Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Enero tsiguʼ 2018

 XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Maxaxmiéjuanla

Maxaxmiéjuanla

Rí nijuiʼthá náa kúbá, Jesús niʼthí: “Maxuxnamijna-güeñaʼla gaʼko gajma numu ri majuhuala gajma” (Mt 6:25). Maski ajndu nguáná maxmiéjunlú, nindxu̱u̱ numuu rí ñajunlú xa̱bu̱ aʼkhá ga̱jma̱a̱ kuwáanʼ náa numbaaʼ ndrígóo Gixa̱a̱, Jesús niʼsngúún xa̱bi̱i̱ rí xaxmiéjunʼ (Sl 13:2). Náa numuu rá. Numuu rí maxmiéjunlú wéñuʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí ndayúlú mámbá mbiʼi, ma̱ndoo maʼni jngánʼ ga̱jma̱a̱ maʼniulú mingíjyúuʼ muʼgíʼ gíníi Reino (Mt 6:33). Rí niʼthí nda̱wa̱á Jesús ma̱ndoo maʼni rí xáxmiéjulú wéñuʼ.

Ndiéjunʼ eyoʼ maniñuʼ raxmiéjunʼ rá.