2:2, 3

“Índo̱ gáʼni iwáá mbiʼi”

Mbiʼi rí kuwáanʼ.

“Kúbá ndrígóo goʼwóo Jeobá”

Rí nuʼni mba̱a̱ Jeobá phú kaʼwu.

“Ikhí magún xúgínʼ xa̱bu̱ xuajen”

Bi̱ nuni ñajunʼ Jeobá kuwa jnduʼ.

“Aguwaʼ, ga̱jma̱a̱ gatsimulú náa kúbá ndrígóo Jeobá”

Bi̱ gajkhun nduyamajkuíí nuthúún eʼwíínʼ mu mangiin muni ñajunʼ.

“Ikhaa maʼthúlú xú káʼnii nindxu̱u̱ kambo̱o̱, ga̱jma̱a̱ ikháanʼ majngruiguluʼ náa kamba̱a̱ ndrígóo”

Náa Ajngá rawunʼ, Jeobá naʼsngúlúʼ ga̱jma̱a̱ nambáyulúʼ makuwáanʼ xóo eniguʼ ikhaa.

2:4

“Nánguá majmañún muni itháan aguʼ”

Isaías naʼtáriyaʼ xú káʼnii ajua̱nʼ rí najmida maʼni̱i̱ ajua̱nʼ rí nudu rúʼko̱ gasngájma rí xa̱bi̱i̱ Jeobá mani̱ndxu̱ún xa̱bu̱ májáánʼ a̱jkiu̱ún. Xú káʼnii ninindxu̱u̱ ajua̱nʼ rígi̱ nákha nixtáa Isaías rá.

“Chidiuún muni̱i̱la xóo reja ndrígóo arado”

1 Reja nindxu̱u̱ rí na̱jkha̱ náa arado rí nambáʼtoo ga̱jma̱a̱ nartáxi ku̱ba̱ʼ. Tikhu kiʼni ga̱jma̱a̱ ajua̱nʼ (1Sa 13:20).

“Kudú muni̱i̱la xóo raxeli”

2 Podadera nindxu̱u̱ mbá ajua̱nʼ rí mixínííʼ rí gíʼdoo náa marajtuun. Najmaa mu murujtu ixu̱u̱ uva (Isa 18:5).