Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Najmaku̱ma̱a̱ dí xú nikháñu Jesús náa Alemania.

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Marzo tsiguʼ 2016

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii maraxnaxí revista Bi̱ Nayejngoo ga̱jma̱a̱ invitación ndrígóo Conmemoración tsiguʼ 2016. Gajmaʼ xkri̱da rí kagu̱ mu matani presentación ndrígáʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Ester niʼni ginii xó má eyoo Jeobá ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ má náa xuajñu

Támiñuu makhañúu ga̱jma̱a̱ nimbáyúu Mardoqueo maʼni mbá xtángoo mu xúradíin xa̱bu̱ judíos (Ester 6-10).

GANINDXU̱LÚ MBÁA BI̱ NAʼSNGÁA MÁJÁNʼ

Gajmañaaʼ marataráʼa májánʼ: Atani májáánʼ presentación ndrígáʼ dí xóo maraxnaxí revistas

Gajmaʼ ku̱ma̱ rígi̱ mu matsimájáánʼ rí xóo maraxnaxí revistas Bi̱ Nayejngoo ga̱jma̱a̱ ¡Despertad!

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Gundrígúun májánʼ xa̱bu̱ bi̱ niʼthún maguwáʼ

Ndiéjunʼ gándoo gúʼni mu makuwá májánʼ náa Conmemoración xa̱bu̱ bi̱ magún ga̱jma̱a̱ bi̱ niniñanʼ ragún rá.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Job niwi̱ji̱ jmbu índo̱ niraʼnuu xkujndu

Job nisngájma rí Jeobá gíʼdoo itháan numuu náa ikhaa (Job 1-5).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Job bi̱ niwi̱ji̱ jmbu nasngájma dí naxmiéjunʼ

Job nixmiéjunʼ me̱ndaʼkho rí asndu ni̱jkha̱nú nindxa̱ʼwáminaʼ dí ra̱májánʼ, mú ikhaa nindoo kaʼyoo má xúʼko̱ Jeobá Dios (Job 6-10).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Job niʼnimbo̱o̱ rí matuxi̱ín bi̱ nikháñun

Job naʼnimbo̱o̱ rí Dios maʼni rí matuxi̱i̱ mbu̱júu̱, xó má ajmu̱u̱ mbá olivo narudíinʼ inúu mbu̱júu̱ náa xminduʼ rí nijndoʼ (Job 11-15).

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Ma̱ndoo maguaxu̱ún bi̱ nikháñun numuu rí niʼtsiwáanʼlú

Rí Jeobá nixná mu maʼtsiwáanʼlú ma̱ndoo maʼni rí maguaxúun bi̱ nikháñun. Ní xúmbiyaʼ numuu rí nakháñun xa̱bu̱, ikhú makuwáanʼ gagi numuu rí matuxi̱ín bi̱ nandulúʼ kuʼñúún.