Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Gusngún e̱jña̱la

 KÍXNUU 5

Samuel niʼni má xúʼko̱ rí nindoo Jeobá

Samuel niʼni má xúʼko̱ rí nindoo Jeobá

Asndu nákha chíʼgíʼ, Samuel nixtáa ga̱jma̱a̱ niñajunʼ náa tabernáculo. Tabernáculo ninindxu̱u̱ náa nagún xa̱bu̱ gúyamajkuíí Jeobá. Lá manigua̱ʼ ma̱ta̱ya̱a̱ náa numuu rí Samuel nixtáa ikhí ráʼ. Mu mbuʼyáá náa numuu, ginii guʼyáá ga̱jma̱a̱ numuu ru̱dúu̱. Ikhaa nigumbiʼyuu Ana.

Ana nindoo magiʼdaa mbáa ada̱, mú ikhaa na̱nguá xóo magiʼdiin e̱ji̱n. Ikha jngó niʼthúu̱n Jeobá ga̱jma̱a̱ nindo̱ʼo̱o̱: “Atani péñu, Jeobá, atambáyuʼ”. Ga̱jma̱a̱ niʼthí: “Á mu nagúʼdaa mbáa ada̱, maʼgá ka̱ya̱a̱ náa tabernáculo mu maxtáa ga̱jma̱a̱ mañajunʼ ikhí”. Jeobá niʼdxuun rí niʼthúu̱n, ikhú Ana ni̱jkha̱nú nigiʼdaa mbáa ada̱. Ada̱ bugi̱ nixná mbiʼyuu Samuel. Ana niʼnimbánuu rí nikudaminaʼ maʼni, ikhaa ni̱jkha̱ kayáa Samuél náa tabernáculo mu maʼni ñajunʼ Dios índo̱ ikhaa nigiʼdoo ajtsú o a̱jkhu̱ tsiguʼ.

Bi̱ kayá edxu̱u̱ náa ndxajkun bi̱ nixtáa náa tabernáculo nigumbiʼyuu Elí. Ikhí má eñajunʼ nájmi̱i̱n e̱ji̱i̱n, xa̱bu̱ wanuu má nindxu̱ún. Náa tabernáculo nduyamajkuíí Jeobá, ikha jngó xa̱bu̱ bi̱ niñajunʼ ikhí gíʼmaa muni rí májánʼ. Mú Samuél ndiʼyoo rí e̱ji̱i̱n Elí nini dí ra̱májánʼ wéñuʼ. Lá niʼni Samuel dí ra̱májánʼ xó má nini ikhiin xáʼ. Ndiéjunʼ ku̱ma̱ʼ ikháánʼ rá... Na̱nguá, Samuel niʼni má xúʼko̱ rí Jeobá niniguʼ, xó má niʼsngóo anu̱u̱ ga̱jma̱a̱ ru̱dúu̱.

Ndiéjunʼ ndiyóoʼ maʼni Elí rá. Lá raʼkháa ndiyóoʼ maxprigun e̱ji̱i̱n xáʼ... ¡Xúʼko̱ kaʼnii! Elí ragíʼmaa rí maniñúnʼ muñajunʼ náa tabernáculo. Mú ikhaa táʼni rúʼko̱. Ikha jngó Jeobá nikiʼnáa wéñuʼ rí niʼni Elí gajmíi̱n e̱ji̱i̱n ga̱jma̱a̱ niʼthí rí maʼni gíníin.

Samuel niʼthúu̱n Elí rí niʼthí Jeobá

Mbóo mbruʼun, índo̱ Samuel xtáa raʼgu, niʼdxuun rí mbáa xtáa randxaʼwóo. “¡Samuel!”, eʼthúu̱n. Ikhaa ni̱jkha̱ ragáyúu náa xtáa Elí, mu ikhaa niʼthúu̱n: “Na̱nguá nindxa̱ʼwa̱ʼ jún”. A̱jma̱ aʼphu̱ nigíʼnuu xúʼko̱ kaʼnii. Mú índo̱ niʼni ajtsú aʼphu̱, Elí niʼthúu̱n Samuel: “Á mu natadxun mbu̱júu̱ rí nandxa̱ʼwáʼ, atriʼña: ‹Arathúnʼ,  Jeobá. Nadxáwaanʼ›”. Índo̱ Samuel niʼni xúʼko̱ kaʼnii, Jeobá niʼthúu̱n: “Aratháán Elí rí mani gíníin bi̱ kuwa náa goʼwóo ga̱jma̱a̱ numuu xúgíʼ dí raʼkhí nini”. Lá táʼniuu mingíjyúuʼ Samuel maʼthúu̱n Elí ráʼ. Ndiéjunʼ ku̱ma̱ʼ ikháánʼ rá... Mbáa niʼniuu mingíjyúuʼ wéñuʼ. Gajkhun má, Samuel nimiñuu gáʼthúu̱n xúgíʼ rígi̱. Mú niʼnimbo̱o̱ rí niʼthúu̱n Jeobá ga̱jma̱a̱ niʼthúu̱n Elí rí niʼthí Jeobá. Rí niʼthí Dios nimbánuu: Nda̱wa̱á, Elí nikháñuu gajmíi̱n nájmi̱i̱n e̱ji̱i̱n.

Mbaʼa rí gándoo gájmañulúʼ ga̱jma̱a̱ numuu Samuel. Maski ajndu ndiʼyoo rí eʼwíínʼ xa̱bu̱ nuni dí ra̱májánʼ, ikhaa niʼni má xúʼko̱ rí nindoo Jeobá. Lá matani xúʼko̱ mangáánʼ ráʼ. Lá manindxa̱ʼ xóo Samuel ga̱jma̱a̱ matanimbaaʼ má xúʼko̱ rí naʼthí Jeobá ráʼ. Á mu xúʼko̱ tani, Jeobá maʼdxuu kaʼyaʼ, xúʼko̱ má ana̱ʼ ga̱jma̱a̱ ru̱dáʼ.

GURAXNUU NÁA BIBLIA

  • 1 Samuel 2:22-26; 3:1-21