Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Numbáñunxu xa̱bu̱ náa kúwáanʼxu̱

NUMBÁÑUNXU XA̱BU̱ NÁA KÚWÁANʼXU̱

Naxtambáñun e̱ji̱n náa Tailandia mú mugíʼ itháan edxu̱ún náa escuela

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nigún mbóo campaña mú mumbañún e̱ji̱n mú mugíʼ itháán edxu̱ún náa escuela. Atayáá ndiéjunʼ nithi directores, maestros ga̱jma̱a̱ anu̱ún e̱ji̱n

NUMBÁÑUNXU XA̱BU̱ NÁA KÚWÁANʼXU̱

Naxtambáñun e̱ji̱n náa Tailandia mú mugíʼ itháan edxu̱ún náa escuela

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nigún mbóo campaña mú mumbañún e̱ji̱n mú mugíʼ itháán edxu̱ún náa escuela. Atayáá ndiéjunʼ nithi directores, maestros ga̱jma̱a̱ anu̱ún e̱ji̱n

Ináa ndrígóo Internet nambáñun mu makuwa itháan májánʼ xa̱bu̱

Mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ mixtiʼkhu xóo nikúwi̱i̱n nuthulú xú káʼnii nimbáñun mú makuwíin itháán májánʼ dí e̱ʼkha̱ raʼthí náa jw.org ga̱jma̱a̱ numuu Biblia.

Nduyáá dí bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá numbañún bi̱ nagún guʼwá e̱jua̱nʼ

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ ñajunʼ dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ dí nini mbáa 9 bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá náa guʼwá e̱jua̱nʼ dí itháán mba̱a̱ dí rígá náa Australia náa nagún kudiin xa̱bu̱ bi̱ naguwáʼ i̱mba̱ níʼkhá rá.

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nusngúún bi̱ guáʼdiin e̱jñún xú káʼnii gúñewu̱u̱n náa xa̱bu̱ bi̱ nutsijmin e̱ji̱n

Mba̱yu̱ʼ tsiguʼ, bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nirawíi i̱yi̱i̱ʼ ga̱jma̱a̱ nuxnún xa̱bu̱ i̱yi̱i̱ʼ rí nambáñun bi̱ kuwa mbá guʼwíin mu mbuyamajkumijná.

Mbáa bombero bi̱ na̱nguá xtáa rañajunʼ niʼni káwíin

Mbáa bombero bi̱ na̱ʼkha̱ náa Francia bi̱ mbiʼyuu Serge Gerardin, mbáa bi̱ naʼtaraʼa numuu Jeobá, mbáa nacha̱ ndiʼyoo xú maʼni índo̱ nirígá mbá gamiéjunʼ ga̱jma̱a̱ niʼni káwíin xa̱bu̱ náa mijngii París.

Nithúún rí májánʼ nini bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá índo̱ ikhiin niruguambáá nákha nixnúu ruʼwa náa xuajen Hungría

Nimbá míʼtsú tatsimuu mba̱ji̱nʼ wéñuʼ mañu Danubio dí rígá náa xuajen Hungría xóo dí niʼni xúgi̱. Náa sucursal, ma̱ngaa ninda̱ʼa̱ náa congregación dí rígá náa rawunʼ mañu Danubio rí muñambáá awan rí gúriyaʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ dí rígá má ikhí