Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Enero tsiguʼ 2017

 GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA | ISAÍAS 29-33

“Mbáa rey maʼtáñajunʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí jmbu”

“Mbáa rey maʼtáñajunʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí jmbu”

Rey Jesús magruigi̱i̱n “Xa̱bu̱ Ñajunʼ” o bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ mu muñewu̱u̱n mugu̱

32:1-3

  • Xóo “náa nirkaʼumijná índo̱ naxnúu giñánʼ gakhi̱i̱”, bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ nuñewu̱u̱n mugu̱ índo̱ naxnúu wéñuʼ ruʼwa rí nandoo gáʼthúu̱n índo̱ numíniʼlu ga̱jma̱a̱ nakáwabáanʼ.

  • Xóo “iyaʼ rí na̱jkha̱ náa ku̱ba̱ʼ mixooʼ”, bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ nuni rí mbu̱ya̱a̱ xu̱únʼ xa̱bu̱ bi̱ nakandawúnʼ ga̱jma̱a̱ numuu Ajngá rawunʼ Dios rí nindxu̱u̱ xóo iyaʼ kaʼwu ga̱jma̱a̱ gajkhun.

  • Xóo “ndájkoo xpátsí náa ku̱ba̱ʼ mijkha”, bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ nuxnún tsiakii mugu̱ índo̱ nuxnún ikha rí na̱ʼkha̱ náa Dios ga̱jma̱a̱ nuni maʼni̱i̱ a̱jkiu̱ún.