Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xa̱bi̱i̱ Jeobá kuwa runiu̱u̱n invitar xa̱bu̱ náa Albania mu magún náa Conmemoración.

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Marzo tsiguʼ 2017

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii gándoo gúxnaxí tratado ga̱jma̱a̱ invitación ndrígóo conmemoración. Ga̱jma̱ʼ xkri̱da rí kagu̱ mu matani presentación ndrígá.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

“Ikhúúnʼ xtáá ga̱jma̱á ni̱ndxa̱ʼ mu manikríñanʼ”

Índo̱ Jeobá nigíiʼ Jeremías xóo gaʼyee, Jeremías rí xáʼngo̱o̱ gáʼnimbánuu ñajunʼ rígi̱. Xú káʼnii nixnúu tsiakii Jeobá

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Niniñaaʼ runimbu̱ún kuyáá Jeobá

Israelitas nikumu̱ún rí tsigijñaʼ dí nuxna ikhiin marugoo dí ra̱májánʼ rí nuni. Jeremías támiñuu índo̱ niʼthí ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá ma̱ngaa rí a̱jma̱ inún.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Xóo majmaaʼ folleto Tsíin lá eni rí nandoo Jeobá rí mbiʼi xúgi̱ rá.

Gajmaaʼ folleto rígi̱ mu marasngúún xa̱bu̱ tsíin ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá, ñajunʼ rí nuni ga̱jma̱a̱ organización ndrígu̱ún.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Xa̱bu̱ numbaaʼ i̱ndó makuwá májánʼ á mu nunimbaníí ikha ndrígóo Jeobá

Nákha wajyúúʼ náa xuajen Israel bi̱ ninimbaníí ikha dí na̱ʼkha̱ rijma̱a̱ nikuwa tsímáá, gagi ga̱jma̱a̱ májánʼ.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Xú káʼnii gájma̱ʼ folleto Atadxawíín Diúu̱

Gajmaaʼ xtiʼkhu ma̱ngaa Biblia mu marasngáa rí gíʼdoo numuu náa bi̱ naʼniún mingíjyúuʼ muraxnuu.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Israel nigumuu kaʼyoo Jeobá

Ndiéjunʼ nisngájma Jeobá índo̱ niʼthúu̱n Jeremías rí maʼga̱ mbá 500 kilometros náa mañu Eufrates mu markaʼwu mbá cinto ikhí rá.

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS

Atambáñun bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ mu marmáʼáan a̱jkiu̱ún kuyáá Jeobá

Á mu nuríyaʼ awan munigajmaa má xúʼko̱ mbá guʼwáanʼ ma̱ndoo mambáñun bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ mu xagumún kuyáá Jeobá. Xú káʼnii gándoo matani mu xarigá mbóo rí marikhaʼ índo̱ matanigajmaa gajmiáanʼ bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ rá.