Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Febrero tsiguʼ 2017

 XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Gajmulú májánʼ i̱yi̱i̱ʼ rí nagájnuu náa Biblia

Gajmulú májánʼ i̱yi̱i̱ʼ rí nagájnuu náa Biblia

“Ri nijanaʼla, guxna manganʼla”, niʼsngáa Jesús (Mt 10:8). Nuʼnimbaníí ajngáa rígi̱ índo̱ tsírumiin xa̱bu̱ rí nuxnún Biblia ga̱jma̱a̱ i̱ʼwáʼ i̱yi̱i̱ʼ dí nagájnuu náa Biblia (2Co 2:17). Mú náa i̱yi̱i̱ʼ rígi̱ kagu̱ Ajngá rawunʼ Dios dí nindxu̱u̱ gajkhun ga̱jma̱a̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu. Ma̱ngaa rí magajnúu ga̱jma̱a̱ maʼga̱ kiʼda náa xúgíʼ congregación dí rígá xúgíʼ tsu̱du̱u̱ numbaaʼ ndayóoʼ wéñuʼ mbújkha̱ʼ ga̱jma̱a̱ tsiakii. Ikha jngó ndayóoʼ muʼda̱ i̱ndó rí majmulúʼ.

Atatsaʼwáá májánʼ edxa̱ʼ índo̱ maraxnu̱u̱n i̱yi̱i̱ʼ xa̱bu̱, ma̱ngaa índo̱ xtaa náa exhibidor (Mt 7:6). Aratamíjná gajmiáanʼ ginii xa̱bu̱ mu ma̱ta̱ya̱a̱ á mu nanigu̱nʼ majmañún itháan mu xúʼko̱ maraxnu̱u̱n i̱yi̱i̱ʼ. Atatsaʼwáminaʼ á mu ma̱ndoo mariʼña̱a̱ graxe̱ dí na̱ʼkha̱ náa kúgumaʼá. Á mu natayáá dí xa̱bu̱ tsénigu̱ʼ majmañuu itháan, májánʼ gaʼni dí maraxna̱a̱ mbá tratado. Á mu mbáa gándu̱ʼu̱lú mbá revista o asndu xú káʼnii má i̱yi̱i̱ʼ, muxnáá ga̱jma̱a̱ kámbá a̱jkiu̱lúʼ (Pr 3:27, 28).