Rí nixnúu me̱ndaʼkho ruʼwa niʼni rí majnííʼ iyaʼ náa xuajen Europa central nákha junio tsiguʼ 2013. Nimbá míʼtsú tátsimuu mba̱ji̱nʼ wéñuʼ mañu Danubio dí rígá náa xuajen Hungría xóo dí niʼni xúgi̱.

Numuu rí nirígá mbá náchaa rígi̱, náa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ xtáa náa Hungría nindu̱ʼu̱u̱n bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá rí á mu ma̱ndoo mumbañún muñewa̱a̱n ganitsu ndrígu̱ún xa̱bu̱. Náa sucursal, ma̱ngaa ninda̱ʼa̱ náa congregación dí rígá náa rawunʼ mañu Danubio rí muñambáá awan rí gúriyaʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa ikhí.

A̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa congregación niyambáá wéñuʼ. Mba̱yu̱ʼ mbiʼi, itháan rí 900 Testigos bi̱ kuwa náa 72 congregación niruguambáá mu murikhá mañu. Nixtandu̱ʼu̱u̱n rí muyégun mbá tarjeta rí majmaʼnuʼ ga̱jma̱a̱ mbiʼñún, náa xuajñún ga̱jma̱a̱ ajngáa náa naʼthí bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá.

Náa mbá xuajen, mbáa xa̱bu̱ bi̱ nañejunʼ náa Cruz Roja dí rígá náa Hungría nikuʼma mbá ajngáa rígi̱ náa congregaciones: “Kaʼyala rí mujuixnála núma̱aʼ ga̱jma̱a̱ gamajkhu. Na̱nguá eñu̱u̱nxu wéñuʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa mbá kambáxu̱u̱n ga̱jma̱a̱ bi̱ nandún muñambáá xóo ikháanʼ. Ga̱jma̱a̱ na̱nguá xú mambumuxuʼ rí mbaʼánʼ niguwaʼ mitsinguánʼ wéñuʼ. Naniguʼ mathu̱u̱n xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa xuajñuxu rí ikháanʼ nixnuxu mbá xkri̱da májánʼ”.

Ma̱ngaa, sucursal nigruigú mbá carta ndrígóo mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ nayambáá náa xa̱bu̱ bi̱ nuraʼníí gamiéjunʼ, mbáa xa̱bu̱ bi̱ xtáa náa Parlamento dí rígá náa xuajen Hungría, nixnáa núma̱aʼ numuu rí májánʼ niyambáá bi̱ Testigos.