Náa numuu nikiʼníin xa̱bu̱ kuyáá Jeremías rá.

Jeobá má niʼni dí muriyaaʼ Jeremías náa puzu

Índo̱ nuʼthúún ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá, tikhun xa̱bu̱ nakiʼníin o nutsijmáanʼlú. Rúʼko̱ eʼni makuwáanʼlu gíná, raʼkháa xúʼko̱ tayáá mangáán ráʼ. Mbáa nundxa̱ʼwa̱míjna̱lú: “Ní xátha itháan ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá rá”. Lá nigíʼnaʼ mbóo miʼtsú xúʼko̱ kaʼnii ráʼ... Náa Biblia na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu mbáa xa̱bu̱ bi̱ nindoo kaʼyoo Jeobá, mú nigíiʼ maniñuʼ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa. Xa̱bu̱ bugi̱ nigumbiʼyuu Jeremías. Guʼyáá dí nigíʼnuu.

Nákhi dxámá xóó nindxu̱u̱ Jeremías, Jeobá niʼthúu̱n dí gíʼmaa maʼthúún xa̱bu̱ mbóo ajngáa dí gíʼdoo wéñuʼ numuu. Kaʼyoo maʼthúún dí gíʼmaa muniñaʼ runi dí ra̱májánʼ. Numuu dí mingíjyúuʼ wéñuʼ rígi̱, Jeremías nimiñuu. Ikha jngó niʼthúu̱n Jeobá: “Kaʼnííʼ dxámá xóó ñajunʼ ga̱jma̱a̱ xáyóo ndiéjunʼ gáthu̱u̱n xa̱bu̱”. Mú Jeobá niriʼñuu: “Xámiñaʼ, ikhúúnʼ mambáyaʼ”.

 Ikhú Jeremías niʼthún xa̱bu̱: “Á mu na̱nguá riʼkumijnáʼla, mumíniʼ”. Lá ninimbu̱ún xáʼ... Na̱nguá, tikuin nitsijmaa ga̱jma̱a̱ iʼwíínʼ nikiʼníin wéñuʼ. ¡Tikuin asndu nigíiʼ muxiyáa! Xú káʼnii niku̱mu̱u̱ Jeremías ku̱ma̱ʼ ikháanʼ rá... Nimiñuu wéñuʼ ikha jngó niʼthí: “Nánguá eyooʼ mata itháan ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá rá”. Mú, lá niʼthí gajkhun xáʼ. Lá phú gajkhun niniñuʼ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá xáʼ... Na̱nguá. Numuu dí Jeremías ra̱ʼkhá tháán nindoo kaʼyoo Jeobá, ikha jngó tániñuʼ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu. Támiñuu, ikha jngó Jeobá niña̱wu̱u̱n náa xa̱bu̱ bi̱ sia̱nʼ gajmíi̱n.

Mbá xkri̱da, mbóo miʼtsú tikuin xa̱bu̱ bi̱ ra̱míjínʼ nidama̱ʼa̱a̱n Jeremías náa awúu̱n mbá puzu mi̱jnu̱ʼ. Jeremías na̱jkha̱ ramáʼáan náa puzu, ga̱jma̱a̱ nda̱a̱ iyaʼ ni má ganitsu mikhu ikhí. ¡Xa̱bu̱ buʼko̱ nindúún dí makhañúu! Mú, lá nikríyaʼ Jeremías ráʼ. Xúʼko̱, numuu dí Jeobá má niʼni dí muriya̱ʼ náa puzu.

Náa historia rígi̱ ndiʼyáálú dí, maski ajndu rígá mbiʼi dí nimiñuu, Jeremías tániñuʼ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá. Ndiéjunʼ gándoo gájmañaʼ ga̱jma̱a̱ numuu xkri̱da ndrígóo xá... Dí mbáa marigá mbiʼi dí tikuin xa̱bu̱ mutsijmáán o makiʼníin kuyaʼ índo̱ gárathu̱u̱n ga̱jma̱a̱ numuu Dios. O mbáa asndu mati̱ya̱ʼ o mamiñáʼ. Mú nditháan xátatsiʼñáanʼ raratá numuu Jeobá. Garmáʼáan a̱jkia̱nʼ dí ikhaa xtáa mambáyaʼ má xúʼko̱, xó má nimbáyúu Jeremías.