Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Atadxawíín Diúu̱ ga̱jma̱a̱ araxtaa kámuu mbiʼi

XÚ KÁʼNII GÁNDOO MATRÍGÚ