Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Nuxna folleto Ma̱ndoo makuwáanʼ gagi náa república ndrígóo Georgia

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Noviembre tsiguʼ 2017

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii gándoo gúxnaxí tratado ga̱jma̱a̱ mbá rí gajkhun rí naʼthí Biblia rí xú káʼnii musngajmá rí nandulúʼ kuʼyáá Dios. Gajmaaʼ xkri̱da mu matani presentación ndrígáʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

“Guʼyááʼ Jeobá, ga̱jma̱a̱ gakuwáanʼ xóó”

Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n rí mbuʼyáaʼ Jeobá rá. Ndiéjunʼ ejmañuluʼ ga̱jma̱a̱ numún israelitas bi̱ tuyááʼ Jeobá rá.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Gajmañaaʼ marataráʼa májánʼ: Atani revisitas

Xú káʼnii gúʼni itháán májánʼ revisitas rá. Rí muʼni rí maniguuʼ ga̱jma̱a̱ guʼyáá rí muʼni mambá rí nájkhu̱, mu mugíʼdi̱i̱ mbá curso bíblico.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Gajmañulú ga̱jma̱a̱ rí nakiéʼkulu

Rí nigíʼnuu Jonás nasngájmulúʼ rí Jeobá tsíniñulú índo̱ najngawánʼ, mu nagíʼthu̱u̱n rí majmañulúʼ ga̱jma̱a̱ rí niʼni.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Rí majmañulúʼ náa libro ndrígóo Jonás

Rí mundxaʼwamíjna̱ rí nigíʼnuu Jonás ma̱ndoo mambáyulúʼ mu muraʼníí ga̱jmá, muriʼkhu̱u̱ ku̱ma̱ ndrígúlú ga̱jma̱a̱ mudriʼgú tsiakii índo̱ nuʼtájkáan.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ BIBLIA

Ndiéjunʼ endu̱ʼu̱lúʼ Jeobá rá.

Xú káʼnii embánii rí mbuʼyamajkuíí Dios ga̱jma̱a̱ rí xóo eʼniu̱u̱n a̱ngiu̱lú rá.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Akuwáanʼ xawii ga̱jma̱a̱ guni má xúʼko̱ ñajunʼ Dios

Rí maguma gámbáa Judá guni xa̱bu̱ babilonios nikujmaa rí xájmiin. Mú rí nijuiʼtáriyaʼ mambanúu, ga̱jma̱a̱ Habacuc ndiyóoʼ maxtáa xawii.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Akuwáanʼ xawii ga̱jma̱a̱ guni má xúʼko̱ ñajunʼ Dios índo̱ naxtiʼkhuu

Índo̱ naxtiʼkhuu xóo muʼni ñajunʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ naʼni mbuʼyáá á mu mambáxulúʼ gajmiúlú xóó, ndiéjunʼ gambáyulú mambáxulúʼ má xúʼko̱ gajmiúlú ikhaa xá.