánʼ kuwáanʼ, ikhaa maʼni gámbáa Jerusalén. Mú ginii gíʼmaa mbu̱ya̱a̱ rígi̱: Á mu nuxiñún, muxiyáa mbáa xa̱biya̱ bi̱ na̱nguá niʼni nditháan dí ra̱májánʼ›.

Xa̱bu̱ Ñajunʼ nuniñaʼ maxtáa Jeremías, mú xa̱bu̱ israelitas tsíniñaʼ runi dí ra̱májánʼ. Nda̱wa̱á na̱ʼkha̱ Nabucodonosor, rey bi̱ xtáa náa Babilonia, ga̱jma̱a̱ naxnamíjna gajmíi̱n xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa Jerusalén. Nda̱wa̱á kayuʼ, Nabucodonosor naʼni rí israelitas muñajunʼ náa ikhaa. Ra̱ʼkhá tháán mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ ejkha̱ kagu̱u̱n náa xuajin Babilonia. ¡Atatsaʼwáminaʼ xú káʼnii gátani ikháánʼ á mu xa̱bu̱ bi̱ asndu na̱nguá tsiʼnuʼ nagún kuña̱a̱n náa imbo̱o̱ xuajin rí tsítaya!

Jeremías 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Reyes 24:1-17.