Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

Nutaraʼa náa mijngii xuajen Monrovia (Liberia).

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Enero tsiguʼ 2018

Xkri̱da xóo marataráʼa

Xóo maratha rí Biblia gíʼdoo wéñuʼ numuu náa mbiʼi rí kuwáanʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

“Ri ninguiyu-ma tsi naʼtañajun mikhui”

Juan tágiʼdoo wéñuʼ ikhaa nixnáximinaʼ maʼni ñajunʼ Dios. Ikháánʼ mangánʼ ma̱ndoo muxnaxímíjná muʼni káxi̱ ñajunʼ Dios á mu xaguaʼdáá wéñuʼ.

GANINDXU̱LÚ MBÁA BI̱ NAʼSNGÁA MÁJÁNʼ

Ikha rí najmañulú náa nijuiʼthá náa Kúbá

Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n rí mataʼyááʼ Dios rá. Xú káʼnii gándoo matanigajmaa itháán rá.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

“Guini gambaxiʼ gajmaʼ dxiyaʼ”

Ndiéjunʼ rí niʼthí Jesús rí makuwánʼ tsímáá gajmiúlú a̱ngiu̱lú ga̱jma̱a̱ rí mbuʼyamajkuíí Dios xóo gíʼmaa rá.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Guʼyááʼ má xúʼko̱ ginii reino

Ma̱ndoo mutajkáan ga̱jma̱a̱ mbaʼa numuu, mú ndiéjunʼ rí gíʼmaa magiʼdoo itháán numuu rá.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Maxaxmiéjuanla

Ndiéjunʼ nindoo gaʼthí Jesús náa Sermón del Monte índo̱ niʼthún discípulos rí xaxmiéjunʼ rá.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Jesús nindoo kaʼñún xa̱bu̱

Índo̱ niʼni thanún xa̱bu̱, Jesús nisngájma tsiakii ndrígóo ga̱jma̱a̱ rí itháan gíʼdoo numuu, rí nindoo kaʼñún ma̱ngaa rí nigawíinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼñún eʼwíínʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Jesús niʼni maʼni̱i̱ a̱jkiu̱ún

Índo̱ najngúlú iyááʼ, nani̱ndxu̱lú xa̱bi̱i̱ Jesús ga̱jma̱a̱ nundriʼgú yugo ndrígóo. Ikhú nundriʼgú ñajunʼ rí nindxu̱u̱ mingíjyúuʼ, mú naʼni maʼdxulú.