Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xóo kúwi̱i̱n ga̱jma̱a̱ xóo Etaraʼa Cristianos  |  Agosto tsiguʼ 2017

 XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Ganindxu̱lú mbáa májáánʼ cristiano: Xa̱bu̱ guabaaʼ

Ganindxu̱lú mbáa májáánʼ cristiano: Xa̱bu̱ guabaaʼ

NDÍJKHA GÍʼDOO NUMUU RÁ.

  • Rí manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ guabaaʼ mambáyulúʼ mambáxulúʼ májánʼ gajmiúlú Jeobá (Sl 138:6).

  • Rí manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ guabaaʼ mambáyulúʼ mu mambáxulúʼ gajmiúlú eʼwíínʼ xa̱bu̱ (Flp 2:3, 4).

  • Rí matanimbáminaʼ maʼnimbátigaan (Pr 16:18; Eze 28:17).

XÚ KÁʼNII GÚʼNI MBÁNII RÁ.

  • Gundaʼa xtágabu ga̱jma̱a̱ guʼgíʼ muʼni (Sl 141:5; Pr 19:20).

  • Gakuwáanʼ xawii mu mumbáñuun eʼwíínʼ (Mt 20:25-27).

  • Xúniñaʼ rí najmañulúʼ nuʼni o ñajunʼ rí kuaʼdáá maʼni muʼni mbaʼumíjna̱ (Ro 12:3).

Náa gándoo gánindxu̱ʼ xa̱bu̱ guabaaʼ rá.

ATAYÁ VIDEO GUʼNI GAʼDUUNʼ RÍ MAʼNI MAKÁGUABÁANʼ: RÍ MUʼNI MBAʼUMÍJNA̱ GA̱JMA̱A̱ ATRIʼÑA̱A̱ GRAXE̱ RÍGI̱:

  • Ndiéjunʼ esngájma rí xú káʼnii eʼnimbulúʼ xtágabu rá.

  • Xú káʼnii mbayulúʼ rí muʼtájkáan mu manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ guabaaʼ rá.

  • Xú káʼnii gusngajmáá rí ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ guabaaʼ rá.