Senaquerib bi̱ ñajunʼ Rey asirio nikunguanʼ Rabsaqué náa Jerusalén mu xa̱bu̱ muxnaximi̱jna̱ inún ikhiin. Xa̱bu̱ asirios nithúún judíos mbaʼa rí tséjmaa mu xáʼndun guxmijná.

  • Muni janímijna. Nditháan xambáñuun á mu nambáxu̱u̱n ga̱jma̱a̱ Egipto (Isa 36:6).

  • Maʼni a̱jma̱ a̱jkiu̱ún. Jeobá xáʼni káwíin numuu rí nikiʼnáa gajmíi̱n (Isa 36:7, 10).

  • Ninimiñún. Nditháan xáʼngu̱u̱n á mu nuxmijná gajmiún mbaʼin soldados asirios (Isa 36:8, 9).

  • Tsáʼkhá. Á mu nuxnaximi̱jna̱ náa asirios, makuwá itháan májánʼ (Isa 36:16, 17).

Ezequías nigiʼdoo mbá fe gujkhuʼ náa Jeobá

37:1, 2, 14-20, 36

  • Niʼni xúgíʼ rí niʼngo̱o̱ mu maʼniratiin xa̱bu̱ xuajen mu magún guxmijná gajmiún xa̱bu̱ sia̱nʼ.

  • Niʼtákáñuu Jeobá mu ma̱ndo̱ʼo̱o̱ rí maʼni káwíin ga̱jma̱a̱ niʼni rí fe rí guáʼdáá náa Jeobá maʼni gujkhuʼ.

  • Ndiʼyoo rí numuu rí nigiʼdoo fe Jeobá niʼni tsajkurámáánʼ índo̱ nikunguanʼ mbáa ángel bi̱ nigudíin mbá 185,000 soldados asirios mbá mbruʼun.