NDÍJKHA RÍ GÍʼDOO WÉÑUʼ NUMUU.

Rí videos na̱jkha̱nú asndu náa a̱jkiu̱ún xa̱bu̱ índo̱ nduyáá ga̱jma̱a̱ nudxawíín. Rígi̱ naʼni rí xa̱bu̱ maʼndoo maʼdxun itháan ga̱jma̱a̱ marmáʼáan a̱jkiu̱u̱n mba̱yu̱ʼ mbiʼi. Jeobá nigíʼ xkri̱da rí itháan májánʼ índo̱ najmuu rí mbuʼyáá ga̱jma̱a̱ idulú mu maʼsngulúʼ (Hch 10:9-16; Rev 1:1).

Videos rí ¿Tiene Dios un nombre?, ¿Quién es el autor de la Biblia? ga̱jma̱a̱ ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia dice la verdad? Nañambáá mu mbuʼyáá rí e̱ʼkha̱ raʼthí náa kíxnuu 2 ga̱jma̱a̱ 3 ndrígóo folleto Ajngáa rí májánʼ. Videos rí Náa numuu rí gíʼmaa muʼnigajmaa Biblia rá. Xú káʼnii nindxu̱u̱ rí miʼsngáa ga̱jma̱a̱ numuu Biblia rá. Ga̱jma̱a̱ Káʼnii erígá náa Guʼwá nagimbáanʼ rá. Maxkaxi̱i̱ a̱jkiu̱u̱n xa̱bu̱ munigajmaa ga̱jma̱á ñajunlú ga̱jma̱a̱ rí magún náa nagimbáanʼ. Ma̱ngaa, tikhuu documentales ga̱jma̱a̱ películas ma̱ndoo matasnga̱jmá xa̱bu̱ índo̱ narasngáá ga̱jma̱a̱ numuu Biblia (km 5/13-S ináa 3).

XÚ KÁʼNII GÚʼNI:

  • Atrígú wapháá video rí nandaʼ matasnga̱jmáá xa̱bu̱.

  • Ataniratáá mbóó o a̱jma̱ graxe̱ rí nandaʼ matani̱i̱ xa̱bu̱ rí naxtiʼña̱a̱ náa video.

  • Gu̱ya̱a̱ nájmáanʼ video.

  • Gutha rí itháan gíʼdoo numuu.

ATAGÍʼ MATANI RÍGI̱:

  • Ayuʼ náa námbáa ináa ndrígóo tratado ga̱jma̱a̱ atasngájma código rí maʼga̱ kayáa náa video Náa numuu rí gíʼmaa muʼnigajmaa Biblia rá.

  • Atasngájma video ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia dice la verdad? ga̱jma̱a̱ araxnáxi folleto Ajngáa rí májánʼ. Arathá dí na̱ʼkha̱ náa kíxnuu 3.