Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Mayo tsiguʼ 2017

 XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS

Jeobá xámbumuu nditháan ngajua ndrígáʼ

Jeobá xámbumuu nditháan ngajua ndrígáʼ

ATAYÁÁ VIDEO JEOBÁ XÁMBUMUU NDITHÁAN NGAJUA NDRÍGÁʼ GA̱JMA̱A̱ ATRIʼÑA̱A̱ GRAXE̱ RÍGI̱:

  • Ndiéjunʼ gaʼkhu e̱ʼkha̱ índo̱ naniáanʼ rá.

  • Xú káʼnii xa̱bu̱ ni̱ndxu̱ún bi̱ guanii rá.

  • Á mu ikháánʼ nikhi̱i̱n, xú káʼnii exnáʼ tsiakii Levítico 19:32 ga̱jma̱a̱ Proverbios 16:31 rá.

  • Xú káʼnii eku̱mu̱u̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ numún xa̱bi̱i̱ bi̱ guanii ga̱jma̱a̱ dí nánguá eʼngu̱u̱n mutaraʼa wéñuʼ xá.

  • Ndiéjunʼ gíʼthu̱u̱n Jeobá muʼni maski ajndu niniáanʼ má rá.

  • Xú káʼnii a̱ngiu̱lú bi̱ guanii ma̱ndoo muxnún tsiakii a̱ngiu̱lú bi̱ itháan jiáma rá.

  • Xú káʼnii nimbáyaʼ xíjkhoo mbáa ndxájulú nikhi̱i̱ rá.