Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Marzo tsiguʼ 2016

 GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA | JOB 1-5

Job niwi̱ji̱ jmbu índo̱ niraʼnuu xkujndu

Job niwi̱ji̱ jmbu índo̱ niraʼnuu xkujndu

Job nixtáa náa Uz nákha tsiguʼ rí israelitas nikuwa xóo esclavos náa Egipto. Maski ajndu na̱nguá ninindxu̱u̱ xa̱bu̱ israelita, ndiʼyamajkuu ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá. Ra̱ʼkhá tháán mbaʼin bi̱ nikuwa náa goʼwóo ga̱jma̱a̱ nigiʼdoo wéñuʼ. Nigiʼdoo numuu náa xuajñu numuu rí ninindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ najmañuu ga̱jma̱a̱ naʼni rí jmbu. Ga̱jma̱a̱ naxnún rí gíʼdoo xa̱bu̱ gíníi ga̱jma̱a̱ bi̱ nda̱ñúnʼ. Job niʼni ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱u̱n ñajunʼ Jeobá.

Job nisngájma rí Jeobá nindxu̱u̱ bi̱ itháan gíʼdoo numuu náa ikhaa

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Gixa̱a̱ ndiʼyoo dí Job nindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ káxi̱ a̱jkiu̱u̱n náa Jeobá ga̱jma̱a̱ nixtáa jmbu. Na̱nguá niʼthí rí tséʼnimbo̱o̱; ikhaa niʼthí náa numuu rí naʼnimbo̱o̱.

  • Satanás niʼthí rí Job naʼni ñajunʼ Jeobá numuu rí i̱ndó nandxa̱ʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa.

  • Mu maxtiʼña̱a̱ rí nijuiʼthá, Jeobá niniñuʼ rí maguma gínáa Job, ikha jngó Satanás niʼni rí ma̱ʼkha̱ mbaʼa gamiéjunʼ náa ikhaa.

  • Numuu rí Job niwi̱ji̱ jmbu má xúʼko̱, ikhú Satanás niʼthí náa numuu dí xa̱bu̱ numbaaʼ enimbuún kuyáá Dios.

  • Job na̱nguá niʼthí dí ra̱májánʼ ga̱jma̱a̱ numuu Dios asndu na̱nguá má niʼthí rí gíʼdoo aʼkhúun ga̱jma̱a̱ numuu gamiéjunʼ dí nigíʼnuu.