Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Tsíin lá eni rí nandoo Jeobá rí mbiʼi xúgi̱ rá.

 KÍXNUU 3

Xú káʼnii ni̱jkha̱nú nikujmaa mbu̱júu̱ rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia rá.

Xú káʼnii ni̱jkha̱nú nikujmaa mbu̱júu̱ rí gajkhun rí naʼthí náa Biblia rá.

Bi̱ nunigajmaa̱ Biblia nákha tsiguʼ 1870

Timbá revista La Atalaya rí nigájnuu (1879)

Revista Bi̱ nayejngoo rí mbiʼi xúgi̱

Náa Biblia niʼtáriyaʼ rí nda̱wa̱á rí nikháñu Cristo makuwá náa timbíi̱n cristianos bi̱ musngáa rí minduwaʼ ga̱jma̱a̱ munigachíí kiʼsngáa rí gajkhun rí naʼsngáa Biblia (Hechos 20:29, 30). Ikhaa rúʼko̱ ñajunʼ rí phú gajkhun nirígá nda̱wa̱á: Ikhiin nindawaʼ kiʼsngáa ndrígóo Jesús ga̱jma̱a̱ religión dí rígá imba̱ xuajin, ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ ni̱jkha̱nú nikuwa eʼwíínʼ cristianos bi̱ ragájkhun (2 Timoteo 4:3, 4). Xú káʼnii gándoo gúya̱a̱xo rí mbiʼi xúgi̱ á mu gajkhun rí kuwáanʼ rajmañaxoʼ xó má phú eʼkha̱ raʼsngáa Biblia rá.

Ni̱jkha̱nú mbiʼi rí Jeobá masngájma rí gajkhun. Dios niʼthí rí índo̱ ma̱mbá mbiʼi, ku̱ma̱ rí gajkhun manindxu̱u̱ mba̱a̱ wéñuʼ (Daniel 12:4). Nákha̱ tsiguʼ 1870, mbá chímbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nduyáaʼ muniʼnuʼ rí gajkhun ndiyáá mbaʼa rí kuwa rusngáa náa guʼwá ndxajkun na̱nguá ethi xó má eʼkha̱ raʼthí náa Biblia. Ikhiin nigi̱ʼdi̱i̱ ndiyáaʼ xú káʼnii makru̱ʼu̱u̱n rí nigumarámáʼ ginii náa Biblia, ga̱jma̱a̱ Jeobá niʼni tsajkurámiinʼ mu makru̱ʼu̱u̱n rí eʼkha̱ raʼthí náa Escrituras.

Xa̱bekha bi̱ phú gajkhun nindúún majmañún ninigajmaa májánʼ wéñuʼ Biblia. Bi̱ phú gajkhun Ninigajmaa Biblia, nijmún mbá ikhoo rí najmuxoʼ asndu mbiʼi xúgi̱: Nigún ruyáaʼ mámbá edxu̱u̱. Índo̱ nuxkamaa mbá versículo ndrígóo Biblia rí naʼñún mingíjyúu, nduyáaʼ imbo̱o̱ versículo mu makru̱ʼu̱u̱n, ga̱jma̱a̱ índo̱ niguánu ndiyáá rí nambanii ga̱jma̱a̱ rí eʼkha̱ raʼthí náa Escrituras, ikhú nuniraʼmáʼ. Xúʼko̱ niniñanʼ rí Biblia maʼsngáa, niguánu ndiyáá mbu̱júu̱ xú káʼnii phú mbiʼyuu Dios ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ eyoo gáʼthi Reino, rí ekudaminaʼ maʼni ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, xú káʼnii kuwa xa̱bu̱ bi̱ nikháñun ga̱jma̱a̱ dí ikhiin guáʼthi̱i̱n maguaxúun. Dí ninigajmaa wéñuʼ nimbáñun muniñaʼ xúgíʼ dí raʼkhí rí kuwa runi ga̱jma̱a̱ kiʼsngáa dí ragájkhun (Juan 8:31, 32).

Índo̱ niʼni tsiguʼ 1879 nikru̱ʼu̱u̱n rí ni̱jkha̱nú mbiʼi mutaraʼa rí gajkhun náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ numbaaʼ. Ikhaa má tsiguʼ rúʼko̱ nigi̱ʼdi̱i̱ niniwíi revista rí nagájnuu asndu xúgi̱: La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová. Rí mbiʼi xúgi̱ nutaráʼaxo rí gajkhun ga̱jma̱a̱ numuu Biblia itháan rí 240 xuajen mba̱ʼu̱ ga̱jma̱a̱ itháan rí 750 ajngáa. ¡Nimbá miʼtsú na̱nguá ni̱jkha̱nú nijmaʼnuʼ wéñuʼ rí gajkhun!

  • Ndiéjunʼ nirígá ga̱jma̱a̱ kiʼsngáa ndrígóo Biblia nda̱wa̱á rí nikháñu Cristo rá.

  • Xú káʼnii nijkuánuxoʼ ndiya̱a̱ mbu̱júu̱ rí phú gajkhun ga̱jma̱a̱ numuu Ajngá rawunʼ Dios rá.