Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Gusngún e̱jña̱la

 KÍXNUU 14

Mbáa reino bi̱ maʼtáñajunʼ náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ

Mbáa reino bi̱ maʼtáñajunʼ náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ

Imbá chíʼgíʼ tígo̱o̱ dí maxtáa mbáa reino bi̱ maʼtáñajunʼ náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱. Lá nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ xú káʼnii nindxu̱u̱ reino bugi̱ ráʼ... Ikhaa nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios. Maʼni̱i̱ mitsaan xúgíʼ Ku̱ba̱ʼ, náa nagui̱i̱ wéñuʼ makuwáanʼlú. Lá manigua̱ʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan ga̱jma̱a̱ numuu Reino bigi̱ ráʼ...

Lá natayáá ndiéjunʼ eʼni mbáa rey ráʼ. Nindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ naʼtáñajunʼ náa mbá reino. Reino ndrígóo Dios ma̱ngaa gíʼdaa mbáa rey. Tsáa nindxu̱u̱ rey buʼko̱ ku̱ma̱ʼ ikháánʼ rá... ¡Nindxu̱u̱ Jesús! Ikhaa xtáa mekhuíí, ma̱ngaa nánguá má mba̱yu̱ʼ rí maʼtáñajunʼ náa xúgíʼ numbaaʼ. Mú, lá manindxu̱u̱ Jesús mbáa rey májánʼ ráʼ. Lá makuwáanʼ gagi índo̱ ikhaa gáʼtañajunʼ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ xáʼ...

Ndiéjunʼ gánigua̱ʼ matani ikháánʼ náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan rá.

¡Xúʼko̱ makuwáanʼlú gagi wéñuʼ! Índo̱ Ku̱ba̱ʼ gáʼni̱i̱ mitsaan, ní xárígá guerra. Xa̱bu̱ ní xuxmijná itháan. Nimbáa xáʼniuu nandii ga̱jma̱a̱ xakháñun. Xa̱bu̱ bi̱ tsikruigu̱u̱n xúgi̱ makruigu̱u̱n ikhú, ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ bi̱ tsedxuun maguanu mudxawíín. Bi̱ tsíyoo gágun magañún ga̱jma̱a̱ mukixi̱i̱n. Xúgínʼ maguaʼdáá wéñuʼ dí májánʼ muphu̱. Mangiin xujkhúʼ ní xágiʼdu̱u̱n, ikháanʼlú ma̱ndoo muʼtsíin gajmiúlú. Ma̱ngaa rígá imbo̱o̱ dí muʼdxawíín: Mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nikháñun xúgi̱ matangi̱i̱n makuwá mbu̱júu̱ʼ. Rúʼko̱ eyoo gáʼthi dí Rebeca, Rahab, David, Elías ga̱jma̱a̱  iʼwíínʼ bi̱ nikháñun matangi̱i̱n makuwá mbu̱júu̱. Lá manigua̱ʼ matatsiʼnúunʼ xáʼ...

Jeobá nandoo kaʼyaʼ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nandoo dí maraxtaa gagi. Gajmañaʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa ma̱ngaa atatsimbaaʼ dí gáʼsngáaʼ á mu natani xúʼko̱, maraxtaa kámuu mbiʼi náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan. Lá manigua̱ʼ maraxtaa náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan ráʼ...

GURAXNUU NÁA BIBLIA:

  • Isaías 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Juan 5:28, 29; 17:3