Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

 KÍXNUU 7

Ndiéjunʼ ñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá.

Ndiéjunʼ ñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá.

1. Ndiéjunʼ ñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá.

Náa numuu rí Jesús ñajunʼ mbáa rey bi̱ itháan májánʼ rá. (MARCOS 1:40-42)

Reino ndrígóo Dios nindxu̱u̱ mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ xtáa mekhuíí. Ikhaa mariʼkhu̱u̱n xúgínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kúwi̱i̱n mbayííʼ gi̱jyooʼ ga̱jma̱a̱ maʼnimbánuu rí nandoo Dios xóo má nambánuu mekhuíí xúʼko̱ má náa Ku̱ba̱ʼ. Phú májánʼ nindxu̱u̱ rí naʼthí maʼni Reino ndrígóo Dios. Nacha̱ má Reino ndrígóo Dios maxnún xa̱bu̱ xúgíʼ rí nda̱ñúnʼ. Maʼni makuwíin mbá kambáxu̱u̱n xúgínʼ xa̱bu̱ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Atraxnuu Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10, ga̱jma̱a̱ 24:14.

Náa mbá Reino ndayóoʼ maxtáa mbáa rey. Ikha jngó Jeobá nixnúu ñajunʼ A̱ʼdióo, Jesucristo, mu manindxu̱u̱ Rey náa Reino ndrígóo Dios. Atraxnuu Rí huasjŋgajma Juan 11:15.

2. Náa numuu rí Jesús ñajunʼ mbáa rey bi̱ itháan májánʼ rá.

A̱ʼdióo Dios ñajunʼ mbáa rey bi̱ itháan májánʼ numuu rí ikhaa májánʼ a̱jkiu̱u̱n ma̱ngaa nindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ jmbi (Juan 1:14). Ma̱ngaa, ikhaa gíʼdoo wéñuʼ tsiakii mu mambañuun xa̱bu̱ numuu rí ikhaa maxtáa maʼtáñajunʼ mekhuíí asndu náa Ku̱ba̱ʼ. Nda̱wa̱á rí ikhaa nigabi̱i̱ nitsima̱a̱ mekhu ga̱jma̱a̱ nigi̱ʼi̱ nigiʼtu̱u̱n náa ñawun mújúnʼ Jeobá (Hebreos 10:12, 13). Nda̱wa̱á kayuʼ, Dios nixnúu tsiakii Jesús mu magíʼdu̱u̱ maʼtáñajunʼ. Atraxnuu Daniel 7:13, 14.

3. Tsíin gaʼtañajunʼ gajmíi̱n Jesús rá.

Jesús maʼtáñajunʼ asndu mekhuíí gajmíi̱n mbá chímbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nagumbiʼñún santos (Daniel 7:27). Timbíin santos bi̱ kaxtaʼwíin ninindxu̱ún apóstoles bi̱ nikuwa jmbu náa Jesús. Jeobá xtáa raraʼwíin asndu xúgi̱ xa̱bekha ga̱jma̱a̱ gu̱ʼu̱ bi̱ nuni rí jmbu náa ikhaa mu maguanu manindxu̱ún santos. Xóo má Jesús,  ikhiin magabiín ga̱jma̱a̱ magun mekhuíí, manindxu̱ún xóo angeles. Atraxnuu Juan 14:1-3 ga̱jma̱a̱ 1 Corintios 15:42-44.

Nguáti̱i̱n xa̱bu̱ gagun mekhuíí rá. Jesús nixná mbiʼñún “mugu su rambaʼjin” (Lucas 12:32). Bi̱ mutañajunʼ gajmiún Jesús náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ nindxu̱ún mbá 144,000. Atraxnuu Rí huasjŋgajma Juan 14:1.

4. Ndiéjunʼ nirígá índo̱ Jesús nigíʼdu̱u̱ niʼtáñajunʼ rá.

Reino ndrígóo Dios nigíʼdu̱u̱ niʼtáñajunʼ nákha tsiguʼ 1914. * Timbá rí niʼni Jesús xóo rey, nixkriguíi Satanás gajmíi̱n xa̱bu̱ wéñiʼ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Satanás nikiʼnáa wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nigíʼdu̱u̱ niʼni rí marigá xkujndu náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ numbaaʼ (Rí huasjŋgajma Juan 12:7-10, 12). Asndu nákha ikhú, xkujndu dí rígá náa numbaaʼ ndijoo wéñuʼ. Mbaʼa guerra, ewiʼ, nandii, ga̱jma̱a̱ rí naʼxma, xúgíʼ rígi̱ nindxu̱u̱ mbá tsinaʼ rí nasngájma rí nacha̱ má Reino maʼni gámbáa xúgíʼ dí rígá náa numbaaʼ. Atraxnuu Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. Ndiéjunʼ xtáa raʼni xúgi̱ Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gáʼni nda̱wa̱á rá.

Rí najuiʼtaraʼa náa xúgíʼ numbaaʼ, Reino ndrígóo Dios nagímbíin mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ náa xúgíʼ xuajin. Ra̱ʼkhá tháán mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ kuwa runimbuún rí naʼthí Jesús. Reino ndrígóo Dios mañewu̱u̱n xa̱bi̱i̱ índo̱ gáʼni gámbáa xúgíʼ dí ra̱májánʼ dí rígá náa numbaaʼ. Ikhú, xúgínʼ bi̱ nandún mambañuun Reino ndrígóo Dios gíʼmaa majmañún munimbu̱ún kuyáá Jesús. Atraxnuu Rí huasjŋgajma Juan 7:9, 14, 16, 17.

Índo̱ gáʼni 1,000 tsiguʼ, Reino ndrígóo Dios maʼnimbánuu rí nikudaminaʼ maʼni asndu nákha ginii náa xa̱bu̱ numbaaʼ. Xúgíʼ Ku̱ba̱ʼ maʼni̱i̱ mitsaan. Nda̱wa̱á kayuʼ Jesús maxnáxi̱i̱ Reino náa Anu̱u̱ (1 Corintios 15:24-26). Lá natatsiniiʼ mbáa bi̱ nanigua̱ʼ maratha̱a̱n ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Dios ráʼ. Atraxnuu Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ párr. 6 Á mu nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan rí xú káʼnii Biblia niʼtáriyaʼ tsiguʼ 1914, atayáá ináa 215-218 náa libro Ndiéjunʼ phú eʼsngáa náa Biblia rá.