Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Enero tsiguʼ 2016

 XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Gajmañaaʼ marataráʼa májánʼ: Ataniratháá a̱jkiu̱u̱n xa̱bu̱ mu matangaán

Gajmañaaʼ marataráʼa májánʼ: Ataniratháá a̱jkiu̱u̱n xa̱bu̱ mu matangaán

NDÍJKHA RÍ GÍʼDOO WÉÑUʼ NUMUU:

Nandulúʼ murngujyááʼ tsígáʼ rí niʼdu (1 Co 3:6). Á mu nuxkamaa mbáa bi̱ naniguʼ maʼdxaun, májánʼ gáʼni dí muniʼñááʼ mbá graxe̱ dí muriʼña̱a̱ índo̱ gútangáanʼ gúʼyáá imbo̱o̱ míʼtsú. Rúʼko̱ maʼni rí xa̱bu̱ magiʼtulú ga̱jma̱a̱ xáʼniulu mingíjyúuʼ muʼniratamijná mu matangáanʼ gúʼyáá. Índo̱ gútangáanʼ ma̱ndoo muʼthán dí naguwaʼ mu muriʼña̱a̱ graxe̱ dí niguanúu maxtiʼña̱a̱.

XÚ KÁʼNII GÚʼNI:

  • Índo̱ gátaniratháá presentación dí majmaʼ índo̱ gídxúʼ gárataráʼa mámbá guʼwá, atatsaʼwáminaʼ xú káʼnii graxe̱ gátatsiʼñánʼ mu maxtiʼña̱a̱ nda̱wa̱á. Ma̱ndoo matraʼwíí rí maxtiʼña̱a̱ náa i̱yi̱i̱ʼ rí matatsiʼñánʼ. Ma̱ngaa ma̱ndoo muríyaʼ graxe̱ náa tikhuu i̱yi̱i̱ʼ rí najmulú mu muʼsngúún xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ numuu Biblia ma̱ngaa musngajmáá i̱yi̱i̱ʼ rúʼko̱ imbo̱o̱ mbiʼi rí gútangáanʼ.

  • Índo̱ gámbáʼ ratámíjná gajmaʼ mbáa xa̱bu̱ bi̱ naniguʼ maʼdxaun, aratháán dí manigua̱ʼ maratamíjná gajmaʼ imbo̱o̱ mbiʼi ga̱jma̱a̱ atani̱i̱ graxe̱ dí nandaʼ matatsiʼñánʼ mu maxtiʼña̱a̱ nda̱wa̱á. Atanda̱ʼa̱ maʼtháanʼ xú káʼnii gándoo maratamíjná ga̱jma̱ʼ.

  • Á mu niratá náa hora matangaán, atanimbaníí ajngáaʼ (Mt 5:37).