Xúgíʼ tsiguʼ narígá gagi rí nundrígú ganitsu espiritual náa asambleas rí ajtsú mbiʼi. Numuu rí nandulúʼ rí iʼwíínʼ xa̱bu̱ mudrigú rí naxná Jeobá, muʼni xúgíʼ tsiakii rí muʼniu̱u̱n invitar asndu guáʼthi̱i̱n má xa̱bu̱ (Sl 34:8). Bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ náa nagimbáanʼ muriyaʼ awan xú káʼnii muxnáraʼa invitación.

RÍ GÍʼMAA MURAXIMÍJNÁLÚ

  • Nguáná gáʼni asamblea ndrígóʼ rá.

  • Nguáná gági̱ʼdu̱u̱ campaña náa congregación ndrígóʼ rá.

  • Nguáná gárígá reunión mu magajnulúʼ gúʼtaraʼa rá.

  • Dí meta gágíminaʼ índo̱ gági̱ʼdu̱u̱ campaña rá.

  • Tsíin lá gáñun invitar rá.

GUXNÁXI INVITACIÓN

Nda̱wa̱á rí nitraxi̱i̱ xa̱bu̱, magoo marata̱:

“Juwa ruñunxu invitar mbá xúgínʼ xa̱bu̱ magimbíin ga̱jma̱a̱ ñajuanxo náa mbá asamblea rí gíʼdoo wéñuʼ numuu. Mbiʼi, náa hora ga̱jma̱a̱ náa minaʼ gáʼni gíʼma náa invitación. Nanduxu rí mi̱dxu̱ʼ”.

GUXKAXII A̱JKHUI̱I̱N

Maski ajndu nandalúʼ muʼniu̱u̱n invitar mbaʼin xa̱bu̱ náa asamblea, mú gíʼmaa makuwáanʼ xawii mu muxkaxii a̱jkhui̱i̱n tsí nandún mbuyáá itháán.

Índo̱ gáʼni sábado ga̱jma̱a̱ domingo ma̱ndoo maraxnaxí revista ga̱jma̱a̱ invitación.