Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Febrero tsiguʼ 2017

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

LIBRO NDRÍGÓʼ NÁA NA̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ GA̱JMA̱A̱ NUMUU BIBLIA

Graxe̱: Kúwáanʼ ruñu̱u̱nxu xa̱bu̱ mu mumbáñuun makru̱ʼu̱u̱n náa numuu nigumaraʼmáʼ Biblia. Lá nitraximínáʼ ikháánʼ rúʼko̱ rá’.

Texto: 2 Timoteo 3:15.

I̱yi̱i̱ʼ: Texto rígi̱ nambáyulúʼ makru̱ʼu̱lú dí tséʼniuu á mu ni̱ndxu̱lú jiáma o xa̱bu̱ guanii ndayúlú Biblia mu maʼndoo makáwáanʼ. Nandoʼ masngajmáʼ dí ni’nirámáʼ mbáa xa̱bi̱i̱ Dios bi̱ nagumbiʼyuu Isaías, náa libro rígi̱: Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia. [Atambáʼtaa náa historia 71.]

GUʼSNGÁA DÍ GAJKHUN

Graxe̱: Ndiéjunʼ eyóoʼ muni bi̱ nidamijná mu makuwá tsímáá rá.

Texto: Ef 5:33

Dí gajkhun: Mu makuwá tsímáá bi̱ nidamijná ndayóo’ maʼndún kuyamijná ga̱jma̱a̱ mbuyamajkhumijná.

ATADXAWÍÍN DIÚU̱ GA̱JMA̱A̱ ARAXTAA KÁMUU MBIʼI (ll)

Graxe̱: Ndiéjunʼ ku̱ma̱ʼ ikháánʼ rí mambáñun mbá guʼwíin mu makuwá gagi rá. [Atatsíña’ rí xa̱bu̱ mariʼña̱a̱] 

I̱yi̱i̱ʼ: Atasngájmáá tema dí na̱ʼkha̱ náa ináa 26. “Ndiéjunʼ gándoo muʼni mu makuwáanʼ gagi mbá guʼwáanʼ rá.” Mu maʼngulú muʼnimbánii náa Biblia kagu̱ mbaʼa xtágabu xóo rígi̱. [Nda̱wa̱á dí nitraxnuu Efesios 5:33]. Atasngájma náa naʼthí dí gíʼmaa ma’ni mbáa xa̱biya̱, a̱ʼgu̱ ga̱jma̱a̱ e̱ji̱n.

ATANIRAʼMÁʼ DÍ MARAXNAXÍ

 

Najuiʼthún xa̱bu̱ dí magún náa nagimbáanʼ