Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

A̱jmi̱i̱n a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Indonesia nuxna folleto Atadxawíín Diúu̱.

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Febrero tsiguʼ 2016

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii gándoo gúxnaxí revista Bi̱ Nayejngoo ga̱jma̱a̱ folleto Atadxawíín Diúu̱. Gajmaʼ xkri̱da rí kagu̱ mu matani presentación ndrígáʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Nehemías ninigu̱u̱ʼ mbaʼyamajkuu Dios

Línea náa naʼthí xóo nijkha ranújngoo tsiguʼ mambáyaʼ mu ma̱ta̱ya̱a̱ nguátha tsiakii niʼni Nehemías mu maʼni̱i̱ xtátsí ndrígóo Jerusalén ga̱jma̱a̱ maxkajxi̱i̱n mu mbuyamajkuíí Dios (Nehemías 1 asndu 4).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Nehemías ninindxu̱u̱ mbáa superintendente májáánʼ wéñuʼ

Nimbáñun israelitas mu muni ga̱jma̱a̱ gagi ñajunʼ Jeobá. Atayáá dí nirígá nákha gu̱nʼ tisri tsiguʼ 455 ts.g. (Nehemías 8:1-18).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Xa̱bu̱ jmbiin bi̱ nuni ñajunʼ Dios numbayíí xuajñu

Nákha nixtáa Nehemías, xuajñu Jeobá niyambáá ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱u̱n náa religión dí gajkhun (Nehemías 9 asndu 11).

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

No hay vida mejor

Jiáma ga̱jma̱a̱ wa̱ʼxa̱ʼ Testigos nakuwa gagi numuu mbaʼa dí eni. Atayáá video ga̱jma̱a̱ atriʼña̱a̱ graxe̱ rígi̱.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Dí ejmañuluʼ ga̱jma̱a̱ numuu Nehemías

Atayáá rí Nehemías niʼni xó má eʼngo̱o̱ mu mixná gamajkhu Dios bi̱ gajkuwin (Nehemías 12 ga̱jma̱a̱ 13)

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Guʼthúún xúgínʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa mijngii kuwáanʼ mu magún náa Conmemoración

Xkri̱da dí xóo muxnaxí invitación dí magún náa magumariyaʼ dí nikháñu Cristo. Atani rígi̱ mu matambáñun maʼndún mbuyáá itháan bi̱ nindrigú invitación.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Ester nimbáyúu xuajñu Dios

Atatsaʼwáminaʼ nguáthá tsiakii ndiyóoʼ magiʼdoo mu maʼtambáyúu xuajñu Dios (Ester 1 asndu 5).