Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 2

Ixi̱ ri̱ʼi̱ mitsaan

Ixi̱ ri̱ʼi̱ mitsaan

¡ATAYÁÁ Ku̱ba̱ʼ! ¡Ra̱ʼkhá tháán mitsaan kriga xúgíʼ! Atayáá iná ga̱jma̱a̱ ixi̱, ri̱ʼi̱ ga̱jma̱a̱ xúgínʼ xujkhúʼ. Lá natayáá náa wájun elefante ga̱jma̱a̱ náa ngúti̱gi̱i̱n león ráʼ.

Náa nigájnuu ixi̱ ri̱ʼi̱ mitsaan rígi̱ rá. Mbuʼyáá xú káʼnii Dios niʼni mújúnʼ Ku̱ba̱ʼ mú makuwáanʼ ikháanʼ.

Ginii kayuʼ, Dios niʼni iná maxaʼ mu marugoo xúgíʼ ku̱ba̱ʼ. Niʼni xúgíʼ enii iná ma̱ngaa xtáʼdu̱u̱ iná ga̱jma̱a̱ ixi̱. Xúgíʼ rí ndaʼya rígi̱ naʼni maʼni itháan mitsaan Ku̱ba̱ʼ. Mú raʼkháa i̱ndó rúʼko̱ eʼni. Ma̱ngaa mbaʼa ixi̱ naxná mbaʼa ganitsu miʼtsí mu mu̱ʼphu̱lúʼ.

Nda̱wa̱á Dios niʼnin e̱gi̱ʼ mu majnguʼun náa iyaʼ ga̱jma̱a̱ ñu̱ʼu̱ mu majngruigu̱u̱n rijma̱a̱. Niʼnii xu̱wánʼ ga̱jma̱a̱ míxtúun mangiin wáyú; xujkhúʼ mba̱ʼu̱u̱n ga̱jma̱a̱ xujkhúʼ majkhinʼ. Lá kúwi̱i̱n xujkhúʼ náa mijngii guʼwáaʼ ráʼ. ¡Ra̱ʼkhá tháán májánʼ a̱jkiu̱u̱n Dios rí niʼni xúgíʼ rígi̱ ga̱jma̱a̱ numulúʼ!

Nda̱wa̱á kayuʼ, Dios niʼni rí mbá chímba̱a̱ Ku̱ba̱ʼ mani̱ndxu̱u̱ phú kiejunʼ. Nixná mbiʼyuu ixi̱ ri̱ʼi̱ mitsaan Edén. Xúgíʼ rí ki̱ʼni̱ niguma májánʼ wéñuʼ. Xúgíʼ ikhí ninindxu̱u̱ mitsaan. Ma̱ngoo Dios nindoo rí xúgíʼ Ku̱ba̱ʼ maʼga̱nú mani̱ndxu̱u̱ xóo má náa awúu̱n ixi̱ ri̱ʼi̱ rí niʼni.

Mú atayáá mbu̱júu̱ náa ináa i̱yi̱i̱ʼ. Lá natayáá ndiéjunʼ ndiʼyoo Dios rí ndaʼyóoʼ náa awúu̱n ixi̱ ri̱ʼi̱ rígi̱ ráʼ. Mbuʼyáá ndiéjunʼ ni̱ndxu̱u̱.

Génesis 1:11-25; 2:8, 9.