Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Muʼni ajmúú náa Jeobá: Ajmúú nuxi̱ʼ

 Ajmúú 137

Araxnúxu tsiakii Jeobá

Araxnúxu tsiakii Jeobá

Atrígú:

(Hechos 4:29)

 1. Índo̱ na̱jkua̱ gutaráʼa

  ajngá rawanʼ oh Jeobá,

  kúwi̱i̱n mbaʼin bi̱ nakiʼníin,

  tsíñún mutaráʼaxu.

  Mú nimbáa xarikuxu,

  muta má xúʼko̱ rí gajkhun.

  Nutha̱nʼxu rí matambáyuxu

  náa ikháánʼ muguajúnxu jmbu.

  (ESTRIBILLO)

  Araxnúxu tsiakii Jeobá,

  ga̱jma̱a̱ rí xamiñuxu.

  Nimbáa xáʼngo̱o̱ garikuxu,

  Dios natanikáwáanʼxu.

  Mbiʼi rí ikháánʼ gakiʼnán,

  xa̱bu̱ jmbii magumakríyaʼ.

  Araxnúxu tsiakii Jeobá.

  Atadxawíín.

 2. Atayáá nuniuxu xkujndu,

  tsegáwiinʼ a̱jkiu̱ún xa̱bu̱.

  Xátatsiʼñáʼ maʼngu̱u̱n ikhiin.

  Atadxun rí nuʼtájkáan

  jma̱a̱ atiewu̱nxu ikháánʼ,

  atani makuwáanʼ tsímáá.

  Nutha̱nʼxu rí matambáyuxu

  mu maʼngo̱o̱ munixu ñajuanʼ.

  (ESTRIBILLO)

  Araxnúxu tsiakii Jeobá,

  ga̱jma̱a̱ rí xamiñuxu.

  Nimbáa xáʼngo̱o̱ garikuxu,

  Dios natanikáwáanʼxu.

  Mbiʼi rí ikháánʼ gakiʼnán,

  xa̱bu̱ jmbii magumakríyaʼ.

  Araxnúxu tsiakii Jeobá.

  Atadxawíín.

(Atayáá ma̱ngaa 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35.)