Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

 XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS

Atambáñun bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ mu marmáʼáan a̱jkiu̱ún kuyáá Jeobá

Atambáñun bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ mu marmáʼáan a̱jkiu̱ún kuyáá Jeobá

Jeremías niʼthúún bi̱ judíos dí maguma gámbíin numuu dí nimbumún kuyáá Dios ndrígu̱ún, bi̱ nindxu̱u̱ Jeobá (Jer 13:25). Xú káʼnii nimbumún kuyáá Jeobá xuajen rígi̱ rá. Xa̱bu̱ israelitas bi̱ kuwa náa mbá guʼwíin nánguá nimbáxu̱u̱n gajmiún Jeobá. Xa̱bu̱ bi̱ kuya̱ edxuu náa mbá guʼwíin túnimbaníí xtágabu dí kiʼniraʼmáʼ náa Deuteronomio 6:5-7.

Mbiʼi xúgi̱, bi̱ kuwa mbá guʼwíin bi̱ nambáxu̱u̱n májánʼ gajmiún Jeobá nuyambáá mu marigá rí tsímáá náa congregación. Tsí guáʼdiin e̱ji̱n ma̱ndoo muni rí e̱jñún marmáʼáan a̱jkiu̱ún kuyáá Jeobá á mu nuriyaʼ awan mú munigajmaa mbá guʼwíin mámbá xmáná. (Sl 22:27). Nda̱wa̱á rí ndi̱ya̱a̱la video Estas palabras tienen que estar en tu corazón: Entrevistas a familias, guriʼña̱a̱ graxe̱ rígi̱:

  • Xú káʼnii niʼngu̱u̱n niraʼníí xkujndu tikhun mu munigajmaa mbá guʼwíin rá.

  • Xú káʼnii niguma tsajkurámiinʼ numuu rí niguáʼdáá mbá awan májánʼ rí munigajmaa mbá guʼwíin rá.

  • Ndiéjunʼ xkujndu gáʼyóóʼ maraʼnuu mu mani mba̱a̱ Jeobá gajmíi̱nʼ bi̱ kuwa náa goʼwóoʼ, ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ endxaʼwamínaʼ mani mu maʼngo̱ʼ maraʼnuu rá.