Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Julio tsiguʼ 2017

 XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Lá nitani̱ mba̱a̱ a̱jkia̱nʼ xtayaminaʼ ráʼ.

Lá nitani̱ mba̱a̱ a̱jkia̱nʼ xtayaminaʼ ráʼ.

Nguáná naʼniulú mingíjyúuʼ muʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱lú kuʼyamíjna̱ rí Jeobá niʼni mba̱a̱ má a̱jkiu̱u̱n kaʼyulúʼ. Náa asamblea rí ajtsú mbiʼi tsiguʼ 2016, rí niyéjkha̱ edxu̱u̱ “Gaʼni mbóó a̱jkiu̱lú náa Jeobá”, nirígá mbá discurso ga̱jma̱a̱ mbá video rí niʼthí ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱. Gajmaaʼ aplicación JW Library mu ma̱ta̱ya̱a̱ video ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á atriʼña graxe̱ rígi̱:

  • Nguáthá mbayuuʼ nixtáa expulsada Sonja rá.

  • Xú káʼnii texto niraxnuu bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ xú káʼnii nimbáyúu Sonja rá.

  • Xú káʼnii nindriguíi náa congregación Sonja índo̱ nitanga̱a̱ rá.

  • Ndiéjunʼ niʼni maxmiéjunʼ Sonja, ga̱jma̱a̱ xú káʼnii nimbáyúu anu̱u̱ xá.