Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Asamblea internacional tsiguʼ 2014 náa Nueva Jersey (Estados Unidos)

XÓO KÚWI̱I̱N GA̱JMA̱A̱ XÓO ETARAʼA CRISTIANOS Abril tsiguʼ 2016

Xú káʼnii maraxnaxí i̱yi̱i̱ʼ

Xú káʼnii maraxnaxí revista ¡Despertad! ga̱jma̱a̱ libro Dí naʼsngáa náa Biblia. Gajmaʼ xkri̱da rí kagu̱ mu matani presentación ndrígáʼ.

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Araxnún tsiakii eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ ajngáa májánʼ

Ikhaa dí muni̱i̱ a̱jkiu̱u̱n, ajtsíin a̱ngui̱i̱n Job nini rí magawúun itháan índo̱ nithi nduwaʼ ga̱jma̱a̱ numuu ma̱ngaa nitháán gakhe (Job 16-20).

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Mbá rí nuxi̱ʼ mu mambáyulúʼ mugíʼdi̱i̱ muʼnindxájkun

Gajmaʼ mbá nuxi̱ʼ sección mu maraxnaxí tema ndrígóo “¿Qué dice la Biblia?”

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Job niʼni mbá tsiakii mu xandxaʼwáminaʼ dí ra̱májánʼ

Atayáá tikhuu nduwaʼ ndrígóo Satanás ga̱jma̱a̱ xóo phú ku̱mu̱u̱ Dios. (Job 21-27).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Job, mbáa xa̱bu̱ bi̱ nixtáa jmbu bi̱ ma̱ndoo mbuʼyaridáá

Job mbó a̱jkhui̱i̱n rí maʼnimbánuu xtángoo ndrígóo Jeobá ga̱jma̱a̱ mani̱ndxu̱u̱ jmbii májánʼ a̱jkhui̱i̱n (Job 28-32).

GÍʼDOO NUMUU RÍ NA̱ʼKHA̱ NÁA BIBLIA

Mbáa amigo tsí gajkhun naxná tsiakii índo̱ naxná xtágabu

Gani̱ndxa̱ʼ mbáa amigo tsí gajkhun ga̱jma̱a̱ atayaridáá xkridoo Elihú rí xóo nimbáyúu Job (Job 33-37).

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Campaña mu muxná invitación ndrígóo asamblea rí ajtsú mbiʼi

Rí gíʼmaa muraximíjnálú índo̱ muxná invitación ndrígóo asamblea rí ajtsú mbiʼi. Atani ratá presentación.

XÓO KUWÁANʼ BI̱ NI̱NDXU̱LÚ CRISTIANOS

Dí gíʼmaa muʼni náa asamblea dí ajtsú mbiʼi

Atandxaʼwáminaʼ xóo matasnga̱jmá rí ngajua náa eʼwíínʼ índo̱ gárígá asamblea dí ajtsú mbiʼi.