Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Enero tsiguʼ 2016

 GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA | 2 CRÓNICAS 33-36

Jeobá ndaʼyoo rí gíʼdoo numuu índo̱ mbáa natanga̱a̱ a̱jkiu̱u̱n

Jeobá ndaʼyoo rí gíʼdoo numuu índo̱ mbáa natanga̱a̱ a̱jkiu̱u̱n
ATRIʼKHU̱U̱ RÍ XÚ KÁʼNII MA̱TA̱YA̱A̱
Text
Image

MANASÉS

Jeobá niniñuʼ rí xa̱bu̱ asirios murtuwiin ga̱jma̱a̱ magún kuya̱ kaxtoʼóo cadena asndu Babilonia

NÁKHA XÓÓ TSÉRTUWIIN

 • Niʼni náa mbuyamajkún dios tsí ragájkhun

 • Nixnáxi̱i̱n e̱ji̱i̱n xóo tsigijñaʼ

 • Nigudíin xa̱bu̱ tsí nda̱a̱ aʼkhún

 • Niʼni dí xa̱bu̱ muni ga̱jma̱a̱ mbuñíinʼ bi̱ nuni xawan náa xúgíʼ xuajen

NDA̱WA̱Á DÍ NIGUMAKRÍYAAʼ

 • Ra̱ʼkhá tháán niʼni wabaminaʼ

 • Niʼtákáñuu Jeobá ga̱jma̱a̱ naxnáxu̱u̱ tsigijñaʼ

 • Niʼni gámbáa xúgíʼ náa nduyamajkhún dios tsí ragájkhun

 • Niʼtákáñún xa̱bu̱ xuajen dí muni ñajunʼ Jeobá

JOSÍAS

XÚGÍʼ TSIGUʼ DÍ NIʼTÁÑAJUNʼ

 • Ndiyáaʼ Jeobá

 • Niʼni kaʼwu̱u̱ Judá ga̱jma̱a̱ Jerusalén

 • Niʼni májáánʼ goʼwóo Jeobá; nixkamaa libro ndrígóo Xtángoo