Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 48

Nundxaʼwa̱a̱ májánʼ edxu̱ún gabaonitas

Nundxaʼwa̱a̱ májánʼ edxu̱ún gabaonitas

RÍ XÚGI̱ mbaʼa xuajin ndrígóo Canaán nuniratamijná mu muxmijná gajmiún xa̱bu̱ israelitas. Ikhiin nakumu̱ún rí maʼngu̱u̱n. Mú xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa Gabaón tsénimbu̱ún rí xúʼko̱ gáʼni. Ikhiin nunimbu̱ún rí Dios ni̱ndxu̱u̱ bi̱ xtáa rambañun israelitas, ga̱jma̱a̱ tsíñún muxmijná gajmiún Dios. Ikha jngó, lá natayáá káʼnii e̱ni̱ gabaonitas ráʼ.

Nuni̱ makujmaa rí asndu xóo kuwa mitsinguánʼ wéñuʼ. Rí nuni̱ tikhun nugíiʼ xtíin ga̱jma̱a̱ cháda rí niguuʼ. Nujñeʼdún búrriu̱ún gúxta̱a̱ wayuu ga̱jma̱a̱ nundegun pan rí nijndu xígu. Ikhú nagún náa xtáa Josué ga̱jma̱a̱ nuthi: ‹Nigúwaʼxu náa mbá xuajin rí mitsinguánʼ wéñuʼ, numuu rí nindxáwinxu ga̱jma̱a̱ numuu Dios ndrígalaʼ bi̱ itháan mba̱a̱, Jeobá. Nindxáwinxu xúgíʼ rí niʼni ga̱jma̱a̱ numalaʼ náa Egipto. Ikha jngó xa̱bu̱ ede̱ bi̱ kuwa náa xuajñuxuʼ nituxu̱ʼ rí muni̱ májánʼ ganitsu mu magajnúxuʼ magúwaʼ asndu gi̱i̱ ga̱jma̱a̱ mutaxu rígi̱ náa ikháanʼ: “Ni̱ndxu̱xu̱ʼ xa̱bu̱ bi̱ muñajunʼ ga̱jma̱á numalaʼ. Guxna ajngálaʼ rí xuxmínaʼ ga̱jma̱a̱ ni̱ndxu̱xu̱ʼ”. Ikháanʼ nandoo ndu̱ya̱a̱ rí niguuʼ xtíñuxuʼ niʼni rí nigúwaʼxu mitsinguánʼ wéñuʼ, ga̱jma̱a̱ kudáxuʼ pan nijndu xígu›.

Josué gajmíi̱n eʼwíínʼ xa̱bu̱ ede̱ nunimbu̱ún rí ethi gabaonitas. Ikha jngó nuxna ajngún rí xuxmínaʼ gajmiún ikhiin. Mu ajtsú mbiʼi nda̱wa̱á nandoo nduyáá rí gabaonitas kuwa mijngii.

Josué naraxi: ‹Náa numuu nita rí naguwáʼ náa xuajin dí mitsinguánʼ wéñuʼ rá.›

Gabaonitas nuriʼña: ‹Numuu rí nijuiʼtúxu rí Jeobá Dios ndrígalaʼ nikudaminaʼ maxnálaʼ xúgíʼ ku̱ba̱ʼ ndrígóo Canaán. Ikha jngó nimíñuxuʼ rí ikháanʼ muradiánʼxu›. Mú israelitas nuni̱ xóo má nithi, ga̱jma̱a̱ tséradíin xa̱bu̱ gabaonitas. Xa̱bu̱ Israel nuni̱ rí Gabaonitas muñajunʼ ga̱jma̱a̱ numún ikhiin.

Rey ndrígóo Jerusalén nakiʼnáa numuu rí gabaonitas niʼni̱i̱la a̱jkiu̱ún kuñún xa̱bu̱ israelitas. Ikha jngó naʼthúún bi̱ a̱jkhu̱u̱n reyes: ‹Aguwaʼ mu murugoʼ muxmínaʼ gajmiuluʼ xuajen Gabaón›. Ikhaa rúʼko̱ rí e̱ni̱ mbá witsun reyes. Lá májánʼ nindxa̱ʼwa̱a̱ edxu̱ún gabaonitas rí niʼni̱i̱la a̱jkiu̱ún kuñún xa̱bu̱ israelitas, rí xúgi̱ dí reyes naguwáʼ náa ikhiin mú muxmijná gajmiún xáʼ. Guʼyáá.

Josué 9:1-27; 10:1-5.