Atañún xa̱bu̱ bi̱ najkumiin náa xti’khu. Nindxu̱u̱ Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas ga̱jma̱a̱ Pablo. Xúgínʼ ikhiin nikuwa nákha nixtáa Jesús ma̱ngaa niniraʼmáʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa. Xúgíʼ carta ga̱jma̱a̱ i̱ʼwáʼ dí nirígá ikhú, niniraʼmáʼ náa Biblia. Lá nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ bugi̱ ráʼ...

Tsíin lá nindxu̱ún xa̱bu̱ bugi̱ rá.

Ajtsíin dí ikhiin nimbáxu̱u̱n májánʼ wéñuʼ gajmiún Jesús ma̱ngaa nitaraʼa gajmiún. Ikhiin ninindxu̱ún apóstol Mateo, Juan ga̱jma̱a̱ Pedro. Lá ma̱ndoo matasngajmíi̱n náa  timiin xáʼ... Mateo niʼnirámáʼ mbá libro ga̱jma̱a̱ numuu xú nixtáa Jesús, Juan ma̱ngaa. Ga̱jma̱a̱ ikhaa niʼnirámáʼ libro dí nagumbiʼyuu Revelación (Apocalipsis) ma̱ngaa ajtsú carta, dí nagumbiʼyuu Timbá, Raga̱jma̱ ga̱jma̱a̱ Ragajtsú i̱yi̱i̱ʼ dí niʼni Juan. Apóstol Pedro niʼnirámáʼ a̱jma̱ carta dí nagumbiʼyuu: Timbá ga̱jma̱a̱ Raga̱jma̱ i̱yi̱i̱ʼ dí niʼni Pedro. Náa raga̱jma̱ i̱yi̱i̱ dí niʼnirámáʼ Pedro naʼthí ga̱jma̱a̱ numuu mbóó dí ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo numuu. Ikhaa niʼdxaun índo̱ Jeobá niʼthí asndu mekhuíí ga̱jma̱a̱ numuu Jesús: “Bugi̱ nindxu̱u̱ a̱ʼdióoʼ. Bi̱ nandoʼ ka̱yo̱o̱ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ ra̱ʼkhá tháán edxuʼ ka̱yo̱o̱”.

Iʼwíínʼ xa̱bu̱ bi̱ najkumiin náa xti’khu mangiin niniraʼmáʼ ga̱jma̱a̱ numuu Jesús. Mbáa dí ikhiin ninindxu̱u̱ Marcos. Mbáa ikhaa ndiʼyoo dí nirígá índo̱ nirtuwiin Jesús. Imba̱a̱ nigumbiʼyuu Lucas. Ikhaa ninindxu̱u̱ médico, ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á dí nikháñu Jesús ninindxu̱u̱ cristiano, o xa̱bi̱i̱ Jesús.

Mangiin a̱jmi̱i̱n guaʼthi̱i̱n Jesús niniraʼmáʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa. Natayáá tsíin ninindxu̱ún xáʼ... Najkumiin náa xtiʼkhu, ikhiin nigumbiʼñún Santiago ga̱jma̱a̱ Judas. Nákha ginii na̱nguá ninimbu̱ún dí niʼsngáa Jesús. ¡Nidxaʼwamíjna̱ dí niguajta skáguinʼ! Mú nda̱wa̱á ninimbu̱ún kuyáá ga̱jma̱a̱ niguánu ninindxu̱ún xa̱bi̱i̱.

Rí xúgi̱ muʼthá ga̱jma̱a̱ numuu Pablo. Natayáá náa xtiʼkhu xáʼ. Nákha xóó tsenindxu̱u̱ cristiano nutháán Saulo. Ikhaa táʼndoo gáʼñun cristianos ga̱jma̱a̱ niʼni giníin wéñuʼ. Lá manigua̱ʼ ma̱ta̱ya̱a̱ xú ni̱jkha̱nú ninindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ ndrígóo Jesús xáʼ... Mbóo mbiʼi Pablo xtáa ra̱jkha̱ náa kamba̱a̱ Damasco índo̱ niʼdxaun dí mbáa naʼthúu̱n asndu mekhuíí. Tsáa lá niʼthúu̱n xá. ¡Mínaʼ Jesús! Ga̱jma̱a̱ niʼniu graxe̱ rígi̱: “Náa numuu tani gíníin bi̱ nunimbu̱ún kuyoʼ rá.” Pablo ndiʼyoo rí ndayóoʼ mariʼkuminaʼ ikha jngó ninindxu̱u̱ cristiano. Dí nda̱wa̱á niʼnirámáʼ 14 libros dí na̱ʼkha̱ náa Biblia, rí nagi̱ʼdu̱u̱ náa carta rí nagumbiʼyuu Romanos asndu náa carta rí nagumbiʼyuu Hebreos.

Ma̱ndoo muraxnuu Biblia mámbá gajtsi. Á mu nuraxnuu Biblia mbaʼa dí gándoo gajmañulú ga̱jma̱a̱ numuu Jesús. Lá manigua̱ʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa xáʼ...