Índo̱ maʼni 23 ñajunʼ gu̱nʼ marzo muguaʼthi̱i̱n rí maguwáʼ mbá 12,000,000 xa̱bu̱ náa majmaku̱ma̱a̱ dí xú káʼnii nikháñu Jesús. Bi̱ maxná discurso maʼthí dí Jeobá nixnúún xa̱bu̱ numbaaʼ mbá regalo rí gíʼdoo wéñuʼ numuu índo̱ nixná rí maʼni káwíin ga̱jma̱a̱ rí xúgiáanʼ ma̱ndoo mambáyulúʼ (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16). Mú raʼkháa i̱ndó bi̱ maxná discurso gáʼni marigá rí májánʼ náa mbiʼi kiejunʼ rígi̱. Ikháanʼ mangáanʼ ma̱ndoo muʼthúún xa̱bu̱ dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ rí niguwáʼ (Ro 15:7). Guʼyáá tikhuu xóo ma̱ndoo muʼni.

  • Xáraʼwún mu maraʼti̱i̱n magi̱ʼdu̱u̱ programa, arathún dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ rí niguwáʼ xa̱bu̱ bi̱ nijuiʼthún ga̱jma̱a̱ bi̱ niniñaʼ ragún reunión. Atanduʼwá gajmiáanʼ ga̱jma̱a̱ májánʼ a̱jkia̱nʼ gáʼni.

  • Araxtaa xawii mu ma̱ta̱ya̱a̱ ndiéjunʼ eñúnʼ xa̱bu̱ bi̱ nirathúún maguwáʼ, mú ma̱ngaa araxtaa xawii mu mandrígúun xa̱bu̱ bi̱ nagún numuu rí nindrigú mbá invitación náa campaña. Aratháán maraʼwún gajmaʼ ma̱ngaa atraxnuu gajmaʼ Biblia ga̱jma̱a̱ cántico ndrígáʼ.

  • Nda̱wa̱á rí niguámbá discurso, atayáá á mu xa̱bu̱ gíʼdoo graxe̱. Á mu congregación ndrígáʼ ndayóoʼ rí magajnáa nacha̱ mu matu̱ʼu̱u̱n eʼwíínʼ, aratháán xa̱bu̱ á mu ma̱ndoo ma̱ta̱ya̱a̱ imbo̱o̱ mbiʼi. Ma̱ndoo maratha̱a̱n: “Manigu̱ʼ mba̱yo̱o̱ xú káʼnii nitayáá programa rígi̱. Xú káʼnii gándoo gúʼtámíjná nda̱wa̱á rá.”